CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení arytmologie

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

Vedoucí lékař Oddělení arytmologie

E-mail: petr.peichl@ikem.cz

Helena Lásková

Staniční sestra Oddělení arytmologie

Tel.: 23 605 5167, 23 605 5112, 23 605 2797
E-mail: helena.laskova@ikem.cz

MUDr. Hanka Wünschová

Vedoucí implantačního sálu

Tel.: 23 605 5127
E-mail: hanka.wunschova@ikem.cz

Oddělení arytmologie kardiologické kliniky IKEM se zabývá diagnostikou a léčbou poruch srdečního rytmu. Při těchto poruchách srdce bije příliš pomalu, příliš rychle nebo nepravidelně. Pro některé poruchy rytmu je vhodnou léčebnou metodou podávání různých léků, pro jiné je to implantace kardiostimulátorů či kardioverterů/defibrilátorů (ICD) a další se léčí katetrizačními ablacemi.

Oddělení arytmologie

V uvedených oblastech má IKEM řadu priorit a dlouholetou tradici. V roce 1962 zde byla provedena první implantace kardiostimulátoru ve střední Evropě a v r. 1984 první implantace kardioverteru/defibrilátoru v Československu. V roce 1983 byla provedena první katetrizační ablace převodu mezi síněmi a komorami k paliativní léčbě srdečních arytmií (poprvé byl tento výkon na světě proveden v roce 1982). V roce 1992 byla provedena první selektivní katetrizační ablace pomocí radiofrekvenčního proudu. V roce 1999 byla provedena ve stejné době jako v Nemocnici Na Homolce v České republice implantace prvního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selhánís využitím 3D elektroanatomického mapovacího systému CARTO k navigaci při katetrizační ablaci. V roce 2003 bylo poprvé v České republice použito při katetrizační ablaci intrakardiální echokardiografie.

Oddělení arytmologie

Oddělení arytmologie je centrem, které má největší zkušenosti s léčbou arytmií pomocí implantací kardiostimulátorů nebo implantabilních kardioverterů-defibrilátorů. Má velké zkušenosti s léčbou komplexních poruch srdečního rytmu u nemocných po operacích pro vrozené srdeční vady. Patří mezi přední evropská centra v katetrizační léčbě komorových arytmií. Je pracovištěm, které má velké zkušenosti s používáním zobrazovacích metod při katetrizačních ablacích, především intrakardiální echokardiografie a integrace obrazů s CT nebo MR angiografií. V poslední době se stalo jedním ze 3 předních světových center, která používají robotické navigace při ablaci fibrilace síní.

Na Oddělení arytmologie pracují lékaři-kardiologové speciálně trénovaní na problematiku poruch srdečního rytmu. Tito lékaři mají kromě značných zkušeností k dispozici technologie, které dovolují používat nejmodernější vyšetřovací a léčebné postupy. Výběr těchto postupů závisí na charakteru jednotlivých arytmií a stavu každého konkrétního pacienta.

Současné přístrojové vybavení je na špičkové úrovni, plně srovnatelné s předními zahraničními centry. K dispozici jsou 2 moderně vybavené katetrizační sály, z nichž jeden využívá robotického systému k provádění katetrizačních ablací. Třetí sál má zázemí jako operační sál a slouží k implantacím přístrojů jako kardiostimulátory, kardiovertery-defibrilátory nebo implantabilní záznamníky. Oddělení arytmologie disponuje také systémy na ambulantní kontinuální monitorování EKG (holterovské vyšetření) a systémy pro dlouhodobou monitoraci EKG. Spravuje i celonemocniční digitální systém pro EKG aplikace, který dovoluje uchovávání všech EKG záznamů v digitální formě na serveru (systém MUSE). Laboratoř holterovské monitorace se nachází v prostorách oddělení neinvazivní kardiologie ve 3. patře budovy - blok D.  Ambulantní sledování pacientů s poruchami srdečního rytmu zajišťují specializované ambulance, které jsou umístěny vzóně kardiologických ambulancí ve 3. patře budovy - blok B.

Oddělení arytmologie plní funkci školícího centra pro arytmology v rámci České republiky i pro zájemce z ostatních zemí. Již od roku 1998 organizuje pravidelně mezinárodní sympozium o katetrizačních ablacích s živými přenosy z katetrizačních sálů (www.ablationworkshop.cz). Organizuje každoročně sympozia s živými přenosy z implantačního sálu pro zájemce o školení v srdeční resynchronizační léčbě. Podílelo se na několika živých přenosech z katetrizační ablace na mezinárodní kongresy (v Singapuru, v Curychu, v Káhiře, atd.).

Oddělení arytmologie se pravidelně věnuje popularizaci problematiky poruch srdečního rytmu v České republice. Podílí se na rozhlasových pořadech, na natáčení pořadů České televize v cyklech Diagnóza, Popularis a …. Více informací může nalézt zde.

Základní vyšetřovací metody využívané v diagnostice arytmií:


Implantační sál

Základní léčebné metody používané při léčbě arytmií a jejich popis naleznete v odkazech níže.Číst více

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít