CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vědecká rada IKEM

Předseda:
prof.  MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM

Místopředseda:
prof.  MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA
přednosta Centra experimentální medicíny IKEM 

Tajemník (stálý host VR):
Ing. Jitka Zavřelová
vedoucí Grantového oddělení IKEM


Členové:

doc.  MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCS
přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

doc.  Ing. Daniel Jirák, Ph.D.
pracoviště Radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR

doc.  MUDr. Tomáš Hucl, PhD.
zástupce přednosty pro experimentální hepatogastroenterologii Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

doc.  MUDr. Peter Girman, Ph.D.
přednosta Kliniky diabetologie IKEM

prof.  MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC
přednosta Kardiocentra IKEM

prof.  MUDr. Jiří Malý, Ph.D.
náměstek ředitele pro strategie a rozvoj IKEM

doc. MUDr. Vojtěch  Melenovský, CSc.
zástupce přednosty pro výzkum Kliniky kardiologie IKEM

prof. MUDr. Ivan Netuka,  PhD.
přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

prof. MUDr. Martin Haluzík,  DrSc.
přednosta Centra diabetologie IKEM

prof. MUDr. Jan Peregrin,  CSc.
zástupce přednosty Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Kardiocentrum IKEM

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy CEM IKEM

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.
náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.  
přednosta Pracoviště laboratorních metod IKEM

prof. MUDr. František  Saudek, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM

doc. MUDr. Petr Peichl,  Ph.D.
Kliniky kardiologie IKEM

prof. MUDr. Julius Špičák,  CSc.
přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
Zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

prof. MUDr. Ondřej Viklický,  CSc.
přednosta Transplantcentra IKEM

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

doc.  MUDr. Alena Paříková, Ph.D. 
Zástupce přednosty Kliniky nefrologie IKEM


Externí členové:

RNDr.  PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.,
zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pro mezinárodní vztahy 

MUDr.  Jan Kopecký, DrSc.,
ředitel Fyziologického ústavu AV ČR

prof.  MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc předseda České kardiologické společnosti

prof.  MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

prof.  MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof.  MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít