CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vědecká rada IKEM

Předseda:

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Místopředseda:

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA
přednosta Centra experimentální medicíny IKEM

Tajemník:

Ing. Dana Hrušková
vedoucí Grantového oddělení IKEM


Členové:

MUDr. Jan Bytešník, CSc.
  
Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie IKEM

doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCS
  
přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

Ing.  Milan Hájek, DrSc.
 zástupce vedoucího pro klinickou a experimentální spektroskopii ZRIR IKEM

doc.  MUDr. Tomáš Hucl, PhD.
 zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

prof.  MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
 Klinika diabetologie IKEM

doc.  MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
 zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM

doc.  MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
  
zástupce přednosty pro výzkum Kliniky kardiologie IKEM

prof.  MUDr. Ivan Netuka, PhD.
  
přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

prof.  MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
  
přednosta Centra diabetologie IKEM

prof.  MUDr. Jan Peregrin, CSc.
  
přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
  přednosta Kardiocentra IKEM

doc.  MUDr. Jan Piťha, CSc.
  
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy CEM IKEM 

doc.  MUDr. Marek Šetina, CSc.
  
náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči

prof.  MUDr. František Saudek, DrSc.
 přednosta Kliniky diabetologie IKEM

prof.  MUDr. Ilja Stříž, CSc.
 zástupce přednosty Pracoviště laboratorních metod IKEM

doc.  MUDr. Jan Šochman, CSc.
 zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
 přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

MUDr.  Pavel Trunečka, CSc.
  
vedoucí Ambulance hepatologické IKEM

prof.  MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
 přednosta Transplantcentra IKEM


Externí členové:

prof. MUDr. Cyril  Hőschl, DrSc., FRCPsych.
  
ředitel Národního ústavu duševního zdraví

prof.  MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
 děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

doc.  MUDr. Martin Oliverius, PhD., FEBS
  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

prof.  MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
  
rektor Univerzity Karlovy v Praze     © Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím