CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vědecká rada IKEM

Předseda:
prof.  MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM

Místopředseda:
prof.  MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA
přednosta Centra experimentální medicíny IKEM 

Tajemník (stálý host VR):
Ing. Iva Tyburcová
vedoucí Grantového oddělení IKEM


Členové:

 
doc.  MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCS
přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

doc. MUDr. Peter  Girman, Ph.D.
přednosta Kliniky diabetologie IKEM

prof. MUDr. Martin  Haluzík, DrSc.
zástupce přednosty centra pro vědecko - výzkumnou činnost Centra diabetologie IKEM

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.
pracoviště Radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC
přednosta Kardiocentra IKEM

MUDr. Alice Krebsová,  Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

prof. MUDr. Jiří  Malý, Ph.D.
náměstek pro strategie a rozvoj, zástupce ředitele

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
zástupce přednosty pro výzkum Kliniky kardiologie IKEM

prof. MUDr. Ivan Netuka, PhD.
přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

doc. MUDr. Alena  Paříková, Ph.D.
zástupce přednosty Kliniky nefrologie IKEM

doc. MUDr. Petr  Peichl, Ph. D.
Klinika kardiologie IKEM

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
emeritní přednosta Kardiocentra IKEM

doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy CEM IKEM 

prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
přednosta Centra diabetologie IKEM

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
 zástupce přednosty Pracoviště laboratorních metod IKEM

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.
náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči

doc. MUDr. Jan Šperl,  CSc.
zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Transplantcentra IKEM


Externí členové:

RNDr. PhDr. Zdeněk  Hostomský, CSc.
ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

MUDr. Jan Kopecký,  DrSc.
ředitel Fyziologického ústavu AV ČR

prof. MUDr. Miloš  Táborský, CSc., FESC, MBA
přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc
předseda České kardiologické společnosti

prof. MUDr. Martin  Vokurka, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze     

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím