CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vědecká rada IKEM

Předseda: 

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC
 přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Místopředseda:               

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA
 přednosta Centra experimentální medicíny IKEM

Tajemník (stálý  host VR):

Ing. Iva Tyburcová
 vedoucí Grantového oddělení IKEM


Členové:

 doc. MUDr. Jiří  Froněk, PhD., FRCS
  
přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

Ing. Milan Hájek,  DrSc.
  
zástupce vedoucího pro klinickou a experimentální spektroskopii ZRIR IKEM

prof. MUDr. Martin  Haluzík, DrSc.
  zástupce přednosty centra pro vědecko - výzkumnou činnost Centra diabetologie IKEM

doc. MUDr. Tomáš  Hucl, PhD.
  
zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

prof. MUDr.  Alexandra Jirkovská, CSc.
  
Klinika diabetologie IKEM

doc. MUDr. Mgr.  Milan Jirsa, CSc.
  
zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM

doc. MUDr. Jiří  Malý, Ph.D.
  náměstek pro strategie a rozvoj, zástupce ředitele IKEM

doc. MUDr. Vojtěch  Melenovský, CSc.
  
zástupce přednosty pro výzkum Kliniky kardiologie IKEM

prof. MUDr. Ivan Netuka,  PhD.
  
přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

prof. MUDr.  Terezie Pelikánová, DrSc.
  
Centrum diabetologie IKEM

prof. MUDr. Jan  Peregrin, CSc.
  
přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM

prof. MUDr. Jan  Pirk, DrSc.
  přednosta Kardiocentra IKEM

doc. MUDr. Jan  Piťha, CSc.
  
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy CEM IKEM

prof. MUDr.  František Saudek, DrSc.
  
přednosta Centra diabetologie IKEM

prof. MUDr. Ilja  Stříž, CSc.
  
zástupce přednosty Pracoviště laboratorních metod IKEM

doc. MUDr. Marek Šetina,  CSc.
  
náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči

doc. MUDr. Jan  Šochman, CSc.
  
zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM

prof. MUDr. Julius  Špičák, CSc.
  
přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

MUDr. Pavel  Trunečka, CSc.
  
vedoucí Ambulance hepatologické IKEM

prof. MUDr. Ondřej  Viklický, CSc.
  
přednosta Transplantcentra IKEM


Externí členové:

prof. MUDr. Cyril  Hőschl, DrSc., FRCPsych.
  
ředitel Národního ústavu duševního zdraví

prof. MUDr.  Vladimír Komárek, CSc.
  
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Martin  Oliverius, PhD., FEBS
  
chirurgická klinika FNKV Praha, CKTCH Brno

prof. MUDr. Tomáš  Zima, DrSc., MBA
  
rektor Univerzity Karlovy v Praze    

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím