CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Chcete se u nás léčit?

Pokud existují jakékoli specifické požadavky při hospitalizaci, jsou uvedené u příslušné kliniky v rubrice "Informace pro pacienty".

Jak se stát naším pacientem?

Institut klinické a experimentální medicíny je superspecializovaným pracovištěm, které se zaměřuje na léčbu komplikovaných a závažných případů v oblasti transplantace orgánů, onemocnění srdce, oběhové soustavy a léčbu diabetu. Do ambulantní i lůžkové péče jsou přijímáni pacienti na základě doporučení ošetřujících lékařů podle naléhavosti a aktuálního zdravotního stavu. To Vám Váš ošetřující lékař (praktický, specialista) vystaví společně s dokumentací, kterou budou odborníci v IKEM potřebovat. Doporučení ošetřujících lékařů není potřeba jen v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení.

Naším pacientem můžete být, ať jste z jakéhokoli koutu naší republiky, vždy na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře.

Pokud Vás ošetřující lékař nechce z jakéhokoliv důvodu doporučit na některou z našich klinik, přestože Vaším přáním je být ošetřován u nás, můžete se obrátit přímo na sekretariát příslušné kliniky (viz Pracoviště), a to dopisem, telefonem, faxem či e-mailem. Dané pracoviště Vám následně po prostudování zaslaných zdravotnických materiálů sdělí, zda je odborně připravené na Vaši léčbu nebo zda Vám může z kapacitních či jiných důvodů garantovat, vzhledem k zaměření IKEM jen na určité oblasti medicíny, poskytování léčebné péče na požadované úrovni.

Pokud Vás místní pracoviště odmítne z důvodu velkého operačního rizika, můžete nás kontaktovat také, v řadě případů je IKEM schopen operovat i velmi rizikové pacienty, ale není to samozřejmostí (vždy záleží na konkrétním případě a jeho posouzení odborníky IKEM).


Jakou dokumentaci (výsledky vyšetření) mám před příjmem přinést

Vždy je potřeba mít doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře, který Vás do IKEM posílá. Zároveň si od něj vždy vyžádejte také příslušnou zdravotní dokumentaci. Bližší informace o obsahu zdravotní dokumentace jsou u jednotlivých klinik (viz Pracoviště/Klinika/Informace pro lékaře). 


Co Vás čeká při příjmu?

Centrální příjemCentrální příjem (objekt A, 2. n.p. – hlavní vchod do IKEM), tel.: 26136 2253–56, 26136 2272–74

Pověřený pracovník připraví Vaši zdravotní dokumentaci a vystaví povinná hlášení. Seznámí Vás s informacemi o zabezpečení vašeho majetku. Poté Vás doprovodí na příslušné klinické oddělení.

Příjem na kliniku
Po příchodu na kliniku Vám bude určeno lůžko. Pak následuje schůzka s Vaším ošetřujícím lékařem, který provede vstupní prohlídku a bude Vás předem informovat o průběhu jednotlivých vyšetření a další léčbě. Neváhejte se na svého lékaře obrátit s případnými dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu, charakteru vyšetření, možných komplikací, aj.

Při příjmu budete také požádáni o podepsání souhlasu s tím, že do Vaší zdravotní dokumentace mohou, v nezbytně nutném rozsahu, nahlížet osoby získávající v IKEM způsobilost k výkonu zdravotnického povolání – studenti lékařských a farmaceutických fakult, studenti středních zdravotnických škol a osoby, které znalosti k výkonu zdravotnického povolání získávají odborným školením.Všechny tyto osoby, stejně jako pracovníci Institutu klinické a experimentální medicíny, jsou vázány mlčenlivostí.


Co si vzít s sebou?

K hospitalizaci potřebujete:

 • občanský průkaz (cestovní pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře
 • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud vám bylo vystaveno
 • doporučení k přijetí
 • výsledky Vašich vyšetření
 • dlouhodobě užívané léky

dále pak:

 • toaletní potřeby  a toaletní papír
 • pyžamo nebo noční košili  - alespoň dva kusy – jedno na převlečení
 • župan
 • domácí obuv
 • ručníky – alespoň 2 na týden
 • doporučujeme vzít si něco k ukrácení času – např. knihu, časopis …


Co nechat doma v bezpečí?

 • větší množství peněz
 • kreditní karty
 • vkladní knížky
 • další cennosti (šperky aj.)


Potvrzení o pracovní neschopnosti a nemocenské dávky

V případě, že budete potřebovat Vám bude při nástupu k hospitalizaci v přijímací kanceláři vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti – tzv. neschopenka. Pokud ji máte vystavenou od jiného lékaře, informujte prosím pracovnici v přijímací kanceláři. Podle délky hospitalizace Vám bude pravidelně vystavováno potvrzení pro přiznání nemocenských dávek. Tato potvrzení nemohou být v žádném případě vystavena dopředu.


Uložení cenností během hospitalizace

Nedoporučujeme Vám ponechávat si u sebe během hospitalizace větší hotovost, kreditní karty, vkladní knížky, mobilní telefony a další cennosti. Pokud je nemáte možnost zanechat doma nebo předat doprovodu, můžete je předat staniční sestře lůžkového oddělení, která Vám vystaví potvrzení o převzetí a zajistí jejich bezpečné uložení v trezoru. Uschované věci Vám budou vydány na požádání a vráceny při ukončení hospitalizace.


Kouření

Kouření je v celém areálu nemocnice zakázané. Neuposlechnutí tohoto nařízení může vést k ukončení hospitalizace pacienta.


Návštěvy

Návštěvy na koronárních jednotkách, JIP a ARO jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím nebo sloužícím lékařem. Návštěvy na ostatních klinických pracovištích jsou většinou denně kdykoli v odpoledních hodinách – tj od 13:00.do 19.00. Pokud jsou vyhrazeny jiné návštěvní hodiny, je tato informace uvedená u příslušné kliniky v rubrice "Informace pro pacienty". Mimo uvedené hodiny jsou návštěvy na pokojích možné po dohodě se staniční sestrou nebo sloužícím lékařem. Považujeme za samozřejmé, že návštěvy nebudou rušit ostatní pacienty a budou respektovat jejich zdravotní stav a soukromí.


Podávání léků

Průběh Vaší léčby koordinuje Váš ošetřující lékař ve spolupráci s vedoucím lékařem příslušného oddělení nebo s ostatními odborníky. Naordinované léky Vám budou podány zdravotními sestrami v určených hodinách. Nebudete-li si moci léky z jakéhokoliv důvodu vzít v uvedený čas, informujte o tom prostřednictvím sestry ošetřujícího nebo sloužícího lékaře. Případné otázky týkající se naordinovaných léků Vám zodpoví ošetřující lékař. Veškeré léky přinesené z domova si berte pouze v případě, že se dohodnete s ošetřujícím lékařem. Tato skutečnost musí být zaznamenána v chorobopisu.


Noční klid

Dodržování nočního klidu je nezbytné pro klidný spánek Váš i ostatních pacientů. Období nočního klidu je definováno od 22 hodin do 5.45 hodin. Výjimky z nočního klidu mohou nastat u pacientů, kteří podstupují časově přesně definovaná vyšetření (např. sběr moči), jsou připravováni k určitému výkonu nebo mají naordinovány noční léky. V době nočního klidu by měly být vypnuty i televizní přijímače na pokojích nebo v jídelnách. Mimořádně je možno pokračovat ve sledování programu za předpokladu, že dojde k dohodě se spolupacienty a při ztišeném zvuku.


Stravování

Strava pro pacienty je dovážena na jednotlivá oddělení hotová a zde je rozdělena na jednotlivé porce. Snídaně se podávají od 7.30 do 8.00 hodin, obědy od 12.00 do 12.30 hodin a večeře od 17.45 do 18.15 hodin. Dieta odpovídající charakteru Vašeho onemocnění je součástí léčebného režimu a je ordinována ošetřujícím lékařem. Nebudete-li s určenou dietou spokojeni, domluvte se o možných změnách s ním. Zdravotní sestry nejsou oprávněny provádět změny v dietě. Případné dotazy týkající se stravy Vám však může vysvětlit v pracovní době dietní sestra, která je o Vaší dietě plně informována.
Strava je dodávána na oddělení tzv. tabletovým systémem. Vám přidělený pokrm je označený Vaším jménem, číslem diety, číslem pokoje a je na oddělení přivážen v termostabilním boxu. Nádobí i příbory je nutné po jídle vrátit na podnos, nelze si je ponechat na pokoji.Nebudete-li moci před plánovaným výkonem jíst, bude Vám jídlo uschováno a podáno později. Před některými vyšetřeními nebo léčebnými zákroky budete muset vydržet nalačno i několik hodin. Mějte prosím v takových případech dostatek trpělivosti, neboť jde často o velmi komplikované výkony, jejichž trvání může být různě dlouhé. Kromě toho je často nutné provést mimo předem stanovené pořadí výkon neodkladný, který prodlouží nechtěně dobu Vašeho čekání na plánované vyšetření nebo léčebný zákrok.


Lékařské vizity

Velká vizita přednosty kliniky nebo jeho zástupce probíhá postupně na všech odděleních klinik 1x za týden, většinou od 8.30 do 11.00 hod.
Vizita vedoucího lékaře oddělení probíhá na jednotlivých odděleních různě, což je dáno charakterem oddělení. O době této vizity budete informován(a) Vaším ošetřujícím lékařem.
S výjimkou případů, kdy budete posláni na objednané vyšetření nebo výkon, je třeba se v době vizity zdržovat ve svém pokoji. Vaše přítomnost je nezbytná pro určení dalšího postupu vyšetřování nebo léčby.


Pobyt na oddělení

Vzhledem k tomu, že je značná část nemocných na lůžkových odděleních klinik monitorována prostřednictvím tzv. telemetrického systému, který dovoluje bezdrátový přenos EKG křivky, dovolujeme si Vás požádat abyste neopouštěli oddělení, kde jste hospitalizován(a) bez vědomí zdravotních sester!


Propustka z hospitalizace

K zajištění maximální ochrany Vašeho zdravotního stavu lze opustit budovu kliniky jen se svolením ošetřujícího nebo sloužícího lékaře. Propustka z hospitalizace je také možná pouze po dohodě s ošetřujícím nebo sloužícím lékařem a musí být učiněn zápis do chorobopisu, který potvrdíte svým podpisem. V takovém případě je na Vás, abyste si zajistili dopravu. Pro odchod na propustku ani pro návrat není možno žádat dopravu sanitními vozidly.


Používání teplé vody

V IKEM jsou prováděny transplantace životně důležitých orgánů a řada dalších náročných výkonů. Z toho vyplývají i velmi přísné požadavky na kvalitu a bakteriologickou nezávadnost teplé užitkové vody. Do teplé vody jsou proto přidávány chemikálie, které zajišťují její nezávadnost. Vaše zdraví však ohrozit nemohou. Zadáme Vás však, abyste dodržovali zákaz pití teplé vody, nepoužívali jí k čištění zubů a na přípravu nápojů.


Stížnosti

Přestože se kolektiv všech pracovníků IKEM snaží o to, aby Váš pobyt vedl k co nejúčinnější léčbě Vašeho onemocnění a byl pro Vás co možná nejsnesitelnější, nelze zabránit za všech okolností vzniku případných nedorozumění nebo drobných selhání. V případě, že nebude Vaše stížnost vyřízena uspokojivě ošetřujícím lékařem, obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce. Ti samozřejmě uvítají i veškeré Vaše návrhy nebo připomínky, které by mohly přispět ke zlepšení kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče.


Propuštění z péče IKEM

O propuštění z nemocnice budete informováni předem Vaším ošetřujícím lékařem, který Vám v den propouštění vystaví předběžnou propouštěcí zprávu. Zároveň Vám vystaví recepty na léky na dobu nezbytně nutnou. Konečná lékařská propouštěcí zpráva o průběhu Vašeho léčení bude zaslána poštou Vašemu praktickému lékaři, případně i odbornému lékaři, který Vás bude dále ambulantně sledovat.Propouštění pacienti se mohou využít odborného poradenství či pomoci z oblasti sociálních služeb a služeb domácí péče. Kontakt se sociální pracovnicí pacientům, která poté navštíví pacienta na klinickém oddělení, zprostředkuje ošetřující lékař.
Pacienti, kteří nejsou v den propouštění vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni sami cestovat domů, mají nárok na dopravu sanitním vozem.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít