CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení grantové

Ing. Iva Tyburcová

Vedoucí Grantového oddělení

Tel.: 26 136 5298
E-mail: iva.tyburcova@ikem.cz

Ing. Tomáš Linhart

Koordinační a projektový pracovník - granty

Tel.: 26 136 4208
E-mail: tomas.linhart@ikem.cz

Ing. Petr Bechyně

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5335
E-mail: petr.bechyne@ikem.cz

Jana Klečáková

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 2405, 4205
E-mail: jana.klecakova@ikem.cz

Ing. Lenka Klaudysová

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5299
E-mail: lenka.klaudysova@ikem.cz

Ing. Kristýna Šišáková

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5481
E-mail: kristyna.sisakova@ikem.cz

Ing. Jitka Zavřelová

Samostatný odborný referent

E-mail: jitka.zavrelova@ikem.cz


GRANTY A PROJEKTY IKEM

PoskytovatelRegistrační číslo
poskytovatele
Řešitel (spoluřešitel)Název projektuHlavní řešitel/spoluřešitelZkratkaOd - do
IGA MZ ČRNT11227-5/2010prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Molekulární fenotypizace minimálního poškození transplantované ledviny a její prognostický významHlavní řešitelMZ02010 - 2014
IGA MZ ČRNT11230-6/2010MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.DFarmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako nový možný přístup k léčbě hypertenzeHlavní řešitelMZ02010 - 2013
IGA MZ ČRNT11235-5/2010doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy CHlavní řešitelMZ02010 - 2015
IGA MZ ČRNT11236-3/2010doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Transluminální terapeutická endoskopie - vstup, uzávěr, choloecystektomieHlavní řešitelMZ02010 - 2012
IGA MZ ČRNT11238-4/2010prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Dietní intervence u nemocných s diabetem 2. typu - vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromuHlavní řešitelMZ02010 - 2013
IGA MZ ČRNT11262-6/2010doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.Přístup k pacientům s preformovanými protilátkami před transplantací srdceHlavní řešitelMZ02010 - 2015
IGA MZ ČRNT11269-5/2010doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.Pohlavní rozdíly v apoptóze v myokardu u pacientů po transplantaci srdceHlavní řešitelMZ02010 - 2014
IGA MZ ČRNT11270-4/2010prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Tkáňové inženýrství autologní perikardiální chlopenní náhradyHlavní řešitelMZ02010 - 2013
IGA MZ ČRNT11273-4/2010prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.Předoperační embolizace protální žíly látkou PHEMA u nemocných před rozsáhlou hepatektomiíHlavní řešitelMZ02010 - 2014
IGA MZ ČRNT11275-6/2010Mgr. Monika Dezortová, Ph.D.In vivo fosforová spektroskopie při 3THlavní řešitelMZ02010 - 2015
IGA MZ ČRNT11284-4/2010doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrofHlavní řešitelMZ02010 - 2013
IGA MZ ČRNT11307-5/2010Ing. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Analýza genetické predispozice k nežádoucím účinkům hypolipidemické léčbyHlavní řešitelMZ02010 - 2014
IGA MZ ČRNT11524-5/2010prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, cross over studieSpoluřešitelMZ02010 - 2014
IGA MZ ČRNT12170-5/2011Ing. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Genetická determinace závislosti na tabáku a účinnosti odvykací léčbyHlavní řešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT12171-5/2011Mgr. Zuzana Husková, Ph.D.Úloha abnormalit v metabolické cestě cytochromu P450 v patofyziologii hypertenzního orgánového poškození: možnosti prevence a regrese glomerulosklerózyHlavní řešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT12185-5/2011doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Vztah preklinické aterosklerózy a tromboembolických příhod u pacientů s trombofilními stavy - prospektivní studieHlavní řešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT12190-5/2011prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Příprava inzulín produkujících buněčných linií pro léčbu diabetu z prekursorových buněk dospělého pankreatu pomocí rekombinantních transkripčních faktorůHlavní řešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT12217-5/2011Ing. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Genetické faktory určující riziko aterotrombotických cévních příhod u nemocných bez klasických rizikových faktorů aterosklelorózy a u pacientů léčených statinemSpoluřešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT12239-5/2011prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.Niemann-Pickova choroba typu C: klinická, molekulárně genetická, biochemická a morfologická studie. Návrh nových diagnostických a prediktivních algoritmůSpoluřešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT12288-5/2011Ing. Milan Hájek, DrSc.Diagnostické markery a patofyziologické mechanizmy atypických parkinsonských syndromů SpoluřešitelMZ02011 - 2015
IGA MZ ČRNT13012-4/2012prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.Ovlivnění buněk přirozené imunity a jejich interakcí pomocí látek manumycinového typuHlavní řešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13014-4/2012doc. MUDr. Petr Bouček, Ph.D.Vliv transplantace pankreatu na epidermální inervaci a expresi růstových faktorů u diabetu 1. typuHlavní řešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13017-4/2012Ing. Milan Hájek, DrSc.1H MR spektroskopie při 1,5T a 3T v diagnostice karcinomu prostatyHlavní řešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13099-4/2012prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Optimalizace kultivačních podmínek izolovaných Langerhansových ostrůvků určených k transplantaciHlavní řešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13139-3/2012prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.Časná pohybová intervence a selektivní nutrice po transplantaci ledviny: cirkulující endoteliální progenitorové buňky, genový polymorfismus a kardiovaskulární rizikoHlavní řešitelMZ02012 - 2014
IGA MZ ČRNT13151-4/2012RNDr. Jan Kovář, CSc.Polymorfismus cholesterol-7alfa-hygroxylasy jako prediktor odpovídavosti cholesterolémieHlavní řešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13186-3/2012MUDr. Jan Bruthans, CSc.Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE IVHlavní řešitelMZ02012 - 2013
IGA MZ ČRNT13188-4/2012Mgr. Jana Ždychová, Ph.D.Úloha perivaskulární tukové tkáně v rozvoji kardiovaskulárních poruch při metabolickém syndromuHlavní řešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13087-3/2012prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.Úloha kovů jako rizikového faktoru civilizačních onemocnění - návazná studieSpoluřešitelMZ02012 - 2014
IGA MZ ČRNT13092-4/2012doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.Katabolická dráha hemu u chronické hepatitidy CSpoluřešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13673-4/2012prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studieSpoluřešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13763-4/2012prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Účinky omega 3 polynenasycených mastných kyselin u diabetiků 2. typu - nové mechanizmy pro cílenou terapiiSpoluřešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT13891-4/2012doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární poruchuSpoluřešitelMZ02012 - 2015
IGA MZ ČRNT14008-3/2013MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studieHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14009-3/2013prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogenezeHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14011-3/2013MVDr. Libor Kopkan, Ph.D.Vliv genové inaktivace B2 receptorů pro bradykinin v distálním tubulu myši na transport sodíku u experimentálních modelů hypertenzeHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14012-3/2013prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBAÚloha interakce metabolické cesty cytochromu P-450 a renin-angiotenzinového systému v patofyziologii chronického srdečního selhání kombinovaného s chronickým onemocněním ledvinHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14019-3/2013prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.Vliv pulsatility krevního toku na parametry vaskulárního postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporouHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14020-3/2013prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Průběh diabetu a jeho komplikací po transplantaci Langerhansových ostrůvkůHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14022-3/2013doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikce rejekce transplantované ledvinyHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14023-3/2013doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.Analýza délky telomer jako potencionálního prediktivního faktoru úspěšnosti transplantace srdceHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14025-3/2013prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.Úloha vzácných variant v genetické predispozici ke statiny indukované myopatiiHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14027-3/2013RNDr. Jan Kovář, CSc.Postprandiální lipémie a predikce aterosklerózyHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14050-3/2013doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním Hlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14083-3/2013prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Endoskopicky implantovatelný duodeno-jejunální bypass (EBGL) jako nový léčebný přístup u obézních diabetiků 2. typu: klinická efektivita a patofyziologické mechanizmy účinkuHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14085-3/2013Mgr. Zuzana Husková, Ph.D.Úloha nové, vazodilatační osy renin-angiotenzinového systému v patofyziologii hypertenze: potenciálně nový terapeutický přístup pro léčbu hypertenzeHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14102-3/2013prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Role B lymfocytů v imunitních reakcích po transplantaci ledvinyHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14240-3/2013MUDr. Jan Kříž, Ph.D.Morfologické změny jaterní tkáně po transplantaci pankreatických ostrůvkůHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14250-3/2013prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Funkční efekty metabolické protekce selhávajícího myokardu u diabetiků 2. typuHlavní řešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14177-3/2013Ing. Milan Hájek, DrSc.Genetické ukazatele u dětí s ADHD ve vztahu k vybraným parametrům MR zobrazování a spektroskopieSpoluřešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14183-3/2013doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Mapování mozkové aktivity během plnění a vyprazdňování močového měchýře pomocí funkční magnetické rezonanceSpoluřešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14203-3/2013MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce - identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenciSpoluřešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14291-3/2013Mgr. Monika Dezortová, Ph.D.Regionální strukturální, funkční a spektroskopické změny v oblasti insuly u časných epizod psychotického onemocněníSpoluřešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14325-3/2013Ing. Ludmila Kazdová, CSc.Úloha zánětlivých procesů v patogenezi diabetu a orgánového poškození: možnosti farmakologické intervenceSpoluřešitelMZ02013 - 2015
IGA MZ ČRNT14439-3/2013doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCSSledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktuSpoluřešitelMZ02013 - 2015
AZV ČR15-25781Adoc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Nová nádorová diagnostika na bázi glykogenu jako tělu vlastního nanostrukturovaného nosičeHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-25924ARNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Transplantační léčba diabetu pomocí inzulín produkujících buněk získaných přeprogramováním neendokrinních pankreatických buněkHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-26519AMUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-lézeHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-26638Adoc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.Identifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzouHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-26746Aprof. MUDr. František Saudek, DrSc.Vliv normalizace glykémií po transplantaci pankreatu na pokročilou formu diabetické retinopatieHlavní řešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-26865Aprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Alloreaktivita u transplantací ledvin u žijících dárcůHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-26883Aprof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.Regulační mechanismy buněk přirozené imunity u transplantace ledvinyHlavní řešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-26906AMUDr. Pavel Trunečka, CSc.Genetický, transkriptomický a metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD/NASHHlavní řešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-27178Adoc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodikyHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-27338AMUDr. Hana Kahleová, Ph.D.Vliv zpracovávaného masa na oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu, obézních a zdravých kontrolHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-27431Aprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Vliv hyperinzulinémie a postprandiální hyperglykémie na endoteliální funkci u nemocných s diabetem 2. typu a u zdravých kontrolHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-27579Aprof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněnímiHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-27682AMUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatiíHlavní řešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-28064Adoc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.Imunologické biomarkery pro neinvazivní diagnostiku, volbu vhodné léčby a predikci komplikací idiopatických střevních zánětůHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-28745ARNDr. Monika Cahová, Ph.D.Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselinHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-28895AIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Bilirubin jako rizikový faktor kardiovaskulárního onemocněníHlavní řešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-25396AMVDr. Libor Kopkan, Ph.D.Centrální a periferní modulace cévního tonu a vylučování sodíku: úloha mozku a ledvin v patofyziologii hypertenzeSpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-25602AMgr. Monika Dezortová, Ph.D.Biomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocněníSpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-26779Aprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)SpoluřešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-26854AMUDr. Tomáš Kotulák, Ph.D.Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivněníSpoluřešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-27109Adoc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICASpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-27735AMgr. Zuzana Husková, Ph.D.Rozvoj chronického srdečního selhání a kardiorenálního syndromu u hypertenzních potkanů po infarktu myokardu: úloha epoxyeikosatrienových kyselinSpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-28277AIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Využití genového LDL skóre v diagnostice primární hypercholesterolemií a odhadu kardiovaskulárního rizikaSpoluřešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-28671Aprof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBAFarmakologická blokáda endotelinového systému a solubilní epoxid hydrolázy jako nový přístup k léčbě hypertenzního orgánového poškozeníSpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-28876AIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Využití genového HTG skóre v diagnostice primárních hypertriglyceridemií a odhadu rizika gastrointestinálních a kardiovaskulárních komplikacíSpoluřešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-28998Adoc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Endofenotypy psychotického onemocněníSpoluřešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-29153Aprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Vývoj aortální chlopně na bázi perikardu pomocí primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoruSpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR15-31000Aprof. MUDr. Věra Adámková, CSc.Intervenční postupy v preventivní kardiologiiSpoluřešitelMZ02015 - 2018
AZV ČR15-34123AMUDr. Aleš Herman, Ph.D.Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémůSpoluřešitelMZ02015 - 2019
AZV ČR16-27262AMUDr. Michal Dubský, Ph.D.Srovnání vlivu aplikace autologních kmenových buněk a standardní revaskularizace na oxygenaci tkání a průběh syndromu diabetické nohyHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27420Aprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Přístupy k zabránění rozvoje srdeční atrofie po implantaci levostranné srdeční podpory: studie na potkaním modelu heterotopické transplantace srdceHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27449Adoc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.Fekální bakterioterapie u pacientů s ulcerózní kolitidouHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27465AMUDr. Michal Pazderník, Ph.D. FESCSledování koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické koherentní tomografieHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27477Adoc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.Diagnostika protilátkami zprostředkované rejekce po transplantaci jaterHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27496Aprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Role inzulinové rezistence v rozvoji srdečního selhání u nemocných s diabetem 2. typuHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27546Adoc. MUDr. Jan Šperl, CSc.Neinvazivní hodnocení pokročilosti jaterní cirhózy a portální hypertenze pomocí shear-wave elastografie u pacientů čekajících na transplantaci jaterHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27630Aprof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.Markery vaskulárního zdraví u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporouHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27648Adoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.Probe-based konfokální laserová endomikroskopie v histopatologické diagnostice neoplastických Hlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-27653Adoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.Probe-based konfokální laserová endomikroskopie v histopatologické diagnostice neoplastických lézí trávicího traktuHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-28249AMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Transplantace pankreatických ostrůvků do podkožní kapsy - preklinická studieHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-28254AMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Řízená vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněkHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-28352Aprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Dlouhodobé sledování vývoje kardiochirurgické léčby ischemické choroby srdeční s dopadem na úspěšnost sekundární prevenceHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-28427AIng. Milan Hájek, DrSc.Monitorování dynamiky metabolismu triglyceridů v játrech metodami MRIHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-34134AMUDr. Libor Janoušek, Ph.D., FEBSSystém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním obdobíHlavní řešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-28375Adoc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBSStudium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu SpoluřešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-29614Aprof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice SpoluřešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR16-30833Adoc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Prospektivní multiparametrické MR sledování změn hyalinní chrupavky kolenního kloubu po implantaciSpoluřešitelMZ02016 - 2019
AZV ČR15-29565Adoc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17)SpoluřešitelMZ02016 - 2017
AZV ČR17-28103AMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Vztah mezi arteriální stěnou a perivaskulární tukovou tkání v iniciální fázi aterogenezeHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28265AMUDr. Radka Kočková, Ph.D.Prognostický význam T1 mapování myokardu a globálního longitudinálního speckle strainu u pacientů s chronickou aortální regurgitacíHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28587AMgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D.MR traktografie a neurografie u pacientů s poruchami periferního nervového systémuHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28778AMgr. Petra Hrubá, Ph.D.Molekulární a imunologická charakterizace hraničních změn ledvinných štěpůHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28784Adoc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selháníHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28797Adoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.G-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham“ studieHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-29009Aprof. MUDr. František Saudek, DrSc.Nová metoda transplantace Langerhansových ostrůvků do omentaHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-30281Adoc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Radiofrekvenční ablace v terapii onemocnění žlučových cest a pankreatuHlavní řešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28220Aprof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBAFarmakologické zásahy do metabolické cesty cytochromu P-450 jako nový přístup pro léčbu chronického srdečního selháníSpoluřešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-28882AIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Genetické polymorfismy, MiRNA a vybrané bioindikátory aktivity - vzájemné vztahy při diagnostice a léčbě těžké familiární hypercholesterolemieSpoluřešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-29786Aprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvinSpoluřešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-29992AMUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.Genetická variabilita BKV v ČR a její vliv na patogenezi infekce u pacientů po transplantaci ledvinSpoluřešitelMZ02017 - 2020
AZV ČR17-31538AMUDr. Pavel Wohl, Ph.D.Idiopatické střevní záněty a primární sklerózující cholangitida: prognostický model a markerySpoluřešitelMZ02017 - 2020
AZV ČRNV18-01-00040RNDr. Monika Cahová, Ph.D.Modifikace střevní mikrobioty v léčbě inzulínové rezistence: personalizovaný přístupHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-01-00046Ing. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Genetické skóre v predikci rizika diabetu a jeho komplikacíHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-02-00014Mgr. Zuzana Husková, Ph.D.Úloha renin-angiotenzinového systému v patofyziologii srdečního ischemicko/reperfúzního poškození: preklinická studie na zvířecích modelechHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-02-00053prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBARole renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelechHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-02-00080MUDr. Kamil SedláčekElektrická aktivace myokardu levé komory při aplikaci modifikovaného epikardiálního triventrikulárního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selháníHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-02-00422prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Nové materiály pro kardiovaskulární chirurgii na bázi modifikovaných decelularizovaných tkáníHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-06-00032prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.Molekulární příčiny a mechanismy dědičných intrahepatálních cholestázHlavní řešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-02-00027MUDr. Adrian ReichenbachKatetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studieSpoluřešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-02-00237MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0-35 let pomocí molekulárně-genetických metod – pilotní studieSpoluřešitelMZ02018 - 2021
AZV ČRNV18-03-00199doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomuSpoluřešitelMZ02018 - 2021
GA ČRP304/10/0762prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Terapie diabetu 1. typu navozením imunologické tolerance a regenerace ß-buněk. Preklinický model u NOD myšíHlavní řešitelGA02010 - 2012
GA ČRP303/10/P170Bc. Alexandra Sporková, Ph.D.Renální autoregulace a tlaková natriuréza u modelu renovaskulární hypertenzeHlavní řešitelGA02010 - 2013
GA ČRP303/10/0505Ing. Ludmila Kazdová, CSc.Analýza metabolických účinků telmisartanu zprostředkovaná selektivní modulací PPAR gamaSpoluřešitelGA02010 - 2013
GA ČRP304/10/1872doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Vliv stárnutí na sluchovou kůru člověka - MR studieSpoluřešitelGA02010 - 2012
GA ČRP301/11/1568prof. MUDr. Ondřej Viklický, DrSc.Buněčné aspekty transplantační toleranceHlavní řešitelGA02011 - 2014
GA ČRP301/11/2418Ing. Ludmila Kazdová, CSc.Využití 13C a protonové MR spektroskpie pro sledování úlohy transportu a tkáňové akumulace lipidů v patogenezi metabolického syndromuSpoluřešitelGA02011 - 2014
GA ČRP208/11/P059MUDr. Bc. Antonín Škoch, Ph.D.Nové techniky in-vivo MR spektroskopie pro studium metabolismu triacylglycerolů tukové tkáněHlavní řešitelGA02011 - 2013
GA ČRP301/12/1734doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. FEBSAnalýza významu genetických faktorů v riziku vzniku a prognóze karcinomu pankreatuSpoluřešitelGA02012 - 2016
GA ČRP302/12/1207doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Vývojová modularita mozku v evoluci ptačího pohybu studovaná zobrazením s vysokým rozlišením a geometrickou morfometriíSpoluřešitelGA02012 - 2016
GA ČRP304/13/06666Sprof. MUDr. František Saudek, DrSc.Morfologie a funkce mitochondrií ß-buněk pankreatu v patogenezi diabetu 2. typuHlavní řešitelGA02013 - 2017
GA ČRP303-13-10813SIng. Ludmila Kazdová, CSc.Přírodní polyfenolické látky v experimentální farmakologii metabolického syndromuSpoluřešitelGA02013 - 2016
GA ČRP305-13-04420SRNDr. Olena Oliyarnyk, CSc.Úloha hnědé tukové tkáně v patogenezi metabolického syndromu u potkana: genetické a korelační analýzySpoluřešitelGA02013 - 2017
GA ČRP407-P303-13-23940Sdoc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturální determinantySpoluřešitelGA02013 - 2015
GA ČRP304-14-03540SMUDr. Rober Bém, Ph.D.Autologní buněčná terapie ischemických ran u diabetu: preklinická a klinická studie Hlavní řešitelGA02014 - 2016
GA ČRP304-14-03305SMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Podpora transplantace Langerhansových ostrůvků epigenetickou intervencíHlavní řešitelGA02014 - 2016
GA ČRP103-14-10440SMUDr. David Habart, Ph.D.Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvkůHlavní řešitelGA02014 - 2016
GA ČRP303-15-07544SMgr. Zuzana Husková, Ph.D.Kardioprotektivní a antihypertenzní účinky agonistických analogů epoxyeikosatrienových kyselinHlavní řešitelGA02015 - 2017
GA ČRP304-15-08239Sprof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Diagnostická, prediktivní a prognostická role mikroRNA u rektálního karcinomuSpoluřešitelGA02015 - 2017
GA ČRP304-15-14200Sdoc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Úloha hepcidinu v regulaci kardiálního a systémového metabolismu železa při srdečním selháníSpoluřešitelGA02015 - 2017
GA ČRP108-16-04340SMgr. Vít Herynek, Ph.D.Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémySpoluřešitelGA02016 - 2018
GA ČRP205-16-03156Sdoc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Samouspořádané polymerní nanostruktury jako bimodální kontrastní látky pro zobrazení magnetickourezonancí a ultrazvukemSpoluřešitelGA02016 - 2018
GA ČRP304-P303-16-16729Sdoc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Změny v mozkové kůře způsobené presbyakuzí a tinnitem – MR studieSpoluřešitelGA02016 - 2018
GA ČR17-08888SIng. Ludmila Kazdová, CSc.Vliv silymarinu v kombinaci s hypolipidemiky na mechanismy vedoucí k akumulaci lipidů, oxidativnímu stresu a zánětu u metabolického syndromuSpoluřešitelGA02017 - 2019
GA ČR18-09709Sdoc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku v karcinomSpoluřešitelGA02018 - 2020
GA ČR18-02550SRNDr. Zdeňka LacinováSpecifická eliminace senescentních buněk pomocí mitochondriálně cílených látekSpoluřešitelGA02018 - 2020
TA ČR2013TA03010331prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Nové materiály a technologie pro diagnostiku perzistentních a chronických infekcíSpoluřešitelTA02013 - 2015
TA ČR2014TA04010038prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Koleganáza pro izolaci Langerhansových ostrůvkůHlavní řešitelTA02014 - 2017
TA ČR2014TH01010244Mgr. Helena DaňkováMikroRNA biomarkery - nové metody kvantifikace SpoluřešitelTA02014 - 2017
TA ČR2014TH01011453MUDr. Lucia BarčiakováVývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informacíSpoluřešitelTA02014 - 2017
MŠMT ČRCOST - LD13048Ing. Milan Hájek, DrSc.Nové bimodální nanostruktury pro obrazem řízenou specifickou léčbuHlavní řešitelMSM2013 - 2015
MŠMT ČRMOBILITY 7AMB15AT007Mgr. Monika Dezortová, Ph.D.Stanovení profilu mastných kyselin v lidské tkáni pomocí inv vivo multinukleární MR spektroskopieHlavní řešitelMSM2015 - 2016
MŠMT ČRKONTAKT II LH12052doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Časná detekce a stanovení prognózy srdečního selhání za použití dynamických stanovení biomarkerů poškození myokarduHlavní řešitelMSM2012 - 2015
MV ČRVG MV-75038-6/OBV-2010doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situacíHlavní řešitelMV02010 - 2015
MV ČRVG MV-75233-5/OBV-2010doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.Farmakologická redukce agresivity a panického chováníHlavní řešitelMV02010 - 2015
MŠMT ČRKONTAKT LH11116prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBAMechanizmy interakce renin-angiotensin-aldosteronového systému se systémem cytochromu P450 uplatňující se v regulaci krevního tlaku a jejich vliv na patofyziologii sůl-senzitivní hypertenze a poškození ledvinHlavní řešitelMSM2011 - 2013
MPO ČRFR-TI3/521Mgr. Vít Herynek, Ph.D.Technologie přípravy nových magnetických nanočástic pro diagnostiku a terapii v onkologiiSpoluřešitelMPO2011 - 2015
MPO ČRFV20139prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Biotechnologicky modifikovaná kolagenáza pro přípravu produktů moderní terapie (advanced therapy medicinal products)SpoluřešitelMPO2017 - 2021
MPO ČRFV20479RNDr. Monika Cahová, Ph.D.Zjednodušená metoda kvantifikace exprese specifických genůSpoluřešitelMPO2017 - 2020
MŠMT ČRMobility 8J18AT023Mgr. Monika Dezortová, Ph.D.Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické rezonanceHlavní řešitelMSM2018 - 2019
7. RP EUHEALTH-F2-2010-261468prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Development of OPN-305 as an orphan drug for the treatment of Delayed Graft Function post solid organ transplantationSpoluřešitelZAH2010 - 2014
7. RP EUEUROHEART II 2010 12 04MUDr. Jan Bruthans, CSc.European Heart Healt Strategy IISpoluřešitelZAH2011 - 2013
7. RP EUHEALTH-F2-2011-279277MUDr. Peter Girman, Ph.D.Proteomic prediction and Renin angiotensin aldosterone system Inhibition prevention Of early diabetic nephRopathy In TYpe 2 diabetic patients with normoalbuminuriaSpoluřešitelZAH2012 - 2018
7. RP EUFP7-PEOPLE-2011-ITN -289932Ing. Milan Hájek, DrSc.European Training Network for Excellence in Molecular Imaging in DiabetesSpoluřešitelZAH2012 - 2015
EFSD EUEFSD New Horizonts Initiative 2012 - 90365doc. MUDr. Petr Bouček, Ph.D.Skin nerve fibre regeneration and neurophin expression in type 1 diabetes patients after pancreans transplantationHlavní řešitelZAH2012 - 2016
7. RP EUFP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1-305385doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.A Europe-wide Strategy to enhance Transplantation of highly sensitized patients on basis of Acceptable HLA MismatchesSpoluřešitelZAH2012 - 2015
7. RP EUFP7-HEALTH-2012-INOVATION-1-305147prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Personalized minimization of immunosuppression after solid organ transplantation by biomarker-driven stratification of patients to imrove long-term outcome and health-economic data of transplantationSpoluřešitelZAH2012 - 2018
IVF-NSCVisegrad Fund´s Grant No.21280006prof. MUDr. Rudolf Poledne, CSc.Identifikace nových biomarkerů pro rozvoj a progresi aterosklerózySpoluřešitelZAH2014 - 2016
Visegrad FundNo. 21010083doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Women's Health and Cardiovascular Diseases in the Visegrad Four and the Neighboring CountriesHlavní řešitelZAH2010 - 2011
OP VVVCZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008096Dr. Andriy TrailinTkáňově specifické molekulární fenotypy časné protilátkami zprostředkované rejekce u presenzitizovaných příjemců ledvinyHlavní řešitelOP2018 - 2020
VZP ČRFond prevence VZP ČR 4100042207Mgr. Eliška Dvořáčková Zvyšování bezpečnosti a účinnosti antibiotické léčby terapeutickým monitoringem léčivHlavní řešitelVZP2016 - 2017
RPZP MZ ČROZS/33/4142/2017doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. Podpora informovanosti a edukace odborné a laické veřejnosti o dárcovství orgánůHlavní řešitelRPZ2017 - 2017
RPZP MZ ČROZS/34/4142/2017prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Podpora programu transplantace ledvin od žijících dárců formou mezinárodní párové výměnyHlavní řešitelRPZ2017 - 2017
GA AVIAA500110805Ing. Ludmila Kazdová, CSc.Analýza mechanizmů autokrinních účinků adipokinů na metabolizmus glukózy a lipidůSpoluřešitelGAV2011 - 2011
BKZP MZ ČROZS/8/4114/2017PhDr. Martina Šochmanová, MBAPodpora kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v prostředí IKEM prostřednictvím supervizeHlavní řešitelBKZ2017 - 2017
NeuronNeuronRNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Stimulace proliferace pankreatických beta-buněk prostřednictvím syntetických mediátorových RNAHlavní řešitelNEU2018 - 2019
RPZP MZ ČR38/18/RPZPMgr. Marie KuříkováEdukace potenciálních dárců krvetvorných buněk a vyšetření jejich HLA k zařazení do registruHlavní řešitelRPZ2018 - 2018
RPZP MZ ČR39/18/RPZPdoc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. Podpora informovanosti a edukace odborné a laické veřejnosti o dárcovství orgánů IIHlavní řešitelRPZ2018 - 2018
RPZP MZ ČR40/18/RPZPdoc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS Posílení informovanosti laické i odborné veřejnosti o orgánových transplantacíchHlavní řešitelRPZ2018 - 2018
BKZP MZ ČR22/18/BKZPPhDr. Martina Šochmanová, MBA Podpora kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v prostředí IKEM prostřednictvím supervize v roce 2018Hlavní řešitelBKZ2018 - 2018


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím