CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Jak se stát pacientem

Klinika kardiologie IKEM zajišťuje diagnostiku složitých kardiovaskulárních onemocnění, poskytuje vysoce odbornou léčbu a provádí nejsložitější léčebné zákroky v oboru kardiologie v České republice. Tato skutečnost vysvětluje, že nemůžeme poskytovat základní péči a běžné kardiologické sledování všech nemocných.

Naším pacientem se můžete stát na základě doporučení Vašeho odborného lékaře (internisty či kardiologa), který posoudí, zda Váš stav vyžaduje specializovanou diagnostiku a léčbu. Můžete být přitom z jakéhokoli koutu naší republiky. Léčíme i pacienty ze zahraničí – v takovém případě je před hospitalizací vhodná předchozí domluva o způsobu úhrady za léčbu.

V případě, že trpíte srdečním onemocněním, které vyžaduje specializovanou léčbu, a Váš lékař Vám odmítá vystavit doporučení na naše pracoviště, obraťte se přímo na sekretariát kliniky, a to dopisem či e-mailem - ambulance.kardiologie@ikem.cz, Váš požadavek posoudí přednosta kliniky nebo jeho zástupce a stanoví další postup.

Pokud nebude Vaše onemocnění prozatím vyžadovat operační nebo katetrizační řešení, budou Vám navrženy plánované kontroly na našem pracovišti s cílem stanovení optimálního způsobu léčby. Způsoby kontrol a sledování jsou individuální. Předpokládá se však zároveň, že nadále zůstáváte v péči svého odborného či praktického lékaře, který rovněž zajistí pravidelné kontroly a předepisování léků v době mezi kontrolami u nás. Zejména předepisování léků musí provádět lékař, který Vás pravidelně sleduje.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít