CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení neinvazivní kardiologie

MUDr. Martin Kotrč

Vedoucí Oddělení neinvazivní kardiologie

Tel.: 23 605 5033
E-mail: martin.kotrc@ikem.cz

Mgr. Karolina Králová

Staniční sestra Oddělení neinvazivní kardiologie

Tel.: 23 605 5030
E-mail: karolina.kralova@ikem.cz

Neinvazivní oddělení Kliniky kardiologie se nachází ve 3. patře budovy - blok D.

Prováděné výkony a podrobný popis jednotlivých vyšetření naleznete v odkazech na konci stránky.

Klinika neinvazivní kardiologie

Oddělení provádí neinvazivní (tzv. “nekrvavé“) vyšetření ke zhodnocení srdeční funkce a jeho struktury. Mezi základní a nejčastěji užívanou metodu patří echokardiografie (ultrazvukové vyšetření srdce, ECHO), kterou lze provádět přes hrudník nebo přes jícen (při speciálních indikacích). V druhém případě jde spíše o tzv. semiinvazivní (částečně invazivní) metodu, kdy je nutné zavedení žilního přístupu (kanyly) k podání léků a zavedení sondy do jícnu k přesnějšímu posouzení srdečních oddílů. 

Některá onemocnění vyžadují zhodnocení EKG a výkonnosti srdce při zátěži a posouzení jeho funkční rezervy. Zatížení srdce lze dosáhnout fyziologicky (přirozeně) jízdou na kole (bicyklovém ergometru) nebo podáním speciálních léků (dobutaminu), které působí na srdce stejně jako jízda na kole. Takto lze dosáhnout zatížení srdce i u pacientů, kteří z nějakého důvodu nejsou vyšetření na bicyklovém ergometru schopni. Mezi zátěžová vyšetření srdce řadíme: bicyklovou ergometrii (zátěžové EKG), spiroergometrii (vyšetření funkční rezervy kardiovaskulárního systému), zátěžovou echokardiografii (ergometrická či dobutaminová zátěž).

Nově vybavená čekárna

Recepce

Pro úplnost výčtu neinvazivních metod je nutno zmínit ještě Holterovské (24hodinové, kontinuální) monitorování EKG a krevního tlaku, které patří mezi základní a běžně dostupné vyšetření na našem pracovišti.

Ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM se podílíme na vyšetřování srdce magnetickou rezonancí, a to i zátěžovou, po podání dobutaminu (především u pacientů omezeně vyšetřitelných ultrazvukem).

V současné době je echokardiografická laboratoř IKEM vybavena nejmodernějšími komerčně dostupnými echokardiografickými přístroji. Oddělení neinvazivní kardiologie KK IKEM je největším pracovištěm svého druhu v České republice. Ročně se zde provádí na sedmi moderních přístrojích více než 19 000 ultrazvukových vyšetření srdce a cév, z toho 1700 vyšetření jícnovou sondou, a více než 120 zátěžových echokardiografických testů. Řadu let je jedním ze školících pracovišť v ČR v oblasti echokardiografie a jícnové echokardiografie.

Re-akreditace echolaboratoře

Oddělení neinvazivní kardiologie v letošním roce obhájilo Evropskou akreditaci EACVI echolaboratoře pro transtorakální, jícnovou a zátěžovou echokardiografii.


Bližší informace o historii a současné praxi v echokardiografii v IKEM jsou shrnuty ZDE


Prováděné výkony a podrobný popis jednotlivých vyšetření naleznete v odkazech níže.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít