CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

Výuková a vzdělávací činnost Kliniky kardiologie

Klinika kardiologie zajišťuje sféru pregraduální a postgraduální výukové a vzdělávací činnosti. Tato činnost se týká převážně medicínsky zaměřených oborů, avšak participuje i na školení kontaktních oborů (např. obor zdravotnické techniky).

Pregraduální činnost je zaměřená na pokrytí komplexu potřeb spolupracujících univerzitních celků. Spolupráce je navázána se všemi třemi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy v Praze a konkrétně se týká posluchačů řádného studia ve 4. až 6. ročníku. Zajištěn je program obnášející přednáškovou činnost, denní tematické stáže na specializovaných odděleních kliniky, semináře na volené téma a standardní stáže u lůžka nemocného. Vše probíhá unifikovaným systémem s identifikací konkrétního stážisty, který tak má přístup do všech provozních celků kliniky.

Další část se týká postgraduální výchovy a školení, která má dva hlavní směry. Jeden z nich se týká postdoktorského studia s cílem dokončení PhD. hodnosti. Tematiku si vybírá aplikant a na Klinice kardiologie je k dispozici několik akreditovaných školitelů. Druhá část je již historicky realizována ve spolupráci s IPVZ (další doškolování zdravotnických pracovníků), a to i mezioborově.

Klinika kardiologie nezapomíná ani na školení ve vlastních řadách, k čemuž slouží vypracovaný systém tzv. miniseminářů pro mladé lékaře a dále pořádání vlastních akcí, které jsou na pomezí edukace – výzkum. Klinika kardiologie v oblasti tematických seminářů zajišťuje významný podíl na seminářích a výukových přednáškách Kardiocentra IKEM.

Klinika kardiologie do všech těchto uvedených aktivit zařazuje i mimořádné studijní a školící pobyty podle zájmu z jiných organizací. V letošním roce byla zahájena i spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v oblasti výuky zahraničních posluchačů v anglickém jazyce.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít