CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro pacienty

Vítejte na Klinice kardiologie IKEM.

Klinika kardiologie IKEM je vysoce specializovaným kardiologickým pracovištěm, které zajišťuje v celém rozsahu péči o pacienty s kardiovaskulárními chorobami v České republice. Je součástí Kardiocentra IKEM.

Oddělení intervenční kardiologie zajišťuje 24hodinový provoz invazivní léčby infarktu myokardu pomocí přímé perkutánní koronární intervence (otevření uzavřené koronární tepny a její vyztužení kovovou výztuhou – stentem). Provádí i další katetrizační léčebné výkony jako jsou uzávěry defektů síňového nebo komorového septa a implantace umělých chlopní.

Oddělení arytmologie provádí nejširší spektrum katetrizačních ablací (léčebných výkonů, které dovolují pomocí katetrů odstranit různé druhy arytmií), především ablací fibrilace síní nebo komorových tachyarytmií. Patří mezi několik předních světových pracovišť, která mají zkušenosti s katetrizačními ablacemi pomocí robotického systému. Je centrem s mnohaletou tradicí a zkušenostmi v implantacích kardiostimulátorů a kardioverterů-defibrilátorů.

Oddělení neinvazivní kardiologie disponuje všemi moderními technikami neinvazivní diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění. Každoročně provede okolo 18 000 echokardiografických vyšetření.

Oddělení srdečního selhání zajišťuje vyšetřování nemocných se srdečním selháním a jejich komplexní léčbu včetně transplantačního programu a sledování po transplantaci srdce.

Oddělení akutní kardiologie nahradilo původní koronární jednotku, neboť léčí široké spektrum akutních stavů v kardiologii a nikoliv pouze pacienty s akutním infarktem myokardu. Stále více nemocných je léčeno pro akutní dekompenzaci srdečního selhání nebo pro závažné arytmie a další stavy.

Obě klinická lůžková oddělení poskytují zázemí pro diagnostické a léčebné výkony a pro léčbu celé řady kardiovaskulárních chorob.

Z vědeckého hlediska patří Klinika kardiologie mezi přední výzkumná pracoviště v oboru kardiologie. Na klinice se řeší řada vědeckých grantů a klinických studií, které se zabývají moderními léčebnými postupy a technologiemi. Klinika kardiologie se tak řadí mezi přední evropská centra.

Klinika kardiologie slouží i jako výukové centrum - jak pro budoucí lékaře, tak i pro budoucí specialisty v oboru kardiologie. Každoročně pořádá řadu výukových akcí, včetně živých přenosů z katetrizačních sálů. Díky spolupráci s médii se snaží popularizovat kardiologii a zpřístupnit problematiku kardiovaskulárních onemocnění pacientům.

Přeji Vám, abyste byli na Klinice kardiologie spokojeni po všech stránkách a aby byla léčba Vašeho onemocnění co nejúspěšnější.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Přednosta Kliniky kardiologie IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít