CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení akutní kardiologie

doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc. FESC

Zástupce přednosty kliniky, Vedoucí lékař Oddělení akutní kardiologie

Tel.: 23 605 5007, 23 605 5008
E-mail: jiri.kettner@ikem.cz

Zobrazit profil
V roce 1983 ukončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii v IKEM pracoval jako intervenční kardiolog na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1997 byl jmenován zástupcem přednosty této kliniky a tuto funkci vykonává dosud. Od roku 2001 je vedoucím lékařem Oddělení akutní kardiologie Kliniky kardiologie IKEM.

Dr. Kettner je držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“ a Evropské akreditace pro intenzivní a akutní kardiologickou péči a řádným členem několika pracovních skupin při Evropské kardiologické společnosti.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem je akutní srdeční selhání, mechanické srdeční podpory a biomarkery akutních stavů. Je autorem nebo spoluautorem celé řady výzkumných a vzdělávacích publikací a zástupcem šéfredaktora časopisu Intervenční a akutní kardiologie.
Skrýt profil

Bc. Pavel Sláma

Staniční sestra Oddělení akutní kardiologie

Tel.: 236 055 150
E-mail: pavel.slama@ikem.cz

Oddělení akutní kardiologie (OAK) tvoří vysoce specializovaný tým lékařů a sester, jehož cílem je v nepřetržitém provozu rychle a přesně stanovit příčinu akutního srdečně-cévního onemocnění s následnou léčbou v souladu s nejnovějšími poznatky a zásadami medicíny založenými na vědecky ověřených důkazech. Oddělení disponuje 22 lůžky s nejmodernějším přístrojovým vybavením pro sledování životních funkcí, stanovení diagnózy a léčebné zákroky.

Oddělení akutní kardiologie

Oddělení akutní kardiologie (OAK) se skládá ze 3 částí:

  1. oddělení intenzivní péče (OIP) – 12 lůžek
  2. oddělení intermediární péče (IMP) – 6 lůžek
  3. akutní příjem (AP) – 4 lůžka

Oddělení akutní kardiologie a sekretariát oddělení se nacházejí v 1. nadzemním patře bloku G budovy IKEM.

Oddělení intenzivní péče - OIP

Na tomto oddělení léčíme nemocné se všemi akutními nemocemi srdce a krevního oběhu, které představují přímé ohrožení života. Jedná se především o akutní srdeční infarkt, pokročilé selhání srdce, závažné poruchy srdečního rytmu, pacienty po kardiopulmonální resuscitaci nebo s poruchou vědomí.

Ve 12 oddělených boxech pomáhají lékařům v léčbě nemocných nejmodernější přístroje jak k monitorování životních funkcí, tak k podpoře selhávajících orgánů. Součástí tohoto oddělení je i samostatný zákrokový sál, kde provádíme invazivní výkony – tj. zavedení dočasných kardiostimulátorů, zavedení mechanické srdeční podpory (balónkové kontrapulzace, měření tlaku v plicním oběhu). Toto oddělení úzce spolupracuje se všemi dalšími odděleními Kliniky Kardiologie IKEM.

Oddělení akutní kardiologieModerní přístrojové vybavení

Oddělení intermediární péče - IMP

Na tomto oddělení léčíme nemocné , jejichž stav vyžaduje nepřetržité sledování, ale nejsou v přímém ohrožení života. Jde např. o nemocné s akutním srdečním infarktem menšího rozsahu, s méně závažnými poruchami srdečního rytmu nebo méně závažným srdečním selháním.

Lůžko OIP

Akutní příjem - AP

Na akutním příjmu jsou vyšetřováni nemocní se všemi akutními onemocněními srdce a dále všichni pacienti, kteří jsou překládáni do Kardiocentra IKEM z jiných zdravotnických zařízení k řešení akutních stavů. Většinu tvoří nemocní s akutními srdečními infarkty, kteří jsou ihned po krátkém vyšetření převezeni na katetrizační sál, kde je ošetřena tepna způsobující infakt myokardu, a k následné léčbě a sledování jsou převezeni na OIP nebo IMP podle závažnosti jejich zdravotního stavu.

Častým výkonem na Akutním příjmu je ambulantní elektrická kardioverze u pacientů s poruchou srdečního rytmu. Tento výkon je prováděn ambulantně a je bezpečným a efektivním způsobem léčby bez nutnosti hospitalizace nemocného.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím