CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení akutní kardiologie

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC

Vedoucí oddělení akutní kardiologie

Tel.: 23 605 5100
E-mail: marek.sramko@ikem.cz

Bc. Jana Frantová

Staniční sestra Oddělení akutní kardiologie

Tel.: 23 605 5100
E-mail: jana.frantova@ikem.cz

Oddělení akutní kardiologie (OAK) tvoří vysoce specializovaný tým lékařů a sester, jehož cílem je v nepřetržitém provozu rychle a přesně stanovit příčinu akutního srdečně-cévního onemocnění s následnou léčbou v souladu s nejnovějšími poznatky a zásadami medicíny založenými na vědecky ověřených důkazech. Oddělení disponuje 22 lůžky s nejmodernějším přístrojovým vybavením pro sledování životních funkcí, stanovení diagnózy a léčebné zákroky.

Oddělení akutní kardiologie

Oddělení akutní kardiologie (OAK) se skládá ze 3 částí:

  1. oddělení intenzivní péče (OIP) – 12 lůžek
  2. oddělení intermediární péče (IMP) – 6 lůžek
  3. akutní příjem (AP) – 4 lůžka

Oddělení akutní kardiologie a sekretariát oddělení se nacházejí v 1. nadzemním patře bloku G budovy IKEM.

Oddělení intenzivní péče - OIP

Na tomto oddělení léčíme nemocné se všemi akutními nemocemi srdce a krevního oběhu, které představují přímé ohrožení života. Jedná se především o akutní srdeční infarkt, pokročilé selhání srdce, závažné poruchy srdečního rytmu, pacienty po kardiopulmonální resuscitaci nebo s poruchou vědomí.

Ve 12 oddělených boxech pomáhají lékařům v léčbě nemocných nejmodernější přístroje jak k monitorování životních funkcí, tak k podpoře selhávajících orgánů. Součástí tohoto oddělení je i samostatný zákrokový sál, kde provádíme invazivní výkony – tj. zavedení dočasných kardiostimulátorů, zavedení mechanické srdeční podpory (balónkové kontrapulzace, měření tlaku v plicním oběhu). Toto oddělení úzce spolupracuje se všemi dalšími odděleními Kliniky Kardiologie IKEM.

Oddělení akutní kardiologieModerní přístrojové vybavení

Oddělení intermediární péče - IMP

Na tomto oddělení léčíme nemocné , jejichž stav vyžaduje nepřetržité sledování, ale nejsou v přímém ohrožení života. Jde např. o nemocné s akutním srdečním infarktem menšího rozsahu, s méně závažnými poruchami srdečního rytmu nebo méně závažným srdečním selháním.

Lůžko OIP

Akutní příjem - AP

Na akutním příjmu jsou vyšetřováni nemocní se všemi akutními onemocněními srdce a dále všichni pacienti, kteří jsou překládáni do Kardiocentra IKEM z jiných zdravotnických zařízení k řešení akutních stavů. Většinu tvoří nemocní s akutními srdečními infarkty, kteří jsou ihned po krátkém vyšetření převezeni na katetrizační sál, kde je ošetřena tepna způsobující infakt myokardu, a k následné léčbě a sledování jsou převezeni na OIP nebo IMP podle závažnosti jejich zdravotního stavu.

Častým výkonem na Akutním příjmu je ambulantní elektrická kardioverze u pacientů s poruchou srdečního rytmu. Tento výkon je prováděn ambulantně a je bezpečným a efektivním způsobem léčby bez nutnosti hospitalizace nemocného.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít