CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení intervenční kardiologie

MUDr. Michael Želízko, CSc.

Vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie

Tel.: 236 055 128, 236 055 113
E-mail: michael.zelizko@ikem.cz

Zobrazit profil
Dr. Želízko je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1985 promoval s Cenou rektora Univerzity Karlovy. Během studia a krátce poté pracoval v neurofyziologické laboratoři 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (farmakologické ovlivnění epilepsie).

V roce 1987 byl na základě konkurzu přijat na tehdejší II. interní výzkumnou základnu IKEM. V roce 1989 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1993 pak specializační atestaci z kardiologie. Od počátku se věnoval invazivní diagnostice, srdečním katetrizacím a intervenční kardiologii. Od roku 1992 je vedoucím lékařem oddělení Intervenční kardiologie na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1998 získal funkční licence a v roce 2001 licence školitele pro invazivní diagnostickou i intervenční kardiologii. V roce 2001 mu byl na základě úspěšné obhajoby kandidátské dizertační práce na téma “Primární PTCA v akutní fázi infarktu myokardu s elevací ST segmentu“ udělen vědecký titul Kandidát lékařských věd (CSc./PhD.). Odbornou praxi získal i v rámci krátkodobých stáží v USA (Mayo Clinic v Rochesteru, University of Alabama v Birminghamu, Cleveland Clinic a Boston University).

Dr. Želízko byl členem a posléze i předsedou a místopředsedou Pracovní skupiny Intervenční kardiologie a členem výboru České kardiologické společnosti. V letech 1995 – 2010 jsem byl hlavním organizátorem 12 Workshopů intervenční kardiologie s mezinárodní účastí a živými přenosy. Zároveň působí jako náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou nové metody intervenční kardiologie, o čemž svědčí řada prvenství v oboru v rámci České republiky (1992 program primární PCI u akutního infarktu myokardu, 1993 první implantace koronárního stentu, 2008 první perkutánní implantace aortální chlopně).
Skrýt profil

Vladislava Skůpová

Staniční sestra Oddělení intervenční kardiologie

Tel.: 23 605 5113, 23 605 5137
E-mail: vladislava.skupova@ikem.cz

Oddělení intervenční kardiologie se nachází ve 3. patře budovy - blok G. Zabývá se katetrizační diagnostikou a terapií srdečních a některých mimosrdečních onemocnění, tedy zaváděním tenkých speciálních cévek neboli katétrů cévním systémem do příslušného srdečního oddílu nebo jiného místa za účelem jejich zobrazení a léčení.

Poskytujeme plné spektrum katetrizačních srdečních výkonů, které jsou v České republice v současné době dostupné. Přehled činnosti a výsledků oddělení najdete zde.

Nejčastějším a nejzávažnějším srdečním onemocněním je ischemická choroba srdeční (ICHS), v jejímž důsledku umírá největší počet lidí v naší populaci. Dochází při ní k postupnému zužování, případně až uzávěru věnčitých neboli koronárních tepen, které srdeční sval vyživují. Nejčastějším vyšetřením je proto zobrazení těchto tepen – koronarografie, a léčebným výkonem tzv. koronární angioplastika (PCI – perkutánní koronární intervence) spočívající v jejich rozšíření, pokud je nález k tomuto výkonu vhodný.

Rutinně provádíme i ostatní katetrizační výkony v oblasti mimokoronární (poruchy srdečních přepážek, srdečních chlopní) a na některých mimosrdečních tepnách (krkavicích a ledvinných tepnách).

Oddělení intervenční kardiologie

Naše oddělení má dlouholeté zkušenosti a tradici v oboru, svědčí o tom i první selektivní koronarografie v r. 1971 a první koronární angioplastika v r.1981 (obojí prof. Belán) v tehdejším Československu. V r. 1992 byla u nás provedena angioplastika u akutního infarktu myokardu (dr. Želízko), na kterou navázal první komplexní program PCI u infarktu myokardu v ČR. V současnosti je Česká republika v této problematice na špičce světových tabulek.

Prováděná vyšetření a výkony:

  • angiografie srdce a selektivní koronografie (SKG)
  • angiografie koronárních cév a implantace stentů (PCI, PTCA)
  • angiografie a angioplastiky karotických tepen (krkavic)
  • angiografie a angioplatiky renálních (ledvinných) tepen
  • pravostranná katetrizace, endomyokardiální biopsie (EMB)
  • septální ablace (PTSMA - Perkulární Transluminární Septální Myokardinální Ablace)
  • uzávěr defektů síňové přepážky - uzávěr septálních defektů

Denní stacionář (pro pacienty podstupující intervenční vyšetření ambulantně)

Informační letáky pro pacienty, kteří mají absolvovat:

K prohlížení dokumentů musíte mít na svém počítači nainstalován Adobe Reader. Program Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout zde.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít