CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Transfuzní oddělení (TO)

Mezi hlavní činnosti Transfuzního oddělení patří separace krevních destiček (trombocytů) od dobrovolných dárců a poskytování vyrobených trombocytových transfuzních přípravků klinickým pracovištím. Tyto přípravky slouží zejména pro zajištění náročného transplantačního programu IKEM, ale i pro jiná (i externí) oddělení. Transfuzní oddělení provádí u indikovaných pacientů též léčebné výkony, zejména erytrocytaferézy, imunoadsorpce a separace MNC. Dále odebíráme autotransfuze před plánovanými operacemi. Všechny činnosti TO jsou každé dva roky auditovány SÚKL.


Transfuzní oddělení IKEM hledá nové dárce krevních destiček !

Na dárcovství krevních destiček, stejně jako na dárcovství krve a plazmy, závisí životy druhých! Dárců krevních destiček není nikdy dost, staňte se i Vy dobrovolným dárcem krevních destiček v IKEMu!

Proč hledáme nové dárce krevních destiček?
Kdo může být dárcem krevních destiček?
Jaké zdravotní okolnosti vylučují dárcovství krevních destiček?
Jak se stát dárcem krevních destiček?
Jak se provádí a jak dlouho trvá odběr krevních destiček?
Jak často je možno darovat krevní destičky?
Je možné současně dávat plnou krev?
Jak se připravit před odběrem krevních destiček?
Kde se přihlásit?


[ Cílová kotva 1 ]

Proč hledáme nové dárce krevních destiček?

 • Trombocytový (destičkový) koncentrát se získává od dobrovolných dárců. Podobně jako se daruje krev, lze darovat pouze určité složky krve, např. krevní destičky.
 • Trombocytový koncentrát se podává lidem, kteří mají vlastních destiček málo. Většinou jsou to lidé v celkově těžkém zdravotním stavu. Krevní destičky mají v organismu více funkcí, tou hlavní je podíl na zástavě krvácení.
[ Cílová kotva 2 ]

Kdo může být dárcem krevních destiček?

 • Dárcem se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 - 65 let.
[ Cílová kotva 3 ]

Jaké zdravotní okolnosti vylučují dárcovství krevních destiček?

 • infekční onemocnění
 • závažné choroby (např. angina pectoris, poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak, choroby cév, cukrovka, choroby jater a slinivky břišní, tuberkulóza, brucelóza, tularémie, toxoplazmóza, listerióza, systémové a revmatické choroby, a další)
 • drogová závislost
 • promiskuita (časté střídání sexuálních partnerů)
 • prodělaná žloutenka typu B nebo C (kdykoliv i v minulosti)
 • nákaza virem HIV, pohlavní styk s osobou infikovanou HIV
 • těhotenství a kojení

Hormonální antikoncepce nebrání dárcovství, u dalších léků je potřebná domluva s lékařem. Po očkování je třeba dodržet časový odstup, jehož délka závisí na typu očkovací látky. Časový odstup je nutný i po běžném onemocnění nebo operačním zákroku.

[ Cílová kotva 4 ]

Jak se stát dárcem krevních destiček?
Nové dárce vyšetřujeme od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 11:30.
V den odběru doporučujeme lehkou, netučnou snídani. S sebou si vezměte občanský průkaz a průkazku pojištěnce. K prostudování dostanete „Poučení dárce krve“ a poté vyplníte „Dotazník dárce krve“. Absolvujete pohovor s lékařem, případně vám budou zodpovězeny Vaše dotazy. Sestra zhodnotí stav Vašich žil na předloktí a odebere Vám krev na vyšetření. Budou-li vyšetření v pořádku, budete zařazeni do registru dárců. O výsledku vyšetření budete telefonicky vyrozuměni.

[ Cílová kotva 5 ]

Jak se provádí a jak dlouho trvá odběr krevních destiček?
Odběr krevních destiček se provádí na speciálním přístroji – separátoru. Metoda se nazývá aferéza.
V separátoru se obvykle centrifugačním principem oddělí jednotlivé složky krve. Krevní destičky a malé množství plazmy se střádají v odběrovém vaku a ostatní složky krve se vrací dárci. Celý odběr trvá zhruba 60−110 minut. Dárce je často nutné vybírat s ohledem na přijatelnost jejich krevních destiček pro konkrétního příjemce.
Krevní destičky se používají zejména pro pacienty s útlumem krvetvorby po radikální protinádorové léčbě, pro pacienty v průběhu transplantací tkání a orgánů a při zvýšené spotřebě krevních destiček u pacientů při poruše krevního srážení po úrazech nebo operacích.

[ Cílová kotva 6 ]

Jak často je možno darovat krevní destičky?
Krevní destičky je na našem pracovišti možné darovat 1 x měsíčně, výjimečně častěji dle potřeby a uvážení lékaře. U zdravého člověka se destičky i plazma velmi rychle doplní.

[ Cílová kotva 7 ]

Je možné současně dávat plnou krev?
Dárce krevních destiček může být současně i dárcem plné krve. Minimální odstup mezi odběrem plné krve a odběrem krevních destiček je 1 měsíc, mezi odběrem destiček a plné krve je 48 hod. Vždy je nutné o posledním odběru informovat vyšetřujícího lékaře příslušného pracoviště!

[ Cílová kotva 8 ]

Jak se  připravit před odběrem krevních destiček?
Před odběrem je dobré se najíst a dostatečně napít, vhodná nejsou tučná jídla a alkoholické nápoje. Zásoby trombocytových přípravků se nedají vytvářet příliš dopředu, krevní destičky mají exspiraci (trvanlivost) pouze několik dní.

K odběru budete cíleně telefonicky vyzváni.

Stav pacientů bývá vážný, společně s pacienty Vám budeme vděčni, když se k odběru dostavíte co nejdříve po naší telefonické výzvě.

[ Cílová kotva 9 ]

Kde se přihlásit?
budova G, 2. patro  (budova G, 2. patro do budovy hlavním vchodem, projít vstupní halou a za recepcí doleva)

Provozní doba: 7:30–15:00 hod

Kontakt a informace pro dárce trombocytů:
Telefon: +420 23 605  5239 nebo 5241
E-mail: autotrans@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít