CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení srdečního selhání

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro výzkum, Vedoucí Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Zobrazit profil
Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 začal prof. Melenovský pracovat na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu a výživy, později kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikaci ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci zaměřenou na problematiku endoteliální dysfunkce a rizikových faktorů aterosklerózy. Později se začal věnovat výzkumu klinické patofyziologie regulace krevního oběhu při hypertenzi a srdečním selhání.
Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v Národním ústavu zdraví (NIH-NIA, Baltimore USA) zaměřeném na výzkum kardiovaskulárního stárnutí pod vedením prof. Edwarda Lakatty.
Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum.
V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace (visiting professorhip) a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).
V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě UK v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce: srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí).
V roce 2022 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na I. lékařské fakultě UK.

Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie.
Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a BIOCEV.

Je členem České kardiologické společnosti, Heart Failure Association (European Society of Cardiology) a American Heart Association a International Society for Heart and Lung Transplantation.

Za svou praxi prof. Melenovský publikoval 166 článků v mezinárodních lékařských časopisech, které byly citovány >20 000x, h-index: 48 (WOS). Je aktivním řešitelem několika grantů IGA a GAČR a výzkumného záměru IKEM.
Skrýt profil

Pavlína Schneiderová

Staniční sestra Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5111
E-mail: pavlina.schneiderova@ikem.cz

Zlata Měšťanová

Kontakt pro referující lékaře

Tel.: 23605 5116, 23605 2986
E-mail: zlata.mestanova@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Ambulance srdečního selhání se nachází v bloku F ve prvním podzemním podlaží. V ambulanci jsou vyšetřováni pacienti s pokročilým srdečním selháním, u kterých je zvažována některá z moderních metod nefarmakologické léčby (resynchronizační terapie, kardiochirurgická operace apod.). Dále jsou zde sledováni pacienti, u nichž je do budoucna zvažována transplantace srdce, a nemocní, kteří jsou již zařazeni na čekací listinu kandidátů transplantace srdce.V ambulanci pracuje kromě lékaře specializovaná sestra, která zajišťuje pacientům telefonickou poradnu. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.

Telefony

  • 236 055 264
  • 236 055 259

Níže v odkazech naleznete jednotlivé ambulance oddělení srdečního selhání.
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít