CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Nemocniční ombudsman

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

Nemocniční ombudsman

Tel.: 23 605 4210
E-mail: ombudsman@ikem.cz

Mgr. Petra Klomínková

asistentka ombudsmana

Tel.: 23605 4210
E-mail: petra.klominkova@ikem.cz

Nemocniční ombudsman

Protože si IKEM váží svých pacientů i zaměstnanců, zřizuje pro zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci institutu post Nemocničního ombudsmana. Ten, v případě že se pacienti dovolávají svých práv, řeší stížnosti, žádosti a jiná podání co možná nejméně konfliktní formou s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany.

Nemocniční ombudsman

 • dbá na ochranu práv pacientů;
 • slouží pro zlepšení komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocnice;
 • usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů; 
 • ve své činnosti je nezávislý, pracuje ovšem v bezprostředním kontaktu s vedením nemocnice a s vedením jednotlivých zdravotnických pracovišť.

Nemocniční ombudsman je k dispozici obzvláště v případech:

 • kdy se pacient domnívá, že byla jeho práva nebo práva jeho blízkých porušena či ohrožena,
 • kdy vznikl nebo hrozí konflikt na pracovišti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 
 • když vázne komunikace mezi zúčastněnými stranami a vznikne tak potřeba věc řešit nestranně,
 • když vznikne potřeba řešit problémy mezi jednotlivými zaměstnanci.

Informace k vyřizování stížností, žádostí a podání
Na Nemocničního ombudsmana je možné se obrátit následujícími způsoby: 

 • písemně na adresu Nemocniční ombudsman, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
 • elektronickou poštou na adresu ombudsman@ikem.cz
 • osobním podáním přímo ombudsmanovi na jeho pracovišti
 • telefonicky na níže uvedená čísla 

Informace o podávání a vyřizování stížností

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít