CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Služby vyžadující písemný souhlas pacienta

Seznam zdravotních služeb, k nimž je vyžadován písemný souhlas ze strany pacienta


Obecné výkony
Punkce a kanylace centrálního žilního řečiště
 Transfúze
Autotransfúze
Anestezie
Zavedení epidurálního katétru k analgézii
Genetické laboratorní vyšetření

Klinika kardiologie
Jícnová echokardiografie
Elektrická kardioverze
Pravostranná katetrizace srdce
Endomyokardiální biopsie
Punkce perikardiálního výpotku
Selektrivní koronarografie
Levostranná ventrikulografie
Angiografie
Perkutánní koronární intervence
Elektrofyziologické vyšetření
Katetrizační ablace pro arytmii
Katetrizace ablace pro fibrilaci síní
Katetrizační ablace pro komorovou tachykardii
Implantace nebo výměna kardiostimulátoru
Chirurgická revize implantovaného systému
Dobutaminová zátěžová echokardiografie
Katetrizační implantace aortální chlopně
Katetrizační uzávěr defektu septa síní
Perkutánní transluminární angioplastika karotické tepny
Perkutánní transluminární angioplastika renální tepny
Katetrizační rozšíření dilatace mitrálního ústí
Alkoholová septální ablace
Bicyklová ergometrie
Spiroergometrie
Dobutaminové zátěžové vyšetření MR
Dodatečné využití odebrané krve na rizika kardiovaskulárních chorob
Katetrizační dilatace chlopně plicnice
Renální sympatická denervace v-01
Zavedení PICC katetru
Adenosinové perfúzní vyšetření srdce MR
Molekulárně-genetické vyšetření v rámci registru pacientů se srdečním selháním
Katetrizační implantace mitrální svorky

Klinika kardiovaskulární chirurgie
Aortokoronární bypass
Operace hrudní aorty
Operace náhrady chlopně
Kombinovaný výkon náhrady chlopně aortokoronárního bypassu
Operace pro zánět mezihrudí
Mechanická srdeční podpora
Transplantace srdce
Operace krční tepny
Operace defektu mezisíňové přepážky
Transapikální implantace aortální chlopně

Pracoviště preventivní kardiologie
Head up tilt test
Bicyklová ergometrie

Klinika transplantační chirurgie
Operace jater
Operace slinivky břišní
Resekce tenkého střeva
Resekce tlustého střeva
Resekce žaludku
Vytvoření střevní stomie
Odstranění střevní stomie
Amputace konečníku
Odstranění ledvin (y) pro polycystózu
Odstranění ledviny pro nádor
Transplantace jater
Transplantace ledviny
Transplantace pankreatu a ledviny (kombinovaný výkon)
Výkon na dolní končetině
Odstranění žlučníku
Operace na HK (arteriovenózní shunt)
Bypass na DK alogenní žilou
Operace na tepnách DK
Operace na krční tepně
Rekonstrukce tepen v dutině břišní
Operace na tepnách DK
Operace na tepnách břišních, pánevních a stehenních
Odstranění 1. Hrudního žebra
Transplantace tenkého střeva
Operace křečových žil a žilní nedostatečnosti
Transplantace ledviny a Langerhansových ostrůvků
Transplantace slinivky břišní
Transplantace dvou ledvin (duální transplantace)
Transplantace ledviny od žijícího dárce
Odstranění retroperitoeálních lymfatických uzlin
Darování ledviny – párová výměna
Odstranění štěpu ledviny (graftektomie)
Operace kýly
Provedení dialyzačního shuntu (AVF)

Klinika nefrologie
Funkční vyšetření
Imunoadsorpce
Plasmaferéza
Transplantace ledviny od živého dárce
Transplantace ledviny od zemřelého dárce
Hemodialyzační léčba
Peritoneální dialýza
Protokolární biopsie štěpu
Podání bortezomibu do žíly
Podání cyklosfamidu do žíly

Klinika hepatogastroenterologie
Endoskopická ultrasonografie epigastria
Perkutánní endoskopická gastrostomie
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie
Enteroskopie
Necílená jaterní biopsie
Endoskopická ultrasonografie rekta
Kolonoskopie
Kapslová endoskopie
Gastroskopie
Jícnová high-resolution manometrie
Jícnová manometrie s impedancí

Centrum diabetologie
Transplantace Langerhansových ostrůvků
Transplantace pankreatu
Biopsie štěpu pankreatu
Biopsie štítné žlázy pod sonografickou kontrolou
Zavedení Broviac katétru

Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie 
Sonografické vyšetření s použitím kontrastní látky
Cílená jaterní biopsie
Angiografické vyšetření
Angioplastika
CT
MR
Výkon navazující na nefrotomii
Transjugulární portosystémový zkrat
Nefrostomie
Endovaskulární léčbou výdutí aorty zavedením stentgraftu
Terapeutická embolizace
Drenáž žlučových cest
Vyšetření tlustého střeva
Intervenční výkon pod UZ kontrolou
Intervenční výkon pod CT kontrolou
Cystoradiografie
Fistulografie
RTG jícnu
RTG žaludku a duodena dvojím kontrastem
Vyšetření tenkého střeva
Provedení TACE

Radioizotopové pracoviště – radioizotopová vyšetření
Somatostatinové receptory (111In Octreoscan)
Scintigrafie příštítných tělísek (99mTc - MIBI)
Průkaz gastroezofageálního reflexu u dětí
Akumulační test štítné žlázy (Na131I)
Přímá mikční cystografie
Scintigrafie sentinelové lymfatické uzliny (99mTc-koloid)
Scintigrafie (123I-MIBG)
Měření objemu cirkulující krve (51Cr)
Scintigrafie k průkazu zánětu (99mTc-monoklonální protilátky proti granulocytům)
Dynamická scintigrafie ledvin(99m Tc - MAG3 nebo 99m Tc - DTPA)
Evakuace žaludku(99mTc - DTPA)
Scintigrafie plic (99mTc - MAA)
Radionuklidová flebografie + perfuzní scintigrafie plic (99mTc - MAA)
Prokrvení plic (99mTc - MAA) + provzdušnění plic(81mKr)
Scintigrafie jater a sleziny(99mTc-koloid)
Pasáž jícnem(99mTc-koloid)
Scintigrafie zažívacího traktu( 67Ga)
Scintigrafie (67Ga)
Scintigrafie kostí (99mTc- MDP)
Scintigrafie prokrvení mozku (99m Tc-HMPAO nebo 99mTc- EDC)
Statická scintigrafie ledvin (99m Tc- DMSA)
Cholescintigrafie (99m Tc- HIDA)
Scintigrafie srdečního svalu (99m Tc-MIBI) dvoudenní protokol
Scintigrafie srdečního svalu( 99mTc- MIBI) jednodenní protokol
Scintigrafie nádoru (99m Tc- MIBI)
Scintigrafie Meckelova Divertiklu (99m Tc - 04)
Scintigrafie slinných žláz (99m Tc-04)
Scintigrafie štítné žlázy (99m Tc-04 nebo Na 123I)
Dynamická scintigrafie ledvin (99m Tc- MAG3 nebo 99m Tc – DTPA) + cystoradiografie
Léčebná aplikace radiojódu131I
Léčebná aplikace Yttrium (99Y) silikátu
Léčebná aplikace 153 Samaria
Radioizotopové vyšetření
RV-scintigrafie mozku (123I DaTSCAN)
Plánované RV
RV scintigrafie zánět značenými leukocyty in vitro (99mTc-HAMPO)
Radioizotopové vyšetření kostní dřeně (99m Tc nanolokoid)
Radioizotopové vyšetření – scintigrafie kostí 99mTc TECEOS
Léčebná aplikace 223 Ra-Xofigo

Pracoviště laboratorních metod
Odběr krve zdravého dárce pro laboratorní účely
Vyšetření krvácivosti dle Ivyho
Sternální punkce
Erytrocytaferéza
Odběr autotrasfúzního přípravku
Imunoadsorpce
Odběr periferních kmenových buněk
Lymfocytaferéza
Trombocytaferéza
Intravenózní aplikace preparátů obsahujících imunoglobulin
Podání preparátu obsahující lidský imunoglobulin – IGAMPLIA
Alergenová imunoterapie ve formě podjazykových tablet
Subkutální aplikace preparátů obsahujících imunoglobulin – domácí
Injekční léčba alergenovou imunoterapií
Alergenová imunoterapie ve formě podjazykových kapek (sublingválních)
Provedení stupňovitého expozičního testu lokálními anestetiky
Provedení stupňovitého kožního alergologického testu hmyzím jedem

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít