CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • O nás
 • Milostivé léto II. – informace pro dlužníky IKEM

Milostivé léto II. – informace pro dlužníky IKEM

Vážení,

Dne 1. 9. 2022 nabyde účinnosti zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Tento zákon je podkladem pro druhé kolo tzv. milostivého léta, které přináší specifická práva pro dlužníky vybraných věřitelů  (dále jen „Milostivé léto II.“).

Tento zákon přináší fyzickým osobám možnost splnit svůj dluh vůči IKEM výrazně jednodušším a méně nákladným způsobem. Tímto informujeme dlužníky IKEM o možnosti využití institutu tzv. Milostivého léta II.

Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 mohou dlužníci, kteří splňují všechny následující předpoklady:

 • jsou fyzickými osobami; a
 • mají dluh vůči veřejným subjektům uvedeným v § 1 odst. 2 zákona (tedy mj. vůči IKEM); a
 • jejich dluh je vymáhán soudním exekutorem; a
 • řízení bylo zahájeno před 28. 10. 2021;

uhradit pouze dosud nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu (tedy základní částku dluhu bez úroků) vymáhanou v exekučním řízení a náhradu nákladů exekuce ve výši 1.815 Kč.

V případě, že dlužník součet těchto částek uhradí, bude exekuce zastavena a soudní exekutor je povinen vydat rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. Dlužníkovi tak budou odpuštěny úroky z prodlení, náklady exekuce přesahující shora uvedenou částku a jiné příslušenství pohledávky. Přičemž pokud dlužník podá exekutorovi do 15. 11. 2022 dotaz na výši dlužné částky, tak se lhůta prodlužuje o počet dnů, o který exekutor překročil lhůtu k podání odpovědi a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď exekutora. Exekutor na žádost exekuci zastaví rovněž, pokud byla do 31. 8. 2022 v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymahatelná jistina a paušální náhrada exekuce a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob. Pokud je exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství pak se celá vymáhaná jistina pro účely zákona považuje za uhrazenou 1. 9. 2022 a dle zákona se postupuje přiměřeně.

Jste-li dlužníkem IKEM a splňujete všechny výše uvedené předpoklady, tzv. Milostivé léto II. můžete využít následujícím způsobem:

 • Informujte příslušného soudního exekutora a sdělte mu svůj zájem využít tzv. milostivé léto.
 • Následně uhraďte zbývající část dosud neuhrazené jistiny (doporučujeme se předem informovat o její aktuální výši u soudního exekutora) a 1.815 Kč.
 • Platba musí být připsána na účet soudního exekutora nejpozději dne 30. 11. 2022. Nezapomeňte k ní přidat poznámku „milostivé léto“.

Splníte-li všechny podmínky, soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.

Vice informací o tzv. Milostivém létu  II. se dočtete na těchto webových stránkách: https://milostiveleto.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít