CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Odborné materiály


Odborné materiály

Pacientem Kliniky kardiologie IKEM se může stát jakýkoli nemocný z České republiky, který má doporučení od ošetřujícího odborného lékaře. V případě cizinců nepojištěných v České republice je před hospitalizací vhodná předchozí domluva o způsobu úhrady za ošetření.

V případě vašeho zájmu o spolupráci s Klinikou kardiologie je možno pacienta objednat k plánovanému přijetí na tel. 26 136 5122, fax. 26 136 2982 nebo emailem: magdalena.blahova@ikem.cz.

V případě, že se jedná o akutní ohrožení zdravotního stavu pacienta a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné odeslání nemocného na naše pracoviště domluvit přímo na tel. 730 182 222 Hotline 24 hodin denně.

Klinika kardiologie v současné době nabízí provedení invazivního vyšetření pro vybrané pacienty v plně ambulantním režimu. Vyšetření mohou objednat ambulantní specialisté na tel. 261 365 200 – pí. Marta Krušková. Více informací o výběru vhodných pacientů je uvedeno v dokumentu Letak-ambulantni-koronografie-a-PCI.pdf (772 kB].


Mezi nejčastější důvody plánované hospitalizace na Klinice kardiologie patří:

 • provedení diagnostického koronarografického vyšetření nebo plánované koronární i mimokoronární intervence
 • vyšetření pacientů s chlopenní vadou v případě zvažování chirurgické léčby
 • vyšetření pacientů s pokročilým srdečním selháním s úvahou jejich zařazení na čekací listinu transplantace srdce
 • hospitalizace s plánem invazivní diagnostiky srdečních arytmií a provedení katetrizační ablace
 • posouzení indikace k implantaci systému pro srdeční resynchronizační léčbu
 • vyšetřování pacientů s opakovanými synkopálními stavy

Klinika kardiologie IKEM patří mezi 2 akreditovaná centra v České republice, která se zabývají problematikou léčby plicní hypertenze.

Více o problematice plicní hypertenze je možno nalézt na stránkách: www.pah.cz.


Mezi nejčastější důvody k akutnímu příjmu na Kliniku kardiologie patří:

 • léčba pacientů s akutními koronárními symptomy
 • vyšetření pacientů s podezřením na mechanické komplikace infarktu myokardu
 • léčba pacientů po oběhové zástavě nebo nemocných s komorovými arytmiemi (zejména s elektrickou bouří)
 • léčba nemocných s akutními bradyarytmiemi

akutní srdeční selhání s úvahou o nefarmakologické léčbě (zavedení mechanické srdeční podpory) a další.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít