CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Podcast

Světový den dárců kostní dřeně

Světový den dárců kostní dřeně připadá vždy na 3. sobotu v září. IKEM spolu s Českým červeným křížem již podruhé v historii ocenil ty, kteří během minulého roku darovali kus sebe, aby zachránili ty druhé. Jak se dárce - například pro onkologicky nemocného pacienta - hledá? Které znaky se mezi dárcem a příjemcem kostní dřeně porovnávají a jak se k sobě dva úplně neznámí lidé přiřazují? To v rámci IKEM Podcast prozradil Mgr. Matěj Röder z Oddělení imunogenetiky IKEM.

Kardiologická studie STAR VT

Ostravský CyberKnife jako pomocník při řešení srdečních arytmií. Studie STAR VT zkoumá, jakým způsobem ozáření části srdce dokáže pomoci při komorových arytmiích a při minimalizaci nežádoucích účinků. Pro koho se takový výkon hodí a jaké jsou nové metody pro pacienty se srdečními arytmiemi? O tom hovořil v rámci IKEM Podcast přednosta Kardiocentra prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Práce sálové sestry

Jsou nepostradatelnou součástí každého týmu a na operačních sálech to platí dvojnásob. Sálové sestry nepodávají jen nástroje operatérům, musejí znát kompletní postupy operací a všechny nástroje, kterých mají ke každé operaci připravených více než 160 a ještě k tomu musejí být více než pečlivé a zároveň odolné vůči stresu. Jak se na operačních sálech IKEMu pracuje? Co vše tato práce obnáší a jak se sálová sestra zaučuje a připravuje? To prozradila v rámci dalšího vydání IKEM Podcast sálová sestra Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Mgr. Věra Blahníková.

Pracoviště nukleární medicíny

V IKEM jsme před pár týdny slavnostně otevřeli nově zrekonstruované prostory Pracoviště nukleární medicíny, které na poměrně malém prostoru zajišťuje vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro přípravu radiofarmak a vybavení novými zobrazovacími možnostmi stálo bezmála 40 milionů Kč bez DPH. O tom, co vše se v rámci rekonstrukce změnilo, nám do studia IKEM Podcast přišla říci přednostka pracoviště MUDr. Nevenka Solar.

Syndrom diabetické nohy

Jednou z nejčastějších chronických komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. Je to onemocnění, které vede k postižení tkáně nohy doprovázené častými infekcemi, diabetickými vředy. To vše kombinací několika faktorů mezi kterými je horší prokrvení, špatná citlivost a horší hojení ran. K rozvoji syndromu diabetické nohy dochází postupně, končit ale může gangrénami a v nejhorších případech až amputacemi. V rámci IKEM Podcast o tom ve studiu hovořila doktorka Vladimíra Fejfarová z Kliniky diabetologie, která nám vysvětlila, proč je důležité o nohy pečovat, obzvláště když trpíme diagnózou diabetes mellitus.

55 let od založení první koronární jednotky v Československu

Před 55 lety, 15. srpna, zahájila v tehdejším Československu svůj provoz první KORONÁRNÍ JEDNOTKA. Stalo se tak na půdě tehdejších Výzkumných ústavů, ze kterých v roce 1971 vznikl IKEM. Jednalo se o malé oddělení se 4 lůžky s možností trvalého záznamu srdečního rytmu na papírový proužek a s trvalým dozorem speciálně proškoleného personálu, který uměl zasáhnout při akutním stavu pacienta. S účinnou léčbou infarktu myokardu se tehdy ale teprve začínalo. Kam se péče na koronárních jednotkách posunula nyní? O tom v rámci IKEM Podcast přišel hovořil do studia primář Oddělení intervenční kardiologie MUDr. Michal Želízko, CSc.

Endoskopické operace

Již více než 400 pacientů v IKEM podstoupilo zákrok, kterému se říká POEM – tedy perorální endoskopická myotomie. Ta bez nutnosti klasického chirurgického zákroku řeší problém s polykáním nebo-li achalázii, kdy se svěrač na konci jícnu přehnaně svírá a nepouští tak potravu dál do žaludku. Kvůli tomu se pacientům velmi špatně polyká a strava se často vrací zpátky do úst. Právě POEM toto řeší cestou endoskopického miniinvazivního zákroku, který, jak ukazují i odborné studie, je s chirurgickou metodou minimálně srovnatelný. Více v rámci IKEM Podcast prozradí specialista na tyto zákroky, profesor Jan Martínek z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Hepatitida C

Člověk při ní nezežloutne, v prvopočátku nebolí, ale dokáže způsobit selhání životně důležitého orgánu – jater. To je CÉČKO, nebo-li hepatitida typu C. Při tomto zákeřném a velice vážném onemocnění, které může i desítky let probíhat s minimálními příznaky, člověk vůbec nemusí vědět, že je nakažený. V Česku přitom žije více než 40 000 osob infikovaných HCV a ročně je nově diagnostikováno přibližně 1000 nových případů. Přitom léčba je dnes více než jednoduchá. Díky novým lékům i bezbolestná a bez nepříjemných vedlejších účinků. Jak probíhá a kdo by se měl nechat na CÉČKO vyšetřit ve studiu IKEM Podcast hovořil vedoucí centra pro bezinterferonovou léčbu HCV infekce Kliniky hepatogastroenterologie IKEM doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

Otravy houbami

Houbařská sezóna začala. Češi berou lesy útokem, ale mnozí při svém houbaření sáhnou vedle a místo výborné smaženice končí v nemocnici. Otrava houbami je velmi závažná a v některých těžkých případech může končit i smrtí. Víte jak poznáte, že je zle? O příznacích, první pomoci, léčbě i následcích otrav houbami hovořila v rámci IKEM Podcast přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM paní doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

Když minuty zachraňují životy

Každá minuta, obzvláště například u akutního infarktu myokardu, znamená vyšší šanci na návrat do normálního života bez větších omezení. Proto také vznikla ve spolupráci IKEM a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje speciální aplikace s názvem zCase, která propojuje v reálném čase posádku sanitky s lékaři na urgentním příjmu nemocnice. To pak výrazně přispívá k rychlejší záchraně pacientova života a zdraví. V IKEM Podcast zCase představil vedoucí Oddělení akutní kardiologie IKEM MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC, který byl za vývoj této komunikační platformy oceněn Českou asociací akutní kardiologie.

První pomoc

První pomoc je naše povinnost - nejen morální, ale především i zákonná. Ne každý ji ale umí poskytnout. Někdy je důležité zavolat záchrannou službu, jindy ihned zasáhnout a pomoc poskytnout jak nejlépe dokážeme. Obecně ale platí, že každá promarněná minuta může snížit úspěšnost záchrany na minimum. Navíc proti nám v takových chvílích hraje stres a často i šok. Právě proto je důležité vědět, jak se v krizové situaci zachovat. Obecná doporučení, ale také také to, jak postupovat v konkrétních momentech prozradí v této epizodě IKEM Podcast doktorka Lenka Sentivanová.

Nový přednosta Kardiocentra IKEM

Od 1. července se stal novým přednostou Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC - dlouhodobý přednosta Kliniky kardiologie, jehož hlavní specializací jsou katetrizační ablace arytmií. Těch loni jeho klinika provedla v rámci výpomoci dalším centrům rekordní počet - celkem 1058. IKEM se tak stal dominantním centrem v České republice a je srovnatelný s předními světovými centry. A nejen o tom bude řeč v rámci tohoto vydání IKEM podcast, jehož hostem je právě nový přednosta Kardiocentra, pan profesor Josef Kautzner.

Práce koordinátorek Kliniky nefrologie IKEM

V IKEM funguje Oddělení koordinátorů Kliniky nefrologie. To pomáhá v péči o pacienty po transplantaci ledviny. Koordinátorky pomáhají s organizací péče - když se u pacientů objeví jakékoli komplikace, s komunikací, zajišťují kontakt s praktickými lékaři, spádovými nefrology a dalšími. A to je jen část práce. V rámci IKEM Podcast nám práci koordinátorek přišla představit vedoucí tohoto oddělení paní Adéla Suchá.

Kolorektální karcinom - rakovina tlustého střeva

Kolorektální karcinom nebo-li rakovina tlustého střeva patří mezi 3 nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Každý rok tímto druhem rakoviny onemocní 6000 Čechů. Postihuje nejčastěji věkovou skupinu 63-77 let. V posledních letech ale není výjimkou, že tuto diagnózu lékaři sdělují i třicátníkům nebo čtyřicátníkům. Rakovina tlustého střeva je velmi dobře léčitelná, ale musí se na ni přijít včas, čemuž poslední rok, poznamenaný koronavirem, moc nepřál. Hostem IKEM Podcast je přednosta Kliniky hepatogastroenterologie prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

O práci anesteziologa a anesteziologických sester

Jsou nezbytnou součástí týmu při každé operaci, přesto je málokterý pacient zná – anesteziologové a anesteziologické sestry. Jejich práce není jen uspat pacienta před operací, ale starají se u lůžek o nemocné v kritickém stavu těsně po operacích a jsou těmi, které pacient po náročných výkonech vidí jako první, byť si je mnohdy nepamatuje. Jak práce specialistů z Kliniky anesteziologie a resuscitace IKEM vypadá a co vše obnáší prozradil v rámci IKEM Podcast přednosta kliniky pan doktor Milan Ročeň.

Srdeční podpory HeartMate

Přes 200 zachráněných nebo alespoň prodloužených životů - to je výsledek sedmiletého trvání programu umělých srdečních podpor HeartMate 3 v Institutu klinické a experimentální medicíny. Jiné druhy srdečních podpor se v IKEM používají už od roku 2003. Dlouhodobá srdeční podpora, tedy přístroj voperovaný přímo do srdce pacienta, umožňuje žít i pacientům, kteří jsou třeba kvůli vyššímu věku nebo prodělanému onkologickému onemocnění nevhodní jako kandidáti pro transplantaci srdce. Více v rámci IKEM Podcast prozradil prof. Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Kouření

Přirozené je nekouřit, říká přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. V Česku umírá na nemoci spojené s kouřením ročně 15 000 lidí. Tabák zabije až polovinu svých uživatelů. Už ten, kdo vykouří jednu cigaretu denně splňuje podle WHO definici kuřáka. Co kouření způsobuje, jak se ho dá zbavit a jak to pak vypadá v praxi specializované ambulance? Poslechněte si IKEM Podcast.

Dárcovství orgánů

Dárcovství orgánů je klíčové pro to, aby mohla existovat transplantační medicína. Bez spolupráce desítek lidí, ať už chirurgů, sester, koordinátorek, intenzivistů dárcovských nemocnic, ale i řidičů sanitek nebo pilotů vrtulníků, by se pacienti, kteří jsou často v ohrožení života, své záchrany nedočkali. V Česku platí takzvaný "předpokládaný souhlas" - co to znamená? Jak vypadá typický dárce a co je to "Zeď života"? Nejen o tom hovořila vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Zahájení stavby G1, G2

Jedna miliarda korun proinvestovaná za 128 týdnů. To je charakteristika nových pavilonů G1, G2 IKEM, strategické vládní investice, která se po 6 letech příprav změnila na reálný projekt. Základní kámen byl položen a nové dvě budovy plné nejmodernější techniky by se měly pacientům otevřít začátkem roku 2024. Nabídnou nové prostory pro nemocné z celé České republiky. Hostem tohoto vydání IKEM Podcast je ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

Světový den sester

Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost udělila Nadace Charty 77 symbolicky všem sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok zvládat pandemii COVID-19. Při příležitosti Světového dne sester jsme v rámci IKEM Podcast hovořili s hlavní sestrou IKEM a prezidentkou České asociace sester ČR PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA například o tom, jak COVID změnil práci a vnímání sester a na jaké problémy ukázal.

Centrální sterilizace

Malá továrna v srdci IKEM - to je Centrální sterilizace. Bez ní by nebylo možné denně operovat nebo vyšetřovat všechny pacienty IKEM. Nepostradatelné sestry, kterým denně projdou rukama tisíce nástrojů a dalšího materiálu, musejí znát nejen základy fyziky a chemie, ale musejí umět obsluhovat nejmodernější sterilizační přístroje obrovských rozměrů. Téma podcastu IKEM je jasné – práce těch, kteří nejsou až tak vidět, ale bez kterých by se provoz v IKEM zastavil. Hostem je vrchní sestra Centrální sterilizace, paní Lenka Černá.

Vysoký cholesterol a ateroskleróza

Rostlinné tuky nebo živočišné? Kolik zeleniny denně by měl člověk sníst? A jak se chovat, abychom předešli kornatění tepen? Zvýšená hladina cholesterolu může vést k ukládání tuku do stěn cév, ke ztrátě pružnosti těchto stěn a k jejich postupnému zužování. Tento proces se nazývá ateroskleróza. To může mít za následek rozvoj vysokého krevního tlaku, vznik srdeční ischemie, jejímž nejznámějším projevem je infarkt myokardu a pokud jsou postiženy tepny zásobující mozek, může dojít i k náhle mozkové mrtvici. Jak těmto stavům předejít, to je otázka na prof. Rudolfa Poledneho z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM, jeho odpovědi nejen vzdělají, ale i pobaví

Testování na COVID-19

Nechat se vyšťourat – slovní spojení, pod kterým si dnes každý představí to samé – podstoupení testu na COVID 19. Široká veřejnost už zná i medicínské pojmy jako testy antigenní nebo tzv. PCR metodou. Mnozí řeší jejich validitu a citlivost, a to nejen ve spojení s testy, které se nyní provádějí v průmyslu nebo teď u dětí ve školách a školkách. Co nám jednotlivé druhy testu dokáží říci a jak průkazné mohou být prozradí v rámci IKEM Podcast Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. z Laboratoře lékařské genetiky IKEM.

Světový den monitoringu diabetu

Nebolí a snadno se podcení. A když se odhalí, je potřeba důsledně dodržovat všechna léčebná opatření. Řeč je o cukrovce, nenápadné nemoci, kterou v Česku trpí víc než milion obyvatel, nemoci, kvůli níž člověk může oslepnout, přijít o části končetin nebo i umřít. Nemoci, která ve většině případů není vyléčitelná, ale která může být velmi dobře léčitelná. Základní faktorem je správné měření hodnot glykémie v krvi a na to navázána správná léčba, správný jídelníček a také správný pohyb. U příležitosti Světového dne monitoringu diabetu je hostem IKEM Podcast vedoucí ambulancí Kliniky diabetologie pan doktor Robert Bém.

Chytré aplikace v IKEM

Chytrý mobil, chytrá aplikace, chytré spojení s lékaři. Institut klinické a experimentální medicíny vyvíjí pro své pacienty pomocníky, díky kterým je možné zabezpečeně sdílet informace o svém zdravotním stavu, výsledcích vyšetření anebo aktuálních zdravotních obtížích. Kdo je může využívat a kde je lze stáhnout? O chytrých aplikacích jsme si v rámci IKEM Podcast povídali s Ing. Petrem Raškou, vedoucím Odboru informatiky IKEM.

Vakcíny - rozdíly, vývoj a zajímavosti

Messengerová, vektorová, inaktivovaná, proteinová a nebo taky Comirnaty, Moderna, Astrazeneca, Novavax, Sinopharm, Sputnik – v poslední době slova spojovaná s očkováním proti onemocnění COVID 19. Snad nikdy se v běžné většinové populaci neřešil druh a typ vakcíny nebo místo její výroby tak, jako nyní. Snad nikdy v běžné populaci nebylo tolik dezinformací o vakcínách jako v posledních několika měsících. Tématem tohoto podcastu IKEM nebude to, která vakcína je lepší či horší, pro koho se která hodí více nebo jestli se nechat očkovat či nikoliv. Cílem následujících minut je snažit se vysvětlit, jaké jsou mezi jednotlivými vakcínami rozdíly a proč vývoj očkovacích látek trvá rozdílnou dobu. To vše vysvětluje doktor Marek Petráš, vakcinolog, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK, jediný Čech zastoupený v pracovní skupině pro vakcínu COVID při evropské ECDC a také externí spolupracovník Centra experimentální medicíny IKEM.

Nedostatek dárců kostní dřeně

Registry dárců krvetvorných buněk po celém světě trpí vlivem pandemie COVID-19 výrazným nedostatkem dárců kostní dřeně. Od loňského jara se prakticky zastavily nábory dobrovolníků, kteří jsou ochotni absolvovat odběr krvetvorných buněk. Brzy by se tak mohlo stát, že pacienti, kteří svého dárce kostní dřeně nenašli v rodině, budou mít mnohem menší naději na záchranu života, protože v registrech budou potenciální dárci chybět. Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM v loňském roce do svých řad "hrdinů" přivítal o 2/3 méně lidí než v minulých letech. Jak se vyhledávají vhodní a shodní dárci kostní dřeně? Jaké shodné znaky musí mít? Jak je v aktuální situaci vstup do registru složitý? To vše prozradí v rámci IKEM Podcast vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Mgr. Marie Kuříková.

Jak funguje lidská imunita s prof. Iljou Střížem

Imunita po prodělaném onemocnění COVID-19 může vydržet 3 měsíce, někteří vědci dnes už mluví i o půl roce. Zkoumání lidské obranyschopnosti proti viru je předmětem studií mnoha vědců po celém světě. Jak lidská imunita funguje nejen u tohoto onemocnění - téma pro profesora Ilju Stříže, přednostu Pracoviště laboratorních metod IKEM.

O nemocích ledvin s prof. Ondřejem Viklickým

IKEM pečuje o tisíce pacientů s nemocemi ledvin. Objevit se mohou v jakémkoli období života. Problém je v tom, že onemocnění ledvin v počátečním stádiu pacient sám těžko rozpozná – nemocné ledviny totiž nebolí. Končit to ale může selháním ledvin a v lepším případě transplantací. O ledvinách hovořil v rámci IKEM Podcast přednosta Transplantcentra IKEM profesor Ondřej Viklický.

Kardiogenetika zachraňuje v IKEM celé rodiny

Podle očí lze poznat hned několik druhů vážných poškození srdce. Nevěříte? Nejen o tom jsme hovořili v IKEM Podcast s vedoucí vysoce specializovaného centra Centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění - paní doktorkou Alicí Krebsovou z Kliniky kardiologie IKEM. Toto centrum v IKEM funguje již od roku 2014. Aktuálně sleduje a léčí již 2000 rodin, tedy více než 5000 lidí. Jde tak o největší a nejkomplexnější centrum tohoto zaměření v Česku.

Diabetes 1. typu a budoucnost transplantací Langerhansových ostrůvků

Počet diabetiků celosvětově výrazně roste. V současnosti je jich v Česku potvrzených téměř milion. Existuje několik typů diabetu, my se budeme tentokrát v IKEM Podcast věnovat diabetu 1. typu. Ten totiž vyžaduje obvykle celoživotní léčbu inzulinem a souvisí často s velmi vážnými stavy a život ohrožujícími komplikacemi. V určitých situacích je jedinou možností transplantace inzulin produkující tkáně. Doktor David Habart z Kliniky diabetologie IKEM prozradí více o počítání ostrůvků, moderních technologiích i budoucnosti léčby této nemoci.

Transplantace dělohy s doc. Jiřím Froňkem

V lednu porodila již třetí žena s transplantovanou dělohou. Holčička se narodila v 36. týdnu těhotenství a vážila 2115 gramů. Jedná se o 18. dítě matky z transplantovanou dělohou v Evropě. Ve zbytku světa pak statistiky mluví o dalších 22 dětech. O studii transplantace dělohy od žijících i zemřelých dárců hovořil v IKEM Podcast přednosta Kliniky transplantační chirurgie doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS.

Obezita a diabetes jako pandemie moderní doby

Každá 4. žena a každý 5. muž v Česku je obézní. Tloušťka ovlivňuje naše tělo a zdraví snad ve všech směrech. Jak tedy zdravě zhubnout? Pomohou moderní diety nebo zázračné přípravky? Co pro sebe můžeme udělat sami a jak nám mohou pomoci lékaři z IKEM prozradí přednosta Centra diabetologie prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

50 let IKEM s prof. Janem Pirkem

Prof. Jan Pirk vzpomíná na historii IKEM - začátky a problémy moderní medicíny v tehdejším Československu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím