CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Podcast

Zkrocení glykémie pohybem. O důležitosti sportu při cukrovce

Je sport dvousečnou zbraní diabetika? Na jedné straně může pozitivně ovlivnit hladinu cukru v krvi, na straně druhé ale může vést k nebezpečným hypoglykémiím. Jak těmto nebezpečným stavům předcházet a jak s tím pomáhají moderní technologie? I na to jsme se ptali v dalším díle IKEM podcastu vedoucího ambulance Kliniky diabetologie MUDr. Roberta Béma, Ph.D. MHA.

O jaké pacienty se budeme starat na nové metabolické JIP?

Již za několik týdnů IKEM převezme své nové pavilony a začne velké stěhování. Kromě stávajících oddělení a klinik, které se do nového přestěhují, vzniknou i oddělení nová. Jedním z nich je metabolická JIP Transplantcentra, do které již nyní hledáme nové kolegy a kolegyně. Jaká péče a komu se v metabolické JIP bude poskytovat? Prozradí nám to přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie IKEM profesor MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Strašák alergiků, pylová sezona přišla dřív

Rýma, podrážděné oči nebo kašel. Pokud se u vás tyto příznaky pojí převážně s jarním obdobím, pravděpodobně trpíte některým druhem pylové alergie. Čeho se v tomto období vyvarovat, jak alergie vzniká a jaké jsou nejnovější metody léčby? Tomu je věnován další díl IKEM podcastu s MUDr. Janou Vydlákovou, vedoucí Ambulance klinické imunologie a alergologie IKEM.

Černý kašel se šíří Českem. Hlavní epidemiolog IKEM doporučuje pravidelné přeočkování

V Česku se šíří černý kašel. Vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění dýchacích cest, mezi jehož typické projevy patří záchvaty dusivého kašle. Na nemoc se přitom v Česku očkuje v dětském věku. Na přeočkování v dospělosti se už ale někdy zapomíná. Vedoucí Oddělením hygieny a epidemiologie IKEM MUDr. Petr Smejkal přitom zdůrazňuje, „že přeočkování kombinovanou vakcínou na záškrt, tetanus a černý kašel by se v dospělosti mělo provádět." Více o tématu si poslechněte v dalším díle IKEM podcastu.

Chronických onemocnění ledvin přibývá. Co nám hrozí?

Nemocné ledviny nebolí a onemocnění nemá jasně dané příznaky. Lidí, kteří trpí chronickým onemocněním ledvin, navíc v Česku přibývá. Důležitost prevence onemocnění ledvin si proto v březnu připomínáme. Čím dříve je totiž nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je léčba a zároveň je nižší riziko výskytu přidružených onemocnění. Více o tématu s přednostou Transplantcentra a Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc.

Proč je farmaceutický asistent srdcem lékárny?

"V lékárnách jsou farmaceutičtí asistenti ozubenými koly, díky kterým do sebe vše zapadá," říká hostka podcastu Alena Šindelářová, farmaceutická asistentka z Oddělení výdeje léčiv pro veřejnost IKEM a zároveň také předsedkyně České komory farmaceutických asistentů. Objasní nám, kdo je farmaceutický asistent a proč stojí takzvaně v první linii při poskytování zdravotní péče.

Obezita je zdravotní hrozba naší doby. Pomůže na ní moderní léčba?

"Obezita je nemoc, kterou musíme léčit," říká další host podcastu IKEM profesor Martin Haluzík, Přednosta Centra diabetologie a zároveň také Vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie v IKEM. Probereme, jak velký problém obezita je, jaké může způsobovat zdravotní komplikace a jaké jsou moderní možnosti léčby.

Wilsonova choroba: vzácná dědičná nemoc útočí na játra a centrální nervový systém

Den vzácných onemocnění připadá každoročně na konec února. Lékaři v IKEM se specializují na vzácná kardiovaskulární onemocnění, na vzácná onemocnění ledvin a vzácná hepatologická onemocnění. Právě do poslední skupiny patří tzv. Wilsonova choroba, která může končit až transplantací jater. Na to koho postihuje nejčastěji a jak ji odhalit jsme se zaměřili s doc. MUDr. Janem Šperlem, CSc., vedoucím Centra vysoce specializované péče o vzácná hepatologická onemocnění na Klinice hepatogastroenterologie IKEM.

Chřipková sezóna je na vrcholu. Jak se proti nemocem bránit?

V Česku v posledních dnech prudce stoupá počet nachlazených, ale i počet nemocných s chřipkou nebo RS viry. Člověk tato onemocnění může chytit kdekoli. Jak se proti nim efektivně bránit? A na co by lidé se sníženou imunitou neměli zapomínat? Více v podcatu IKEM s MUDr. Petrem Smejkalem, vedoucím Oddělení hygieny a epidemiologie IKEM.

Pro anesteziology je důležitý i pacientův komfort při operaci

"Jsme jako piloti letadla. Nejdůležitější je vzlet a přistání," říká o své práci anesteziolog. Anesteziologové se starají o to, aby pacienti prošli operacemi pohodlně a bezbolestně. Tento díl IKEM podcastu by vám měl pomoci lépe porozumět jejich roli a poznat důležitost, ale také zajímavosti tohoto povolání. Hostem je MUDr. Milan Ročeň, Ph.D. MHA, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace IKEM.

Boj proti malnutrici: Diagnóza a léčba podvýživy

Malnutrice je špatný stav výživy, nazývaný také podvýživa. Je podmíněna nevyváženým příjmem živin, nevhodným složením potravy nebo neschopností živiny vstřebávat. Podvýživa negativně ovlivňuje zdravotní stav, může zhoršovat průběh nemoci a komplikovat léčbu. Dochází také k úbytku svalové hmoty, což snižuje schopnost se o sebe postarat a žít kvalitní život. Jak diagnostikovat malnutrici včas a co s ní, nám v podcastu vysvětlí MUDr. Petr Wohl, Ph.D., vedoucí lékař pracoviště Parenterální výživy Kliniky diabetologie IKEM.

40 let transplantací srdce v IKEM

Na 31. ledna připadá výročí 40 let od první transplantace srdce v tehdejším Československu. Prvním příjemcem orgánu se stal tehdy 44 letý Josef Divina, technik v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě. Celá operace trvala tři a půl hodiny. Pojďme si počátky úspěšného transplantačního programu připomenout s doc. MUDr. Ivanem Málkem, CSc., který se aktivně účastnil první a následujících transplantací jako kardiolog.

Léčba srdečních arytmií pulzním polem

Použití pulzního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace srdečních arytmií, zvláště fibrilace síní. IKEM je jedno ze dvou největších českých center, které tuto novou metodu rozvíjí. Metoda použití pulzního pole rychle nahrazuje klasickou metodu radiofrekvenční ablace, protože je bezpečnější a rychlejší. Proč? Dozvíte se v podcastu IKEM. Hostem byl přednosta Kardiocentra prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Systém pro včasný záchyt a léčbu hepatitidy C

Hepatitidou typu C v Česku trpí přes 40 tisíc lidí. Přitom tři čtvrtiny nakažených o své nemoci vůbec neví. V posledních dvou letech navíc počet nakažených stoupá. Aby se zlepšil záchyt těch, kteří se mohli nakazit, rozbíhá se pilotní projekt, při kterém budou více spolupracovat kontaktní centra a zdravotnická zařízeni. Na co se konkrétně projekt zaměří, přiblíží MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., zástupce přednosty pro klinickou hepatologii

Emoční výzvy ve zdravotnictví. V tíživých situacích pomohou vyškolení kolegové

Pocity bezmoci, smutku nebo vyhoření. I s tím se mohou vyrovnávat lidé ve zdravotnictví nebo blízcí pacientů. Čelit tíživým životním situacím ale nemusí sami. V IKEM zajišťuje psychosociální podporu celý tým odborníků složený z tzv. peer a intervenčních pracovníků. Kdy je dobré si říct o pomoc? I o tom jsme si v IKEM podcastu povídali s koordinátorkou PhDr. Ivetou Krčovou, MBA.

Dárcovství kostní dřeně: Jaké je to být dárcem

38 tisíc dárců je v Českém registru dárců krvetvorných buněk. Reálně ale daruje kostní dřeň jen zlomek z těchto lidí. Na rozdíl od krve se totiž hledají buňky až pro konkrétního pacienta. Ročně se tak dřeň odebírá jen ve stovkách případů. Šance, že se člověk v registru stane dárcem, je asi 1:500. Co ho čeká, když se najde shoda příjemce a dárce? Vysvětlí Simona Hammerová, jedna z koordinátorek, která provádí dárce celým procesem. Přihlásit se a stát se dárcem můžete na Darujzivot.cz

Vánoce v nemocniční posteli. Je spousta míst, kde se dají svátky hezky prožít, říká psycholožka

Závažná nemoc nebo nečekané okolnosti někdy pacientům připraví trochu jinou sváteční atmosféru, než očekávali. „Nejvíce se lidem stýská po zvycích," říká psycholožka z IKEM Mgr. Helena Petrová, která pravidelně dochází i přes svátky za našimi pacienty. Vánoce jsou podle ní hlavně o pocitech a je spousta míst, kde se dají hezky prožít. Poslechněte si celý díl IKEM podcastu.

Sváteční (ne)zdravé jídlo. Kapra a bramborový salát bych neproklínal, říká lékař

Zdravé stravování o Vánocích. Někomu to může znít jako dvě neslučitelné věci. Stojí ale sváteční přejídání a nadměrná konzumace alkoholu za to? Obzvlášť, když si můžete zadělat na dlouhodobější zdravotní problém. V dnešním díle IKEM Podcastu jsme se s panem profesorem MUDr. Janem Piťhou, CSc. zaměřili na to, jak se svátky projíst bez újmy.

Pacienti nemusí mít z rentgenu obavy: Odbouráváme mýty o záření

Ionizující záření je ve zdravotnictví potřebné a nenahraditelné. Má ale kromě svojí schopnosti pronikat hmotou i negativní účinky. V určitém množství může poškodit prozářenou tkáň. Mají se ale pacienti rentgenu obávat ? Na to odpoví Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. EACMPE, radiologický fyzik IKEM.

Vitamin D: Důležitý nejen pro kosti a imunitu, ale také pro zdraví cév

Že je vitamin D potřebný pro normální růst a vývoj kostí a pro zdravou imunitu je obecně známá věc. Že je ale důležitý i pro správnou funkci cév a že ​​pravděpodobně ovlivňuje výskyt známých rizikových faktorů aterosklerózy už tolik lidí neví. Více o tématu v IKEM podcastu prozradí prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM.

Za hranice naděje: Příběh transplantačních koordinátorů

V transplantační aktivitě se řadíme mezi Evropskou špičku. Nemalou zásluhu na tom mají koordinátoři. Tato profese vznikla v roce 1993. Díky nim se podařil počet dárců orgánů, a tedy i počty transplantací ledvin, v prvních letech jejich fungování zdvojnásobit. Dnes jsou počty téměř čtyřnásobné. Jak jejich práce vypadá v dnešní době? To nám v dalším díle IKEM podcastu popíše doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., transplantační koordinátorka.

Nastane doba, kdy nás zabije obyčejná bakterie? Dostupná antibiotika přestávají fungovat.

Stále přibývá bakterií, které jsou odolné na dostupná antibiotika. Jedním z úkolů mikrobiologů je tuto situaci monitorovat a doporučit vhodnou antibiotickou léčbu. Co všechno ještě mikrobiologové v nemocnicích dělají a jaký vliv mají na péči o pacienty? A jak velký problém je antibiotická rezistence? To nám popíše Vedoucí Oddělení klinické mikrobiologie doktorka MUDr. Markéta Skružná.

Trombotická mikroangiopatie: Vzácné onemocnění s vysokým rizikem závažného poškození orgánů

Trombotická mikroangiopatie (TMA) je vzácné onemocnění, při kterém v těle vzniká krevní sraženina a může dojít k selhání orgánů. Nemoc byla pro odborníky dlouho záhadou a i teď je její včasná detekce nelehká. Pro osud pacienta je ale rozhodující včasná diagnóza a adekvátní terapie. V opačném případě je nemocný ohrožen rychlým selháním životních funkcí. Více o nemoci nám za okamžik prozradí doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D., zástupkyně přednosty a Vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení kliniky nefrologie IKEM.

Na stáži v Americe: Jak se českému lékaři pracuje za oceánem?

Je lékařem na klinice nefrologie IKEM. V současnosti své působení ale přesunul do Spojených států, kde získal prestižní stipendium. Zaměřuje se na roli komplementu u chorob ledvin. Co to znamená a jaké je žít a pracovat za oceánem jako výzkumník? I o tom si budu dnes povídat s panem MUDr. Vojtěchem Petrem.

Na PSC se může přijít náhodou. Vzácné onemocnění často doprovází střevní zánět

Primární sklerozující cholangitida - zkráceně také PSC je vzácné chronické onemocnění jater, které postihuje žlučové cesty. V pokročilém stadiu může vést až k selhání jater, kdy pacient potřebuje transplantaci. S MUDr. Lukášem Bajerem, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM jsme se zaměřili na diagnostiku nemoci a možnosti léčby. Představili jsme také unikátní studii pro pacienty s PSC, která zkoumá vliv bezlepkové diety na toto vzácné onemocnění.

Co se zkoumá pomocí experimentální magnetické rezonance

Vůbec první experimentální MR spektrometr v České republice fungoval asi od roku 1999 a byl umístěn právě u nás v IKEM. Odstaven byl až v létě roku 2023 a byl v provozu až do poslední chvíle. K čemu sloužil, co všechno se díky němu podařilo zjistit a jaký přístroj ho nahradí? To nám v následujících minutách prozradí doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. z Pracoviště zobrazovacích metod z Oddělení experimentální magnetické rezonance IKEM.

Očkování, imunita a prevence v boji s respiračními infekcemi

Přichází podzim a spolu s ním nárůst počtu nemocných s akutními respiračními infekcemi. Chřipka i covid-19 mohou mít zejména pro osoby vyššího věku a chronicky nemocné závažný průběh vyžadující hospitalizaci. Jak se letos na toto období připravit? Jak je připravena naše imunita? A na kdy správně načasovat očkování? Podcast IKEM dnes s hostem prof. MUDr. Ilja Střížem, CSc.

Náhradník za nemocné srdce. Jaký je život s mechanickou srdeční podporou

Život s mechanickou srdeční podporou. Za jak dlouho po implantaci mohou pacienti běžně fungovat a jak se jim změní život? V dalším díle IKEM podcastu jsme společně s koordinátorem mechanických srdečních podpor Mgr. Bc. Františkem Volkem nahlédli do každodenní reality našich pacientů, pro které je mechanická srdeční podpora často jedinou nadějí na život.

Nemocniční ombudsman: Vždy se stavím za pacienty

Vyřizuje stížnosti, naslouchá potřebám pacientů a zprostředkovává hladkou komunikaci mezi pacienty a lékaři. To je práce nemocničního ombudsmana, který působí také v IKEM. Nejdůležitější je podle něj poučení se z chyb. O tom, jaká je úloha ombudsmana v nemocnici a jak zůstat v řešení krizových situacích nestranný, jsme si v IKEM podcastu povídali s doc. MUDr. Marekem Šetinou, CSc.

Kliničtí farmaceuti: Spolupráce pro bezpečnou léčbu

V nemocnici mají kliničtí farmaceuti důležitou roli. Komunikují s pacienty a jejich ošetřujícími lékaři a upravují medikaci tak, aby byla co nejúčinnější a dosáhlo se tak nejlepších výsledků. Hlídají také, aby nevznikla kontraindikace s léky, které pacient užívá dlouhodobě. V IKEM podcastu nám více o práci klinických farmaceutů prozradila PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip, zástupkyně vedoucího Ústavní lékárny IKEM.

Lékaři v IKEM zkoumali význam očkování u transplantovaných. Studie teď sklízí úspěchy

„Byli jsme jedni z prvních, kteří prokázali, že covidové vakcíny fungují u pacientů po transplantaci ledviny,” říká MUDr. Ivan Zahrádka z Kliniky nefrologie IKEM o svém výzkumu, za který nyní sbírá ocenění. Odborný článek byl publikován v prestižním vědeckém časopise Annals of Medicine a obdržel za něj ocenění Nadačního fondu Scientia, cenu České nefrologické společnosti a také cenu České lékařské společnosti JEP. Jak oceňovaná práce vznikala a jaké má plány do budoucna prozradil v IKEM podcastu.

Světový den dárců kostní dřeně

Na sobotu 16. 9. 2023 připadá Světový den dárců kostní dřeně. O možnostech darování i jeho důležitosti se ale pořád ví málo. Přestože v registrech po celém světě je bezmála 40 milionů lidí, ne vždy se podaří najít pro pacienta s leukémií nebo jinou život ohrožující poruchou krvetvorby vhodného dárce. Proč tomu tak je? A v čem se liší odběr kostní dřeně od odběru krve? Témata pro vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marii Kuříkovou.

Pár hodin po transplantaci na nohách? I to je možné, říká fyzioterapeut

Postavit se znovu na nohy a vrátit se do běžného života. S tím pomáhají pacientům po operaci fyzioterapeuti a celý tým Pracoviště klinické rehabilitace IKEM. „Někdy pacienty musíme přesvědčit, že chtějí vstát z postele,” říká o své práci fyzioterapeut Bc. Robert Charvát, který se specializuje na rehabilitaci po břišních operacích. Více o praxi fyzioterapeuta v nemocnici si poslechněte v IKEM podcastu.

Plicní hypertenze: Když mají plíce vysoký tlak

Vysoký krevní tlak nemusí být spojen pouze se srdcem! Hypertenze je onemocnění, které postihuje také cévy v plicích. Mezi časté příznaky patří dušnost, závratě nebo namodralé rty. V IKEM je jedno ze tří specializovaných pracovišť v Česku, které se plicní hypertenzí zabývá. Tématu se podrobněji věnujeme v podcastu s doc. MUDr. Hikmetem Al-Hitim, Ph.D., koordinátorem centra pro léčbu plicní hypertenze v IKEM.

Oči a cukrovka. Retinopatií trpí na 100 tisíc diabetiků

Retinopatie. Zrakové onemocnění patřící k nejčastějším příčinám poklesu zrakové ostrosti u pacientů s diabetem. V Česku jím trpí na 100 tisíc osob. I přesto, že jde o závažnou nemoc, řada pacientů se k preventivnímu vyšetření nedostane. O tom, jak retinopatii předcházet, jak ji rozpoznat a jaké jsou novinky s léčbě, jsme se v IKEM podcastu bavili s doc. MUDr. Tomášem Sosnou, CSc. z Kliniky diabetologie IKEM.

Jak žít s nevyléčitelnou chorobou

Jak se psychicky smířit s takovou diagnózou jako je nevyléčitelná choroba? Co lidem pomáhá a jak zvládat emocionální výzvy, nám v dnešním podcastu přiblíží klinická psycholožka Mgr. Helena Petrová z Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM.

Léčba nedostatečného prokrvení nohou u diabetiků pomocí kmenových buněk

IKEM nabízí diabetikům, u kterých se vyčerpaly jiné možnosti léčby nedostatečného prokrvení nohou, terapii kmenovými buňkami. Je určena výhradně pro ty pacienty, kteří už absolvovali zprůchodnění tepen běžnými metodami, nepomohlo jim a hrozí jim proto amputace. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že jde o metodu bez závažných nežádoucích účinků, která vede ke zmírnění bolestí a zlepšuje hojení ran na noze. Podrobnosti popisuje zástupce přednosty pro klinický výzkum z Kliniky diabetologie docent Michal Dubský.

Život s defibrilátorem

Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Nejdramatičtější formou úmrtí je náhlá srdeční smrt. Většinou to jsou srdeční arytmie, které mohou zastavit činnost srdce a vést k nedostatečnému prokrvení těla. Kardioverter-defibrilátor zkráceně ICD je schopen tyto arytmie rozpoznat a okamžitě zasáhnout pomocí elektrického šoku. Jak se s takovým přístrojem žije? Více o tématu s biomedicínským inženýrem Janem Kuklou z Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie.

Autoimunitní hepatitida. Když na játra útočí vlastní imunitní systém

Autoimunitní hepatitida je vzácné akutní nebo chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění jater. Je to choroba, při které vlastní imunitní systém těla útočí na játra a způsobuje jejich zánět. Pokud trvá mnoho let a neléčí se, může dojít k cirhóze a selhání jater. Onemocnění se vyskytuje u žen asi čtyřikrát častěji než u mužů. Jak se tato vzácná choroba léčí v IKEM? Odpovídá zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Práce sestry na JIP

Jednotka intenzivní péče Kliniky transplantační chirurgie zajišťuje pooperační péči o pacienty přímo z operačních sálů. Zdravotníci z tohoto oddělení se starají také o následnou péči z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Případně na jejich oddělení přijímají i nemocné v akutním stavu. O pacienty a jejich pohodlí se stará velká skupina lidí a nejsou to jen lékaři, ale i sestry, sanitáři a další personál. My se dnes zaměříme na to, v čem spočívá práce sestry na tomto oddělení. Podrobnosti v IKEM Podcast přináší staniční sestra JIP Kliniky transplantační chirurgie Mgr. Monika Benešová.

Jak se zajišťuje bezpečnost v nemocnici?

Bezpečnost v nemocnicích je pro každého pacienta a zaměstnance klíčová a představuje základní pilíř v poskytování zdravotní péče. S narůstajícím počtem pacientů a komplexností nemocničního prostředí se také zvyšuje potřeba odborníků, kteří se specializují právě na zajištění bezpečnosti. Hostem IKEM Podcast byl Ing. Miloš Oulehla, Vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení.

Polycystické ledviny. Geneticky podmíněným onemocnění trpí miliony lidí

Polycystická choroba ledvin ovlivňuje miliony lidí po celém světě. Je to nejvíce rozšířené dědičné onemocnění ledvin vůbec. Nemoc se projevuje bolestmi zad, vyšším tlakem nebo zvětšením břicha. V IKEM máme jedno ze tří specializovaných center v ČR, které pacientům s chorobou pomáhá. S vedoucí Nefrologické a transplantační ambulance MUDr. Silvií Rajnochovou-Bloudíčkovou, Ph.D. DBA jsme se v IKEM Podcastu bavili třeba o tom, jaké je riziko přenosu dědičné nemoci na dítě nebo o pokrocích v léčbě.

40 let transplantace slinivky v IKEM

IKEM se řadí mezi světové špičky v transplantaci slinivky. Ročně dostane novou naději na kvalitnější život 35-40 pacientů. Více než 95 % transplantovaných pacientů žije déle než 5 let a má funkční štěp slinivky. Nemusí si tak aplikovat inzulín nebo dodržovat přísnou dietu. Technika transplantace slinivky se v průběhu 40 let výrazně proměnila a posunula kupředu díky usilovné práci vědců a lékařů v IKEM. S jedním z nich, panem profesorem Františkem Saudkem, jsme si povídali v našem podcastu.

Castování: Nejefektivnější metoda odlehčení u syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Kombinace neuropatie a ischemie ohrožuje nemocného vznikem defektů, které mohou vyústit až v amputaci. Může jít také o onemocnění kostí a kloubů nohy. Základem léčby syndromu diabetické nohy je aktivní odlehčení. O co se jedná? Vysvětlí MUDr. Vladimíra Fejfarová, vedoucí podiatrické skupiny Kliniky diabetologie IKEM.

Jak vypadá práce v nemocniční lékárně?

Je to takový malý podnik uprostřed IKEM. Jen loni v něm pracovalo 63 lidí, má 9 výdejních míst, 8 skladníků, zaváží jednotlivá pracoviště, poskytuje podporu jak na telefonu, tak při osobních konzultacích a ročně jejich sklady projde zboží v celkové hodnotě více než 2 miliard korun. Takto netradičně se dá popsat Ústavní lékárna IKEM. A právě o ní bude dnes řeč v podcastu IKEM.

Hra o každou minutu: Jak probíhá resuscitace v nemocnici?

Důležitá je hlavně spolupráce v týmu a včasné zahájení resuscitace. Správný postup se učí na cvičných scénářích. Jak vypadá resuscitace v nemocnici a kdy je nejčastěji potřeba? To nám popíší MUDr. Veronika Indrová a MUDr. Jan Lelito, lékaři z Resuscitačního oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.

Imunogenetika předurčuje úspěch transplantace

Imunita a genetika. Pro transplantační medicínu dvě velmi důležité oblasti, které spojuje jeden vědní obor - imunogenetika. Takzvaná shoda v tkáňových znacích mezi pacientem a dárcem se musí dodržovat. A to proto, aby byl výsledek dlouhodobého přežívání funkčního transplantovaného orgánu co nejlepší. Proč přesně je takzvaná imunogenetika důležitá pro orgánové transplantace? To nám poví docent Antonij Slavčev, vedoucí Oddělení imunogenetiky při pracovišti laboratorních metod.

Zlatokop: Zdravotnický informační systém v IKEM

Zatímco dřív se inovovalo hlavně v zavádění nových metod, léků a postupů, dnes se přesouvá pozornost ke komunikaci a rozsáhlým datům. Toto IKEM pochopil už před 20 lety, kdy začal vyvíjet svůj zdravotnický informační systém Zlatokop. Dnes je to robustní, stabilní systém, který se stále vyvíjí a zdokonaluje. Jaké ale byly začátky a co umí nemocniční informační systém nyní? Odpoví MUDr. David Hačkajlo, vedoucí Datového centra IKEM.

Když tělu něco chybí. Život s deficitem alfa-1 antitrypsinu

Je to jedna z nejčastějších genetických poruch u dospělých. Svého nositele ohrožuje řadou vážných komplikací. Takzvaný deficit alfa-1 antitrypsinu patří mezi vzácná onemocnění a může vést až k poškození plicní tkáně nebo i k cirhóze jater. Častým projevem je dušnost již po mírné tělesné aktivitě. Poslechněte si podcast věnovaný tomuto vzácnému onemocnění s doc. MUDr. Janem Šperlem, CSc. z kliniky hepatogastroenterologie.

Když se sejde diabetes s poruchou příjmu potravy

V Česku se léčí s poruchami příjmu potravy víc než pět tisíc lidí. Přibližně každý desátý Čech trpí cukrovkou. Tu lékaři popisují jako civilizační onemocnění, které lidem výrazně změní každodenní život, a to včetně běžného stravování. Co se stane, když se tato onemocnění takzvaně sejdou a jaké potíže to může přinést, poví psycholožka PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. z Kliniky diabetologie IKEM.

Neviditelné nebezpečí: viry a bakterie všude kolem nás

Až celosvětová epidemie koronaviru ukázala, jak je snadné nakazit se mikroorganismy, které jsou všude kolem nás. Kromě zmíněného COVIDu je na světě známo přes 6500 virů a ve skutečnosti jich bude ale ještě mnohem více. K virům pak přidejme bakterie a zjistíme, že všude kolem nás je riziko nějaké nákazy. Která jsou ta nejexponovanější místa? Kam nesahat, čeho se nechytat? A naučily nás poslední dva roky dobrým hygienickým návykům? Dozvíte se v podcastu IKEM. Hostem je Mgr. Helena Marcinková z Oddělení hygieny a epidemiologie IKEM.

Náhrady cév: budoucnost cévní chirurgie

Pokud má pacient na svých cévách prokázané zúžení nebo tepny přímo uzavřené, přichází na řadu cévní rekonstrukce. Buď vlastní biologickou náhradou nebo umělou cévou. Právě ty už více než 50 let vyvíjejí vědci a zkoušejí chirurgové. Jeden z výzkumů probíhá i u nás v IKEM. Více o tématu s MUDr. Jaroslavem Chlupáčem, zástupcem přednosty pro vědu a výzkum Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Jak pečovat o své zuby před operací

Péče o dutinu ústní. I to je velmi důležitou součástí přípravy před transplantací nebo jinou operací. V případě zánětu nebo jiných problémů mohou totiž hrozit další zdravotní komplikace. Dá se jim ale předejít. O tom, proč musíme před zákrokem věnovat větší pozornost ústnímu zdraví, jsme si povídali se stomatologem Zdeňkem Hrubým.

Hrozí nám houbová epidemie?

Parazitická houba, která v seriálu a videohře The Last of Us ovládá mysl lidí a dělá z nich zombie je sice skutečná, ale napadá pouze mravence. Existuje však několik stovek dalších druhů hub, které jsou doopravdy pro člověka nebezpečné. Tyto mikroorganismy sice nejsou tak častou hrozbou jako viry nebo bakterie a pro zdravé nepředstavují žádný velký problém. Mohou ale napadnout nemocné, jejichž obranyschopnost je oslabená jinou chorobou. Více o tématu s vedoucím Oddělení hygieny a epidemiologie IKEM panem doktorem Petrem Smejkalem.

Jarní detox a hubnutí. Jak nastartovat tělo po zimě a neublížit si

Jarní očisty, hubnoucí plány nebo půsty. Má cenu je zkoušet nebo mohou našemu tělu spíše uškodit? I na to jsme se ptali lékařky Ivy Jakubíkové z Kliniky diabetologie. Mluvili jsme ale také o tom, jak si celkově nastavit zdravější životní styl a jak ho dlouhodobě udržet.

Budoucnost medicíny? První výsledky molekulárního mikroskopu MMDx

Zpřesní diagnostiku a potvrdí či vyvrátí rejekci neboli odmítnutí transplantovaného orgánu. To dokáže molekulární mikroskop MMDx, jehož technologii používá IKEM jako první v Evropě a třetí na světě po USA a Kanadě. A nyní máme první výsledky. Kolika pacientům už pomohl a jde o budoucnost medicíny? I na to jsme se ptali přednosty Transplantcentra IKEM prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc.

Ochrana pacientů před sociálním vyloučením

Pomoc s příspěvkem na bydlení, zařízení nového občanského průkazu nebo třeba svatba. Tohle všechno může v nemocnici zajišťovat zdravotně sociální pracovník. Ve zdravotnictví má své pevné místo. Základním principem jeho práce je především úsilí o prevenci negativních důsledků nemoci ve smyslu sociálního znevýhodnění nebo vyloučení klienta. Jaká může být zdravotně sociální podpora a jak vypadá u nás v IKEM? Popisuje PhDr. Iveta Krčová, MBA.

Jak ulevit od dlouhodobé bolesti?

Bolest snášíme každý jinak. Od chronických nemocí a jejich projevů umí ulevit takzvaná ambulance bolesti. Ta pomáhá ve chvíli, kdy už není možné péči o pacienta zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků primární péče. Jak rozpoznat, co pacient potřebuje, aby se mu co nejvíce ulevilo, v IKEM Podcast vysvětluje zástupkyně přednostky KARIP IKEM MUDr. Eva Uchytilová, Ph.D.

Moderní způsoby dialýzy: provádět jde i doma

Když se řekne dialýza, většina lidí si vybaví tu, na kterou dochází pravidelně pacienti se selháním ledvin do dialyzačních středisek. Ve skutečnosti jde o mnohem širší škálu pomoci ledvinám, které nefungují. Může se jednat třeba o dialýzu poskytovanou dočasně pacientům po operacích nebo ve vážných stavech. Moderní přístroje umožňují lidem, aby si dialýzu prováděli doma sami. A jsou také případy akutních selhání ledvin, kdy se lidé dostanou na dialýzu takzvaně z ulice. To bývají ti, kteří o svém onemocnění ledvin nemají ani tušení. Všechny jmenované metody u nás v IKEM míváme. Podrobněji s Mgr. Zuzanou Žílovou - staniční sestrou Dialyzačního a metabolického oddělení.

Obezita je nemoc, na kterou máme léky. Jen ty ale nestačí.

Obezita je epidemií 21. století. A to nejen u dospělých, ale i dětí. Nadváhou nebo přímo obezitou trpí podle odhadů čtvrtina mladších 18-ti let. Za posledních třicet let přibylo takových dětí téměř desetinásobně. U samotných obézních jsou výsledkem deprese, bolesti, v budoucnu i celá řada nemocí a vyšší riziko selhání orgánů. Pro společnost to pak znamená výrazný nárůst výdajů na zdravotnictví. Téma podrobně probereme s přednostou Kliniky diabetologie IKEM Martinem Haluzíkem.

Práce patologa v IKEM

384 biopsií srdce, bezmála 400 biopsií jater, téměř tisícovka biopsií ledvin a skoro 7 tisíc vzorků z trávicího traktu. Pracovištěm klinické a transplantační patologie v IKEM loni prošlo historicky nejvíc vzorků - přes 12 tisíc. Je nedílnou součástí transplantačního programu IKEM. Co všechno mají jeho zaměstnanci na starosti a jaká je úloha patologa? V IKEM podcast odpovídá přednosta Pracoviště klinické a transplantační patologie Luděk Voska.

Work life balance –⁠ největší lákadlo při náborů zaměstnanců

Za dovolenou, za zážitky nebo za léky. Benefity při zaměstnání se dají využít v dnešní době opravdu velmi rozličně. Jaké benefity mají zaměstnanci nejraději a jak jsou důležité pro zaměstnavatele? Téma pro Miroslavu Růžičkovou z personálního odboru IKEM.

Máte zahojený defekt? Co dělat, aby se Vám nevrátil.

Zhruba sedm procent z celkem milionu diabetiků v Česku má syndrom diabetické nohy a z nich bude u sedmi procent proveden amputační výkon. I proto je syndrom diabetické nohy asi největším strašákem všech diabetiků, kteří trpí neuropatií. Přitom při správném postupu a včasné léčbě dají defekty dobře léčit. Jenže co dělat, aby se defekt nevrátil? Odpoví MUDr. Vladimíra Fejfarová, vedoucí podiatrické skupiny Kliniky diabetologie IKEM.

Život v našich střevech

Střevní mikrobiota je komplexní ekosystém obsahující více než 1000 druhů. Laicky řečeno, je to tisíc různých mikrobů, které žijí v našem střevě. Laikovi to asi zní trochu strašidelně, pro lékaře, kteří se jí zabývají, je to fascinující svět, který ovlivňuje celé naše žití. Má vliv na imunitní systém a pomáhá nám s trávením, ale může mít vliv třeba i na psychiku člověka. Její porucha je například i příčinou depresí. Na co všechno má vliv a co o ní zjistili a ještě zjišťují naši lékaři – téma pro Lukáše Bajera – lékaře z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Učit se dýchat? I tak může vypadat rehabilitace v nemocnici

Když se řekne rehabilitace, člověk si vybaví pravidelné docházení na cvičení nejčastěji po nějakém úrazu nebo po operaci. Je asi jasné, že lidé s operovaným kolenem musí začít rozhýbávat nohu pomalu a opatrně na ni stoupat. Rehabilitovat ale musí i pacienti už přímo v nemocnicích. Jak takové rehabilitace vypadají? Hostem IKEM Podcast je dnes paní doktorka Martina Juhaňáková - přednostka Pracoviště klinické rehabilitace IKEM.

100. IKEM Podcast

100. jubilejní vydání. IKEM Podcast byl spuštěn před dvěma lety k 50. výročí Institutu klinické a experimentální medicíny. Od té doby vysvětluje, osvětluje, ale i zodpovídá dotazy o způsobech léčby nebo ukazuje zákulisí institutu. Je určen pacientům, zdravotníkům, ale i široké veřejnosti. Tento díl připomíná nejposlouchanější díly první stovky IKEM Podcastu.

Logistika odběru orgánů z pohledu lékaře

Transplantační program by nemohl fungovat bez desítek lidí, kteří mají na starosti logistiku, transport, ale i péči o zemřelého dárce a příjemce. Pokud je pacient vybrán jako dárce orgánů, k odběru se přistoupí až po domluvě s transplantačním centrem. To pak vysílá do nemocnice, kde je potencionální zemřelý dárce hospitalizován, odběrový tým, který orgány odebere přímo v daném zdravotnickém zařízení. Případně je dárce například kvůli náročnosti transplantace převezen do Institutu klinické a experimentální medicíny a odběr je proveden zde. Jak je celý proces náročný pro lékaře? Na otázky v IKEM Podcast odpovídá MUDr. Adam Drs, lékař Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Studie Diagone. Endoskopická léčba diabetu 2. typu

Jednou z metod, která může pomoci pacientům léčit diabetes melitus, je Diagone. Výkon spočívá v laserovém opálení sliznice tenkého střeva, čímž je možné přeprogramovat jeho buňky a tak ošálit lidský metabolismus. Tento výkon je prováděn endoskopicky. Více s MUDr. Janem Králem, Ph.D., z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Dobrovolní hasiči z IKEM

20 dní hasili stovky hasičů nejrozsáhlejší lesní požár v Česku. Ten se rozhořel v Českém Švýcarsku v neděli 24. července. Po téměř třech týdnech předali prostor opět do rukou národního parku. Neuvěřitelné tři týdny nezapomenou všechny složky IZS, z IKEM pak především dva zaměstnanci. Nebyli to lékaři, ani jiní zdravotníci, ale kuchař a dispečer. Jako dobrovolní hasiči vyjeli ve svém volnu na sever Čech a pomáhali. Dva pro veřejnost neznámí hrdinové jsou dnes hosty podcastu IKEM. A na závěr přivítáme i Velitele hřenských dobrovolných hasičů Jana Košíka, který převzal v pátek 28. října z rukou prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Prvním hostem je dobrovolný hasič z Prahy 11 Chodov, ale také kuchař Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Košárek. Druhým dobrovolným hasičem tentokrát z posádky Brna-Jundrova je Milan Plšek, který v IKEM pracuje na pozici dispečera.

Péče o nohy diabetiků

Podiatrickou ambulancí IKEM projdou ročně stovky pacientů, kteří trpí syndromem tzv. diabetické nohy a lidé, kteří v důsledku cukrovky mohou tímto onemocněním trpět v budoucnu. Denně tu letos ošetřili v průměru 21 pacientů. Co by diabetici měli vědět, aby se nemuseli stát pacienty podiatrické ambulance nebo byli jejich problémy co nejméně závažné? Odpovídá Bc. Jan Durin, který se o pacienty na Klinice diabetologie IKEM stará.

Obávané koloskopie

​​Klinikou hepatogastroenterologie IKEM projdou ročně tisíce pacientů. Pro představu: Jen loni provedli lékaři téměř 3600 koloskopií, to je v průměru skoro deset denně. Metoda se používá k diagnostice změn střevních funkcí, umí ale pomoci odhalit časná stádia rakoviny nebo diagnostikovat zánět. S její pomocí lze ale i provádět zákroky. O nejčastějších výkonech a o tom, jak probíhají, hovořil zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie profesor Tomáš Hucl.

Jak odhalit onemocnění srdce?

Díky moderním technologiím existuje celá řada neinvazivních, laicky řečeno nekrvavých vyšetření, které zhodnotí jeho funkci a strukturu. Vůbec nejčastěji se provádí takzvaná echokardiografie – tedy ultrazvukové vyšetření srdce. Na Oddělení neinvazivní kardiologie IKEM jen loni provedli zdravotníci 17607 takových ultrazvuků. Co nám o srdci mohou povědět. A jaké jsou další neinvazivní způsoby, jak se srdci dostat na kloub? Odpoví lékař MUDr. Martin Kotrč, který má v IKEM problematiku takových vyšetření na starosti.

Sexuální dysfunkce u diabetiků

Cukrovka představuje onemocnění, které je často spojeno s celou řadou komplikací, a to zejména kvůli dlouhodobě kolísající hladině cukru v krvi. Diabetici navštěvují celou řadu specialistů jako jsou třeba oční lékaři nebo podiatři, kteří se systematicky snaží zabránit rozvoji komplikací. Jen málokdy se ale řeší riziko rozvoje sexuálních dysfunkcí, které narušují sociální a sexuální život pacientů i pacientek. A navíc mohou být i předzvěstí dalších zdravotních obtíží. Problematiku v IKEM Podcast přibližuje doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH.

Achalázie

Achalázie – problém, kvůli kterému se pacientům velmi špatně polyká a strava se jim často vrací zpátky do úst. Příčinou je nadměrné sevření části jícnu, který potravu nevpustí do žaludku. V IKEM tuto zdravotní komplikaci neřeší chirurgové, ale endoskopisté, kteří pomocí miniinvazivního zákroku s názvem POEM toto sevření endoskopicky uvolní. Podobný problém, ale přímo v žaludku představuje gastroparéza. Pacientovi je nutné rozrušit sevřenou část žaludku, aby mohla potrava procházet do střev. A i tuto zdravotní komplikaci dokáží lékaři vyřešit pouze pomocí endoskopu, metodou tentokrát zvanou G-poem. V IKEM se tyto výkony používají od roku 2012, resp. 2015. A to vždy pouze u dospělých. Nyní ji poprvé podstoupilo dítě. Co to pro malé pacienty znamená? Odpoví prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

1. CZ-SK transplantace Langerhansových ostrůvků

U pacientů s diagnózou diabetes mellitus 1. typu, kteří z nějakého důvodu nemohou podstoupit transplantaci slinivky břišní, je možné zvážit transplantaci Langerhansových ostrůvků. Tyto ostrůvky pak produkují u diabetiků inzulin. Princip transplantace spočívá v izolaci těchto ostrůvků z původně celého orgánu a v jejich následné infuzi do jaterního řečiště příjemce. Zatím se tyto transplantace prováděly především v IKEM, před nedávnem lékaři z Kliniky diabetologie provedli výkon i ve Fakultní nemocnici v Brně a nyní mají za sebou i první mezistátní transplantaci se Slovenskem. Více s přednostou Kliniky diabetologie, doc. MUDr. Petrem Girmanem, Ph.D.

Molekulární mikroskop MMDx

Jak tělo přijímá „cizí“ orgán? Takzvaná rejekce, neboli odmítnutí, je hrozba, která doprovází každou transplantaci. Poznat problém dříve v IKEM pomáhá molekulární mikroskop MMDx, který případnou rejekci umí potvrdit nebo vyloučit. Technologii používá IKEM jako první v Evropě a třetí na světě po USA a Kanadě. Poslechněte si, jak technologie funguje. Hosty jsou přednosta Transplantcentra prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. a zástupkyně Transplantační laboratoře IKEM, doc. Mgr. Petra Hrubá, Ph.D.

Inzulinové pumpy

Léčba inzulinovou pumpou je alternativou léčby inzulinovými pery. Jako taková je vhodná pro diabetiky motivované pracovat na zlepšení své glykemické kompenzace a pro lidi ochotné používat kontinuální senzory či si alespoň 4x denně měřit glykémii glukometrem. Ochota pacientů spolupracovat je nutná k dosažení výsledků, jsou pak ale lepší než při aplikaci inzulinu formou pera. V čem spočívají výhody léčby s pomocí pump a co všechno umí ty nejmodernější?

Chřipka v sezóně 2022/2023

V minulých dvou letech byl tématem především COVID-19. Chřipka jako by neexistovala. Přitom chřipka dokázala pacienty zvláště s oslabenou imunitou přivést do velmi vážných stavů i v předcovidové době. Jak to bude letos? Otázky pro vedoucího Oddělení hygieny a epidemiologie MUDr. Petr Smejkal. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte podcast IKEM.

Chronické žilní onemocnění

Až 50 % české populace trpí mírnými projevy chronického žilního onemocnění. Tzn. že na svých nohou pociťují bolesti, tíhu, únavu, pocity otékání, křeče, svědění nebo brnění. Proč je potřeba se i nad těmito zdánlivě drobnými problémy pozastavit? Odpoví MUDr. Tomáš Eckhardt z Oddělení neinvazivní kardiologie IKEM.

Světový den dárců kostní dřeně

Každá třetí zářijová sobota patří Světovému dni dárců kostní dřeně. Letos připadá na 17. září. Ten den se na podporu dárcovství rozsvítí několik významných budov červenou barvou a budou se také vyznamenávat dárci. Čím vším si při darování musejí projít? Jak těžké je najít vhodného dárce a co vše se děje od momentu, kdy je vybrán pro konkrétního pacienta? O tom v podcastu tohoto týdne mluví Simona Hammerová, koordinátorka dárcovského centra Českého registru dárců krvetvorných buněk, který je součástí IKEM.

20 let transplantačního zákona

Před dvaceti lety, 1. 9. 2002, vstoupil v účinnost první transplantační zákon v historii České republiky. Přitom transplantace jako takové v Česku, resp. Československu probíhají už od roku 1966, kdy byla poprvé úspěšně transplantována ledvina Karlu Pavlíkovi. Proč zákon vznikl až po 36 letech? A proč je nutné mít speciální zákon pro transplantace? Odpoví vedoucí Odborného edukačního pracoviště pro dárcovství orgánů, doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Datové analýzy v IKEM

Datová analýza umožňuje odpovídat na otázky, které si kladou vědci – lékaři všude kolem nás. Můžeme začít v minulosti: rok 1853, Londýn a epidemie cholery. Právě tady se poprvé projevila nutnost zapojit matematiku, zmapovat případy a najít ohniska nákazy. Mezi asi nejznámější případ patří i první randomizovaný klinický pokus navržený Austinem Bradfordem Hillem, který prokázal účinnost streptomycinu při léčbě tuberkulózy. Statistické metody jsou součástí každého výzkumu, najdeme je tam, kde je potřeba něco posoudit, zhodnotit nebo vyvodit závěry s požadovanou přesností. A v IKEM existuje Oddělení datového centra a Oddělení datových analýz. A právě tam pracuje i Ing. Ištván Módoš.

Duchovní péče v IKEM

25 let pracovala s drogově závislými, 13 let se věnovala vězňům a prostitutkám a prostitutům. Nakonec se ale dostala k duchovní péči pro pacienty, jejich příbuzné a zdravotníky. Nemocniční kaplanka a koordinátorka duchovní péče IKEM Marie Immaculata Konvalinková v aktuálním podcastu vysvětluje, co její práce obnáší a komu může poskytnout pomoc a útěchu.

Mimotělní oběh a ECMO

Přístroj ECMO se dostal do popředí zájmu veřejnosti v době největších vln covidové epidemie, tehdy kvůli neustálému monitorování dostupnosti intenzivní péče v Česku zněl jeho název, stejně jako mimotělní oběh, z médií téměř denně. Mimotělní oběh je ovšem daleko širší pojem. Napojují se na něj nejen pacienti na lůžkách intenzivní péče, ale používá se například během operací srdce. Jak? A co vše musí být dodrženo, zapojeno či kontrolováno, aby fungoval jak má? To je téma dalšího dílu podcastu IKEM s perfuziologem Kamilem Slavíkem z Kliniky kardiovaskulární chirurgie.

Jak se připravují radiofarmaka a k čemu jsou?

Zátěžová vyšetření srdce pomocí gamakamery, podrobná prohlídka stavu orgánu po transplantaci ledvin, vyšetření onkologických pacientů, ale třeba i stavu diabetické nohy u lidí s cukrovkou. To jsou jen některá z typů yyšetření prováděných na Pracovišti nukleární medicíny. Ročně jím v IKEM projde na 5 tisíc pacientů. Nukleární medicína je obor, používající k diagnostice a terapii chorob zavedení radioaktivních látek – takzvaných radiofarmak do těla nemocného. Právě o nich je podcast tohoto týdne s Ing. Lukášem Ondrákem, vedoucím Oddělení přípravy radiofarmak.

První pomoc

Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy je potřeba pomoci člověku v ohrožení života. Jak se zachovat a jak nejlépe poskytnou první pomoc? Co jsou nejčastější chyby a co by měl každý znát? Právě první pomoc – hlavně neodkladná resuscitace, tedy nepřímá srdeční masáž je tématem dnešního podcastu s paní doktorkou Lenkou Sentivanovou, která v rámci Oddělení vzdělávání v resuscitaci školí zaměstnance IKEM.

Hepatitida C v těhotenství

Hepatitida typu C je v západních zemích jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater, většina nemocných osob o svém onemocnění ale neví. V současné době dochází k přenosu HCV infekce nejčastěji při nitrožilní aplikaci drog, počet takovýchto osob v populaci stoupá a infekce se nevyhýbá ani ženám, které chtějí počít dítě. Přitom u infekční matky dojde k přenosu na dítě u 5 až 15%. Na téma žloutenka typu C a těhotenství odpovídá MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Náhlá srdeční úmrtí

Smrt, kterou nikdo nečekal. Ze zpravodajství tyto příběhy známe všichni – mladý sportovec, který se skácel uprostřed zápasu. Žena, kterou nalezli doma ráno v posteli mrtvou. Příčinou je většinou náhlá srdeční smrt. Tedy úmrtí z přirozených příčin, které se ale daly předem odhalit, léčit a úmrtí předejít. Podcast IKEM o náhlé srdeční smrti s MUDr. Alicí Krebsovou, Ph.D., vedoucí Centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění.

5400 uživatelů IKEM online

5400 pacientů používá aplikaci IKEM online. Vidí zprávy od lékaře, výsledky laboratoří, připomínky léků, návštěv nebo e-recepty. Mohou komunikovat s IKEM nebo posílat svoje denní data jako je EKG nebo pohybovou aktivitu. Mnozí ale posílají i připomínky na zlepšení nebo řeší každodenní uživatelské problémy. Většinou se dostanou ke kolegovi Bc. Szabolcsovi Kalinovi z Odboru informatiky, který se o klienty a jejich potřeby stará. Pokud používáte naši appku, tentokrát Vám podcast IKEM zodpoví dotazy, které si sami doma možná kladete.

CarDia – vědecko-výzkumný projekt za 1 miliardu korun

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění – historicky největší tuzemský projekt tohoto typu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence. V rámci něj budou prestižní instituce pomáhat pacientům s civilizačními chorobami, které mají v součtu na svědomí násobně víc životů než nádorová onemocnění. Týmy odborníků z IKEM, Fyziologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze budou společně pracovat na nejnovějších lécích i větším zapojení moderních technologií v léčbě. Co nový národní ústav přinese pacientům? Odpovídá prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie IKEM a také hlavní koordinátor celého projektu.

Ubytovna IKEM

V IKEM pracuje přes 2200 zaměstnanců, většina z nich je z Prahy nebo středních Čech. Pro mimopražské ale IKEM nabízí možnost ubytování ve vlastních prostorech. Na výběr je dokonce z několika možností. Využít přespání v blízkosti IKEM a za rozumnou cenu mohou dokonce i pacienti institutu. Podcast IKEM nejen o peřinách a postelích s novou vedoucí Ubytovny IKEM Bc. Renátou Novákovou.

Čím si ničíme srdce

Lidské srdce v klidu přečerpá okolo 5-7 000 litrů krve, při běžné zátěži až jednou tolik a při těžším cvičení až 5-krát tolik v průběhu 24 hodin. Stáhne se až 100 000x denně. Jeho funkci do jisté míry může ovlivnit každý z nás. Proč si ale srdce dobrovolně ničíme? Dotazy pro prof. MUDr. Josefa Kautznera, přednostu Kardiocentra IKEM.

Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM

Před 30 lety byla v Česku provedena vůbec první dětská transplantace kostní dřeně od nepříbuzného dárce. A před 25 lety odstartoval celý program nepříbuzných transplantací - ve Fakultní nemocnici v Motole. IKEM tento typ transplantací neprovádí, vyhledává ale vhodné dárce kostní dřeně. Respektive to dělá Český registr dárců krvetvorných buněk, který v IKEM funguje od roku 1991. O historických milnících těchto transplantací, ale také o současných metodách a trendech v dárcovství dřeně je podcast tohoto týdne s vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Mgr. Marií Kuříkovou.

Jak žít po transplantaci jater

Téměř 150 pacientů v IKEM ročně dostane nová játra. Stejně jako u transplantace srdce se jedná o život zachraňující výkon. Bez nových jater by pacienti nepřežili. Po operaci pro transplantovaného začíná nový život, který má ale nová pravidla? Jaká? Otázka pro vedoucího transplantačního hepatologa IKEM doc. MUDr. Pavel Taimra, Ph.D.

Paliativní péče v IKEM

Unikátní výkony, nové metody léčby a záchrana lidských životů. To vše je IKEM, to vše se o Institutu klinické a experimentální medicíny nejčastěji píše v médiích. Člověk by nabyl dojmu, že každý pacient, který do IKEM přijde, tak z něj také vyléčen odchází. Není to pravda. I v IKEM pro některé pacienty život končí, ne vždy lze vše vyléčit. Pak přichází na řadu zcela jiná pomoc. Pomoc člověka, lidí, kteří s nemocným zůstávají až do konce, neopustí ho – našeho paliativního týmu. Tento podcast IKEM bude zcela jiný, nebude o léčbě a vyléčení, bude o konci života. Hostem je vedoucí paliativního týmu IKEM MUDr. Jitka Polišenská.

Co se děje při anestezii

Neobejde se bez ní žádná operace. Ať už je celková nebo částečná, pacienti díky ní nevnímají bolest. Anestezie se v medicíně začala používat v polovině devatenáctého století a to i v českých zemích. Dnes je umělé uspání pacienta rutinní součástí operačních výkonů. Přesto z jejího podání někteří mívají strach. Je na místě? Co je pro bezpečnou narkózu zásadní a co vše obnáší práce anesteziologa? V podcastu tohoto týdne odpovídá MUDr. Milan Hrobský z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.

Léčba diabetu a její budoucnost

S diabetem 2. typu se v Česku léčí přes milion lidí, cukrovku 1. typu přes 60 tisíc pacientů. Jaké jsou současné metody léčby a jak pomáhají technologie? A jaká je budoucnost léčby? Mají pacienti naději na úplné vyléčení nemoci? V podcastu IKEM odpovídal přednosta Centra diabetologie prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Spokojenost pacientů

Jak hodnotí pacienti pobyt v nemocnici? Mají dostatek informací o léčbě? A jak se k nim chová personál? Nejen to zjišťuje probíhající Národní hodnocení spokojenosti pacientů. Projekt ministerstva zdravotnictví, do kterého je IKEM zapojen, má přinést potřebnou zpětnou vazbu a data pro další zvyšování kvality péče. Spokojenost pacientů si institut také monitoruje a vyhodnocuje průběžně sám. Jak a s jakými dosavadními výsledky? To vše se dozvíte v podcastu tohoto týdne s Bc. Michalem Záhorcem z Oddělení kvality IKEM.

Strážci srdečního rytmu

Pomáhají srdci držet správný rytmus a data o něm umějí posílat na dálku lékařům. Řeč je o implantovaných srdečních přístrojích. Jaké typy se používají a jak fungují? Kdo je kandidátem na takový přístroj a jak mění pacientům život? Nejen na tyto otázky odpoví dnešní podcast s lékařkami MUDr. Hankou Wünschovou a MUDr. Markétou Segeťovou, Ph.D. z Kliniky kardiologie IKEM.

Katetrizační ablace

Lidské srdce se stáhne 100 000krát denně. K tomu, aby srdce mohlo plnit tuto svoji hlavní úlohu, tj. pumpovat krev bohatou na kyslík k ostatním orgánům, potřebuje být rytmicky aktivováno elektrickými impulzy. Někdy se ale stane, že jsou normální tvorba nebo vedení elektrických impulzů narušeny. Pak přichází na řadu kardiologický výkon, který nazýváme katetrizační ablace. O této metodě více s prof. MUDr. Josefem Kautznerem, CSc., přednostou Kardiocentra IKEM.

IKEM hledá dárce krevních destiček

IKEM akutně shání dárce krevních destiček. Tedy všechny zdravé lidi, kteří se na přivolání dokáží do institutu dostavit do hodiny a strávit tu na odběru více než hodinu. Pro koho tak akutně dárce sháníme? A co se může stát, když nebude dostatek těchto dárců? Odpovídá Mgr. Michaela Jančová z Hematologicko-transfuzního oddělení IKEM.

Jídlo v nemocnici

Mělo by nejen chutnat, ale i pomáhat léčit. Jídlo v nemocnici má svá specifická pravidla – musí zohledňovat zdravotní stav pacientů a k tomu se vejít do daných metodik a finančních limitů. Kromě jídelníčků pro pacienty navíc nemocniční kuchyně, jako ta v IKEM, vaří i pro zaměstnance. Jak náročné je připravit chutné dietní jídlo? A jak těžké je vyhovět různým chutím pacientů i personálu? Zákulisí kuchyně IKEM v podcastu tohoto týdne poodhalí vedoucí Oddělení nutričních terapeutů Monika Hubáčková a vedoucí Oddělení stravování Jitka Krupková.

Inovace a digitalizace ve zdravotnictví – Czech digital medicine summit 2022

Pandemie COVID-19 významně ovlivnila zdravotnictví v celém světě. Přinesla ale také pozitivní impulzy: změnila se péče o pacienty, zefektivnily se její procesy a rozvoj pocítily zejména inovace v telemedicíně a digitalizaci zdravotnictví. České a zahraniční zkušenosti představí CZECH DIGITAL MEDICINE SUMMIT 2022. Ten se v IKEM koná ve spolupráci s Fakultní nemocnici Olomouc 11. dubna. O inovacích bude i podcast IKEM, jehož hostem Ing. Petr Raška, MHA, vedoucí Odboru informatiky IKEM.

Kvalita je cool!

Co vše mají v nemocnici na starosti manažeři kvality? A jak se dá předcházet rizikovým situacím jako je záměna léků nebo pády pacientů? Nejen o tom bude nový projekt IKEM s názvem Kvalita je cool! Prostřednictvím sociálních sítích budeme informovat o možných rizikových situacích při pobytu v nemocnici a hlavně o tom, jak jim zamezit. Kampaň bude cílit na veřejnost i na personál. O kvalitě z pohledu, který možná neznáte, je podcast IKEM tohoto týdne. A to s vedoucí Oddělení kvality IKEM Mgr. Petrou Pavlovou, Ph.D.

Přístrojové perfuze ledvin a jater

306 transplantací ledvin a 143 jater provedli v roce 2021 chirurgové v IKEM. K výborným výsledkům pomohla i přístrojové perfuze těchto orgánů. Jde o metodu, které dokáže výrazně zlepšit kvalitu orgánu k transplantaci. Jak? V podcastu IKEM odpovídá přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM, doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS.

30 let léčby infarktu pomoci angioplastiky

Už 30 let zachraňují kardiologové životy pacientů s infarktem myokardu pomocí tzv. angioplastiky. V roce 1992 odstartoval v IKEM světově unikátní program primární PCI (perkutánní koronární intervence). Před zavedením této léčby umírala do dvou let od prodělaného infarktu více než třetina pacientů. Díky angioplastice tak dnes přežije jeden rok víc než 90 %. Hostem podcastu IKEM je primář Oddělení intervenční kardiologie MUDr. Michal Želízko, CSc.

Dialýza a ledviny

Na druhý čtvrtek v březnu připadá vždy Světový den ledvin. Letošní téma „zdravé ledviny pro všechny“ má upozornit každého z nás na funkci ledvin v lidském těle a jednoduchou identifikaci potenciálních zdravotních problémů. Protože 10 až 15 % světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin, v Česku má nemocné ledviny každý desátý člověk. Jak pečovat o své ledviny? A co dělat, když se člověk dostane až na dialýzu? V podcastu IKEM odpovídá vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení IKEM doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D..

První transplantace jater od živého dárce

IKEM provedl první transplantaci jater od živého dárce, jejichž příjemcem byla dospělá pacientka. Dosud byla takto v ČR transplantována játra jen 3 dětem, přitom transplantace dospělému pacientovi je technicky mnohem náročnější. Dárci je v tomto případě odebrána mnohem větší část životně důležitého orgánu. IKEM tak rozšiřuje spektrum pomoci pacientům s jaterními chorobami, včetně nádorů. Hostem podcastu IKEM je vedoucí transplantační hepatolog IKEM MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

Ženy ve vědě

V únoru si vědecký svět připomíná už pošesté Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ten upozorňuje na zásadní úlohu žen ve výzkumu, ale také na jejich dlouhodobý nedostatek. Podle statistik obsazují zhruba jen třicet procent výzkumných pozic. V Centru experimentální medicíny IKEM to ovšem neplatí - tady pracuje naopak víc žen než mužů. Čím to je a jak se žije vědkyním v Česku? Téma podcastu IKEM s paní doktorkou Monikou Cahovou, která vede Laboratoř patofyziologie metabolismu.

Biomedicínští technici IKEM

Potkáte je také v bílém, nebo lépe řečeno v nemocničním oblečení, potkáte je na operačních sálech, u CT nebo i v ambulancích u zvláštních přístrojů. Přesto to nejsou setry, ani lékaři. Jsou to biomedicínští technici či inženýři. Co přesně dělají a proč se bez nich nemocnice neobejde? Téma podcastu IKEM s biomedicínským technikem Bc. Jánem Dunajem-Jurčem.

Transport bijícího srdce

Na konci roku 2019 použily týmy kardiochirurgické kliniky poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu, konkrétně srdce. Ta umožnila transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Nová metoda rozšířila nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň pomáhá při převozech na větší vzdálenosti. Nyní poprvé převezli srdce pro příjemce i mezi dvěma státy? Jak se to podařilo? Téma podcastu IKEM s MUDr. Miroslavem Koňaříkem, vedoucím programu ex vivo perfuzí srdce z Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Jak se starat o katétry

Hadičky nebo trubičky, které zdravotníci zavádějí do lidského těla, aby ho vyšetřili, podali léky nebo jiné látky, nebo nějaký orgán nebo část lidského těla vypláchli či vyprázdnili. Řeč je o katétrech, které mají různé funkce, různě vypadají, ale jedno je jim společné. Je nutné se o ně náležitě starat. Každý takový vstup je totiž náchylný na infekce. Téma podcastu IKEM s Ing. et Bc. Yvonou Durinovou z Oddělení kvality IKEM, ale také sestrou z Oddělení parenterální výživy Kliniky diabetologie IKEM.

Jak probíhají transplantace

Nejvyšší počet darovaných orgánů a dosud nejvíce transplantovaných ledvin u dospělých pacientů. Institut klinické a experimentální medicíny má za sebou navzdory epidemii COVIDU – 19 rekordní rok orgánových transplantací. V evropském měřítku je také pro pacienty i v pandemii jedním z nejdostupnějších transplantačních center. Chirurgové vloni transplantovali celkem 542 orgánů a překonali tak maximum z roku 2019. Jak ale takové operace probíhají? V podcastu IKEM odpovídá přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.

Primární biliární cholangitida

Primární biliární cholangitida, tzv. PBC, je autoimunitní onemocnění primárně postihující játra chronickým zánětem žlučovodů. Nemoc je též známá pod názvem primární biliární cirhóza. Podcast IKEM bude o nemoci, se kterou se potýkají především ženy v mladším až středním věku. Více s lékařkou Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Soňou Fraňkovou, Ph.D.

Rotorův syndrom, aneb „vrozená“ žloutenka

V roce 2012 obletěla Česko a i svět zpráva, že čeští vědci objevili dvojici genů, jejíž mutace podmiňuje tzv. Rotorův syndrom známý pod názvem vrozená žloutenka. Pod tím označením „čeští vědci“ se skrývá především profesor Milan Jirsa, biochemik a genetik z Centra experimentální medicíny a vedoucí Vědecké rady IKEM. Jak se takový gen hledá a jak pozitivní výsledek vědecké práce dokáže ovlivnit život pacientů v reálném životě – to je téma podcastu IKEM.

Co je vidět uvnitř těla

Magnetická rezonance, CT, rentgen, scintigrafie, SONO, PET CT, D- Spect, ale i ionizující záření nebo různé tzv. optické metody jako je například endoskopie. To jsou všechno tzv. zobrazovací metody v lékařství. V humánní ale i veterinární medicíně se používají k diagnostice nemocí a poruch. Jak se lékař rozhoduje, kterou z metod použije? A proč někdo jde na CT a jiný na tzv. MR? Téma podcastu IKEM s přednostou Pracoviště zobrazovacích metod IKEM MUDr. Teodorem Adlou.

Předsevzetí, aneb jak si stanovit ta správná

S koncem roku každý přemýšlí nad tím, co by měl v tom roce dalším zlepšit. Zhubnout, jíst zdravě a méně se stresovat. První místa v žebříčku novoročních předsevzetí patří zdravému životnímu stylu. U předsevzetí to většinou i končí. Proč? Téma podcastu s klinickou psycholožkou Centra diabetologie IKEM PhDr. Tamarou Hrachovinovou, CSc.

Vánoce a jídlo

Kila mouky, cukru a másla padnou ročně na vánoční cukroví v každé domácnosti. K tomu smažený kapr, majonézové saláty, sklenička alkoholu a málo pohybu. Většina lidí během Vánoc enormně zatíží svůj trávicí trakt. Co se v lidském těle děje a jak se nejlépe napravit? Téma podcastu IKEM s lékařka Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Soňou Fraňkovou, Ph.D.

Akreditace IKEM

IKEM v těchto dnech obhájil akreditace SAK, tedy Spojené akreditační komise. Jedná se o oficiální uznání způsobilosti vykonávat činnosti týkající se provozu nemocnice na zaručené úrovni. V nadsázce to znamená, že v IKEM poskytujeme kvalitní péči a tato kvalita se neustále zvyšuje. Kvalita péče v nemocnici je téma dnešního Podcastu IKEM, hostem je manažerka kvality IKEM doktorka Petra Pavlová.

Lékárna IKEM

Lékárníci vydávají léky. To ale není zcela pravda. Ústavní lékárna IKEM je vysoce odborné pracoviště zajišťující kompletní farmaceutickou péči jak pro lůžková oddělení, tak pro ambulantní pacienty. Celkem 19 farmaceutů a 22 farmaceutických asistentů zajišťuje, že pacienti hospitalizovaní v IKEM dostanou své léky včas a že lékaři budou mít vždy k dispozici potřebné prostředky zdravotnické techniky. A také vydávají léky ambulantním pacientům. Hostem podcastu IKEM je vedoucí Ústavní lékárny IKEM Mgr. Michal Hojný, který nám dá nahlédnout do několika pater IKEM, kde se lékárna nachází.

Věda v nemocnicích

V říjnu se místopředsedou Grantové agentury ČR a zároveň jejím garantem pro oblast lékařských a biologických věd stal prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., letošní nový předseda Vědecká rady IKEM a také zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM. A právě toto centrum je pro zavádění nových možností léčby v IKEM zásadní. Proč je důležité pěstovat v českých nemocnicích vědu? A jak se pozná kvalitní projekt? Téma dnešního podcastu IKEM.

European Health Hackathon 2021

Téměř čtyři desítky inovátorských týmů se o tomto víkendu potkaly na zdravotnickém hackathonu, který se vzhledem ke covidovým omezením odehrával fyzicky i online. Na 200 mladých hackerů hledalo řešení 15 zdravotnických výzev, které se úzce dotýkají zapojení technologií do diagnostiky a léčby, a to v oblastech jako jsou kardiologie, diabetes, chronická onemocnění nebo třeba komfort pacienta a orientace ve zdravotnickém zařízení. Vítězem víkendového maratonu se stal projekt UrineMeter, který umožňuje automatické a přesné měření vydané moči pacientů. Díky zařízení se šetří čas zdravotníků, a navíc není potřeba vyrušovat během měření pacienta. O tom proč IKEM pořádá zdravotnické hackhatony se rozpovídal vedoucí Odboru informatiky IKEM Petr Raška.

Virtuální realita pro zdravotnictví

Virtuální realita v medicíně. Utopie nebo realita blízké budoucnosti? IKEM zkouší využívat 3D brýle a 3D modely orgánů u nejnáročnějších operací jater dětí. Jak to konkrétně probíhá? Jak to využívají lékaři na operačních sálech a především - s jakými výsledky? To prozradí specialista virtuální reality IKEM David Sibřina.

Nozokomiální infekce

Nemocniční infekce, správně nozokomiální nákazy, tedy onemocnění, která vznikají při pacientově pobytu v nemocnicích. Podle Státního zdravotního ústavu se takto nakazí až 150 000 pacientů ročně. Přitom těmto nákazám lze často dobře předcházet. Jak? Na to odpoví v podcastu IKEM MUDr. Petr Smejkal, infektolog a vedoucí oddělení hygieny a epidemiologie IKEM.

Zeď života

V těchto dnech myslíme na své blízké zesnulé. Jsou Dušičky. V Institutu klinické a experimentální medicíny s úctou vzpomínáme a děkujeme hlavně dárcům orgánů. Těch je ročně jen v IKEM kolem 130 a zachrání až 500 našich pacientů. Kvůli nim vznikla takzvaná "Zeď života" - jediné pietní místo v Česku, kde transplantovaní nebo ale i rodiny a blízcí dárců orgánů mohou vzpomenout, poděkovat nebo jen tiše postát. A právě "Zeď života" je tématem podcastu IKEM, kam tentokrát přijala pozvání vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Záněty střev

Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, takzvané idiopatické střevní záněty, na které se dnes již standardně podává biologická léčba. Pacienti při ní mohou žít kvalitnější život, nemoc při ní nevzplane tak často a nemocný se díky ní vyhne operacím. Je ale určena pro všechny pacienty s těmito diagnózami? To prozradil host podcastu IKEM doc. Pavel Drastich, vedoucí Ambulance biologické léčby Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Bariatrické metody

Obezita, tloušťka - problém, který řeší čím dál více Čechů. Někteří drží diety, jiní podstupují liposukce, další přemýšlejí o pomoci prostřednictvím bariatrie, tedy metody, kdy se chirurgicky nebo endoskopicky upraví objem žaludku a tím dojde k razantnímu snížení hmotnosti. Jaké jsou dnešní možnosti a pro jaké pacienty jsou bariatrické výkony určené prozradí v tomto vydání IKEM Podcast vedoucí jednotky pro metabolickou endoskopii Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

Parenterální výživa

V Česku je podle odhadů lékařů zhruba 500 pacientů, kteří mají krátká a nefunkční střeva a jsou odkázáni na každodenní podávání umělé výživy. Takzvaná parenterální výživa jim umožňuje opustit nemocnici a žít ve svém vlastním prostředí. Pro koho je určena, co všechno se jí do lidského těla dostane a jak s ní lze žít prozradil v tomto vydání IKEM Podcast vedoucí Centra domácí parenterální výživy MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

Srdeční selhání

Infarkt zná téměř každý, ale o srdečním selhání ví málokdo. I proto nemocní přicházejí k lékaři často pozdě. Přitom téměř všechna chronická onemocnění srdce mohou vyústit právě v tuto diagnózu. Globálně trpí srdečním selháním 3-4 % dospělé populace, přičemž k němu může dojít v jakémkoli věku, ale s přibývajícími léty je častější. Přibližně 80 % pacientů se srdečním selháním je starších 65 let. Co si pod touto diagnózou konkrétně představit? Jaké jsou příznaky a ovlivnil COVID za poslední rok počet pacientů se selháním srdce, na to odpovídá v rámci IKEM Podcast vedoucí Oddělení srdečního selhání IKEM doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Světový den dárců kostní dřeně

Světový den dárců kostní dřeně připadá vždy na 3. sobotu v září. IKEM spolu s Českým červeným křížem již podruhé v historii ocenil ty, kteří během minulého roku darovali kus sebe, aby zachránili ty druhé. Jak se dárce - například pro onkologicky nemocného pacienta - hledá? Které znaky se mezi dárcem a příjemcem kostní dřeně porovnávají a jak se k sobě dva úplně neznámí lidé přiřazují? To v rámci IKEM Podcast prozradil Mgr. Matěj Röder z Oddělení imunogenetiky IKEM.

Kardiologická studie STAR VT

Ostravský CyberKnife jako pomocník při řešení srdečních arytmií. Studie STAR VT zkoumá, jakým způsobem ozáření části srdce dokáže pomoci při komorových arytmiích a při minimalizaci nežádoucích účinků. Pro koho se takový výkon hodí a jaké jsou nové metody pro pacienty se srdečními arytmiemi? O tom hovořil v rámci IKEM Podcast přednosta Kardiocentra prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Práce sálové sestry

Jsou nepostradatelnou součástí každého týmu a na operačních sálech to platí dvojnásob. Sálové sestry nepodávají jen nástroje operatérům, musejí znát kompletní postupy operací a všechny nástroje, kterých mají ke každé operaci připravených více než 160 a ještě k tomu musejí být více než pečlivé a zároveň odolné vůči stresu. Jak se na operačních sálech IKEMu pracuje? Co vše tato práce obnáší a jak se sálová sestra zaučuje a připravuje? To prozradila v rámci dalšího vydání IKEM Podcast sálová sestra Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Mgr. Věra Blahníková.

Pracoviště nukleární medicíny

V IKEM jsme před pár týdny slavnostně otevřeli nově zrekonstruované prostory Pracoviště nukleární medicíny, které na poměrně malém prostoru zajišťuje vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro přípravu radiofarmak a vybavení novými zobrazovacími možnostmi stálo bezmála 40 milionů Kč bez DPH. O tom, co vše se v rámci rekonstrukce změnilo, nám do studia IKEM Podcast přišla říci přednostka pracoviště MUDr. Nevenka Solar.

Syndrom diabetické nohy

Jednou z nejčastějších chronických komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. Je to onemocnění, které vede k postižení tkáně nohy doprovázené častými infekcemi, diabetickými vředy. To vše kombinací několika faktorů mezi kterými je horší prokrvení, špatná citlivost a horší hojení ran. K rozvoji syndromu diabetické nohy dochází postupně, končit ale může gangrénami a v nejhorších případech až amputacemi. V rámci IKEM Podcast o tom ve studiu hovořila doktorka Vladimíra Fejfarová z Kliniky diabetologie, která nám vysvětlila, proč je důležité o nohy pečovat, obzvláště když trpíme diagnózou diabetes mellitus.

55 let od založení první koronární jednotky v Československu

Před 55 lety, 15. srpna, zahájila v tehdejším Československu svůj provoz první KORONÁRNÍ JEDNOTKA. Stalo se tak na půdě tehdejších Výzkumných ústavů, ze kterých v roce 1971 vznikl IKEM. Jednalo se o malé oddělení se 4 lůžky s možností trvalého záznamu srdečního rytmu na papírový proužek a s trvalým dozorem speciálně proškoleného personálu, který uměl zasáhnout při akutním stavu pacienta. S účinnou léčbou infarktu myokardu se tehdy ale teprve začínalo. Kam se péče na koronárních jednotkách posunula nyní? O tom v rámci IKEM Podcast přišel hovořil do studia primář Oddělení intervenční kardiologie MUDr. Michal Želízko, CSc.

Endoskopické operace

Již více než 400 pacientů v IKEM podstoupilo zákrok, kterému se říká POEM – tedy perorální endoskopická myotomie. Ta bez nutnosti klasického chirurgického zákroku řeší problém s polykáním nebo-li achalázii, kdy se svěrač na konci jícnu přehnaně svírá a nepouští tak potravu dál do žaludku. Kvůli tomu se pacientům velmi špatně polyká a strava se často vrací zpátky do úst. Právě POEM toto řeší cestou endoskopického miniinvazivního zákroku, který, jak ukazují i odborné studie, je s chirurgickou metodou minimálně srovnatelný. Více v rámci IKEM Podcast prozradí specialista na tyto zákroky, profesor Jan Martínek z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Hepatitida C

Člověk při ní nezežloutne, v prvopočátku nebolí, ale dokáže způsobit selhání životně důležitého orgánu – jater. To je CÉČKO, nebo-li hepatitida typu C. Při tomto zákeřném a velice vážném onemocnění, které může i desítky let probíhat s minimálními příznaky, člověk vůbec nemusí vědět, že je nakažený. V Česku přitom žije více než 40 000 osob infikovaných HCV a ročně je nově diagnostikováno přibližně 1000 nových případů. Přitom léčba je dnes více než jednoduchá. Díky novým lékům i bezbolestná a bez nepříjemných vedlejších účinků. Jak probíhá a kdo by se měl nechat na CÉČKO vyšetřit ve studiu IKEM Podcast hovořil vedoucí centra pro bezinterferonovou léčbu HCV infekce Kliniky hepatogastroenterologie IKEM doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

Otravy houbami

Houbařská sezóna začala. Češi berou lesy útokem, ale mnozí při svém houbaření sáhnou vedle a místo výborné smaženice končí v nemocnici. Otrava houbami je velmi závažná a v některých těžkých případech může končit i smrtí. Víte jak poznáte, že je zle? O příznacích, první pomoci, léčbě i následcích otrav houbami hovořila v rámci IKEM Podcast přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM paní doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

Když minuty zachraňují životy

Každá minuta, obzvláště například u akutního infarktu myokardu, znamená vyšší šanci na návrat do normálního života bez větších omezení. Proto také vznikla ve spolupráci IKEM a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje speciální aplikace s názvem zCase, která propojuje v reálném čase posádku sanitky s lékaři na urgentním příjmu nemocnice. To pak výrazně přispívá k rychlejší záchraně pacientova života a zdraví. V IKEM Podcast zCase představil vedoucí Oddělení akutní kardiologie IKEM MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC, který byl za vývoj této komunikační platformy oceněn Českou asociací akutní kardiologie.

První pomoc

První pomoc je naše povinnost - nejen morální, ale především i zákonná. Ne každý ji ale umí poskytnout. Někdy je důležité zavolat záchrannou službu, jindy ihned zasáhnout a pomoc poskytnout jak nejlépe dokážeme. Obecně ale platí, že každá promarněná minuta může snížit úspěšnost záchrany na minimum. Navíc proti nám v takových chvílích hraje stres a často i šok. Právě proto je důležité vědět, jak se v krizové situaci zachovat. Obecná doporučení, ale také také to, jak postupovat v konkrétních momentech prozradí v této epizodě IKEM Podcast doktorka Lenka Sentivanová.

Nový přednosta Kardiocentra IKEM

Od 1. července se stal novým přednostou Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC - dlouhodobý přednosta Kliniky kardiologie, jehož hlavní specializací jsou katetrizační ablace arytmií. Těch loni jeho klinika provedla v rámci výpomoci dalším centrům rekordní počet - celkem 1058. IKEM se tak stal dominantním centrem v České republice a je srovnatelný s předními světovými centry. A nejen o tom bude řeč v rámci tohoto vydání IKEM podcast, jehož hostem je právě nový přednosta Kardiocentra, pan profesor Josef Kautzner.

Práce koordinátorek Kliniky nefrologie IKEM

V IKEM funguje Oddělení koordinátorů Kliniky nefrologie. To pomáhá v péči o pacienty po transplantaci ledviny. Koordinátorky pomáhají s organizací péče - když se u pacientů objeví jakékoli komplikace, s komunikací, zajišťují kontakt s praktickými lékaři, spádovými nefrology a dalšími. A to je jen část práce. V rámci IKEM Podcast nám práci koordinátorek přišla představit vedoucí tohoto oddělení paní Adéla Suchá.

Kolorektální karcinom - rakovina tlustého střeva

Kolorektální karcinom nebo-li rakovina tlustého střeva patří mezi 3 nejčastější nádorová onemocnění v Česku. Každý rok tímto druhem rakoviny onemocní 6000 Čechů. Postihuje nejčastěji věkovou skupinu 63-77 let. V posledních letech ale není výjimkou, že tuto diagnózu lékaři sdělují i třicátníkům nebo čtyřicátníkům. Rakovina tlustého střeva je velmi dobře léčitelná, ale musí se na ni přijít včas, čemuž poslední rok, poznamenaný koronavirem, moc nepřál. Hostem IKEM Podcast je přednosta Kliniky hepatogastroenterologie prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

O práci anesteziologa a anesteziologických sester

Jsou nezbytnou součástí týmu při každé operaci, přesto je málokterý pacient zná – anesteziologové a anesteziologické sestry. Jejich práce není jen uspat pacienta před operací, ale starají se u lůžek o nemocné v kritickém stavu těsně po operacích a jsou těmi, které pacient po náročných výkonech vidí jako první, byť si je mnohdy nepamatuje. Jak práce specialistů z Kliniky anesteziologie a resuscitace IKEM vypadá a co vše obnáší prozradil v rámci IKEM Podcast přednosta kliniky pan doktor Milan Ročeň.

Srdeční podpory HeartMate

Přes 200 zachráněných nebo alespoň prodloužených životů - to je výsledek sedmiletého trvání programu umělých srdečních podpor HeartMate 3 v Institutu klinické a experimentální medicíny. Jiné druhy srdečních podpor se v IKEM používají už od roku 2003. Dlouhodobá srdeční podpora, tedy přístroj voperovaný přímo do srdce pacienta, umožňuje žít i pacientům, kteří jsou třeba kvůli vyššímu věku nebo prodělanému onkologickému onemocnění nevhodní jako kandidáti pro transplantaci srdce. Více v rámci IKEM Podcast prozradil prof. Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Kouření

Přirozené je nekouřit, říká přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. V Česku umírá na nemoci spojené s kouřením ročně 15 000 lidí. Tabák zabije až polovinu svých uživatelů. Už ten, kdo vykouří jednu cigaretu denně splňuje podle WHO definici kuřáka. Co kouření způsobuje, jak se ho dá zbavit a jak to pak vypadá v praxi specializované ambulance? Poslechněte si IKEM Podcast.

Dárcovství orgánů

Dárcovství orgánů je klíčové pro to, aby mohla existovat transplantační medicína. Bez spolupráce desítek lidí, ať už chirurgů, sester, koordinátorek, intenzivistů dárcovských nemocnic, ale i řidičů sanitek nebo pilotů vrtulníků, by se pacienti, kteří jsou často v ohrožení života, své záchrany nedočkali. V Česku platí takzvaný "předpokládaný souhlas" - co to znamená? Jak vypadá typický dárce a co je to "Zeď života"? Nejen o tom hovořila vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Zahájení stavby G1, G2

Jedna miliarda korun proinvestovaná za 128 týdnů. To je charakteristika nových pavilonů G1, G2 IKEM, strategické vládní investice, která se po 6 letech příprav změnila na reálný projekt. Základní kámen byl položen a nové dvě budovy plné nejmodernější techniky by se měly pacientům otevřít začátkem roku 2024. Nabídnou nové prostory pro nemocné z celé České republiky. Hostem tohoto vydání IKEM Podcast je ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

Světový den sester

Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost udělila Nadace Charty 77 symbolicky všem sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok zvládat pandemii COVID-19. Při příležitosti Světového dne sester jsme v rámci IKEM Podcast hovořili s hlavní sestrou IKEM a prezidentkou České asociace sester ČR PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA například o tom, jak COVID změnil práci a vnímání sester a na jaké problémy ukázal.

Centrální sterilizace

Malá továrna v srdci IKEM - to je Centrální sterilizace. Bez ní by nebylo možné denně operovat nebo vyšetřovat všechny pacienty IKEM. Nepostradatelné sestry, kterým denně projdou rukama tisíce nástrojů a dalšího materiálu, musejí znát nejen základy fyziky a chemie, ale musejí umět obsluhovat nejmodernější sterilizační přístroje obrovských rozměrů. Téma podcastu IKEM je jasné – práce těch, kteří nejsou až tak vidět, ale bez kterých by se provoz v IKEM zastavil. Hostem je vrchní sestra Centrální sterilizace, paní Lenka Černá.

Vysoký cholesterol a ateroskleróza

Rostlinné tuky nebo živočišné? Kolik zeleniny denně by měl člověk sníst? A jak se chovat, abychom předešli kornatění tepen? Zvýšená hladina cholesterolu může vést k ukládání tuku do stěn cév, ke ztrátě pružnosti těchto stěn a k jejich postupnému zužování. Tento proces se nazývá ateroskleróza. To může mít za následek rozvoj vysokého krevního tlaku, vznik srdeční ischemie, jejímž nejznámějším projevem je infarkt myokardu a pokud jsou postiženy tepny zásobující mozek, může dojít i k náhle mozkové mrtvici. Jak těmto stavům předejít, to je otázka na prof. Rudolfa Poledneho z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM, jeho odpovědi nejen vzdělají, ale i pobaví

Testování na COVID-19

Nechat se vyšťourat – slovní spojení, pod kterým si dnes každý představí to samé – podstoupení testu na COVID 19. Široká veřejnost už zná i medicínské pojmy jako testy antigenní nebo tzv. PCR metodou. Mnozí řeší jejich validitu a citlivost, a to nejen ve spojení s testy, které se nyní provádějí v průmyslu nebo teď u dětí ve školách a školkách. Co nám jednotlivé druhy testu dokáží říci a jak průkazné mohou být prozradí v rámci IKEM Podcast Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. z Laboratoře lékařské genetiky IKEM.

Světový den monitoringu diabetu

Nebolí a snadno se podcení. A když se odhalí, je potřeba důsledně dodržovat všechna léčebná opatření. Řeč je o cukrovce, nenápadné nemoci, kterou v Česku trpí víc než milion obyvatel, nemoci, kvůli níž člověk může oslepnout, přijít o části končetin nebo i umřít. Nemoci, která ve většině případů není vyléčitelná, ale která může být velmi dobře léčitelná. Základní faktorem je správné měření hodnot glykémie v krvi a na to navázána správná léčba, správný jídelníček a také správný pohyb. U příležitosti Světového dne monitoringu diabetu je hostem IKEM Podcast vedoucí ambulancí Kliniky diabetologie pan doktor Robert Bém.

Chytré aplikace v IKEM

Chytrý mobil, chytrá aplikace, chytré spojení s lékaři. Institut klinické a experimentální medicíny vyvíjí pro své pacienty pomocníky, díky kterým je možné zabezpečeně sdílet informace o svém zdravotním stavu, výsledcích vyšetření anebo aktuálních zdravotních obtížích. Kdo je může využívat a kde je lze stáhnout? O chytrých aplikacích jsme si v rámci IKEM Podcast povídali s Ing. Petrem Raškou, vedoucím Odboru informatiky IKEM.

Vakcíny - rozdíly, vývoj a zajímavosti

Messengerová, vektorová, inaktivovaná, proteinová a nebo taky Comirnaty, Moderna, Astrazeneca, Novavax, Sinopharm, Sputnik – v poslední době slova spojovaná s očkováním proti onemocnění COVID 19. Snad nikdy se v běžné většinové populaci neřešil druh a typ vakcíny nebo místo její výroby tak, jako nyní. Snad nikdy v běžné populaci nebylo tolik dezinformací o vakcínách jako v posledních několika měsících. Tématem tohoto podcastu IKEM nebude to, která vakcína je lepší či horší, pro koho se která hodí více nebo jestli se nechat očkovat či nikoliv. Cílem následujících minut je snažit se vysvětlit, jaké jsou mezi jednotlivými vakcínami rozdíly a proč vývoj očkovacích látek trvá rozdílnou dobu. To vše vysvětluje doktor Marek Petráš, vakcinolog, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK, jediný Čech zastoupený v pracovní skupině pro vakcínu COVID při evropské ECDC a také externí spolupracovník Centra experimentální medicíny IKEM.

Nedostatek dárců kostní dřeně

Registry dárců krvetvorných buněk po celém světě trpí vlivem pandemie COVID-19 výrazným nedostatkem dárců kostní dřeně. Od loňského jara se prakticky zastavily nábory dobrovolníků, kteří jsou ochotni absolvovat odběr krvetvorných buněk. Brzy by se tak mohlo stát, že pacienti, kteří svého dárce kostní dřeně nenašli v rodině, budou mít mnohem menší naději na záchranu života, protože v registrech budou potenciální dárci chybět. Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM v loňském roce do svých řad "hrdinů" přivítal o 2/3 méně lidí než v minulých letech. Jak se vyhledávají vhodní a shodní dárci kostní dřeně? Jaké shodné znaky musí mít? Jak je v aktuální situaci vstup do registru složitý? To vše prozradí v rámci IKEM Podcast vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Mgr. Marie Kuříková.

Jak funguje lidská imunita s prof. Iljou Střížem

Imunita po prodělaném onemocnění COVID-19 může vydržet 3 měsíce, někteří vědci dnes už mluví i o půl roce. Zkoumání lidské obranyschopnosti proti viru je předmětem studií mnoha vědců po celém světě. Jak lidská imunita funguje nejen u tohoto onemocnění - téma pro profesora Ilju Stříže, přednostu Pracoviště laboratorních metod IKEM.

O nemocích ledvin s prof. Ondřejem Viklickým

IKEM pečuje o tisíce pacientů s nemocemi ledvin. Objevit se mohou v jakémkoli období života. Problém je v tom, že onemocnění ledvin v počátečním stádiu pacient sám těžko rozpozná – nemocné ledviny totiž nebolí. Končit to ale může selháním ledvin a v lepším případě transplantací. O ledvinách hovořil v rámci IKEM Podcast přednosta Transplantcentra IKEM profesor Ondřej Viklický.

Kardiogenetika zachraňuje v IKEM celé rodiny

Podle očí lze poznat hned několik druhů vážných poškození srdce. Nevěříte? Nejen o tom jsme hovořili v IKEM Podcast s vedoucí vysoce specializovaného centra Centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění - paní doktorkou Alicí Krebsovou z Kliniky kardiologie IKEM. Toto centrum v IKEM funguje již od roku 2014. Aktuálně sleduje a léčí již 2000 rodin, tedy více než 5000 lidí. Jde tak o největší a nejkomplexnější centrum tohoto zaměření v Česku.

Diabetes 1. typu a budoucnost transplantací Langerhansových ostrůvků

Počet diabetiků celosvětově výrazně roste. V současnosti je jich v Česku potvrzených téměř milion. Existuje několik typů diabetu, my se budeme tentokrát v IKEM Podcast věnovat diabetu 1. typu. Ten totiž vyžaduje obvykle celoživotní léčbu inzulinem a souvisí často s velmi vážnými stavy a život ohrožujícími komplikacemi. V určitých situacích je jedinou možností transplantace inzulin produkující tkáně. Doktor David Habart z Kliniky diabetologie IKEM prozradí více o počítání ostrůvků, moderních technologiích i budoucnosti léčby této nemoci.

Transplantace dělohy s doc. Jiřím Froňkem

V lednu porodila již třetí žena s transplantovanou dělohou. Holčička se narodila v 36. týdnu těhotenství a vážila 2115 gramů. Jedná se o 18. dítě matky z transplantovanou dělohou v Evropě. Ve zbytku světa pak statistiky mluví o dalších 22 dětech. O studii transplantace dělohy od žijících i zemřelých dárců hovořil v IKEM Podcast přednosta Kliniky transplantační chirurgie doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS.

Obezita a diabetes jako pandemie moderní doby

Každá 4. žena a každý 5. muž v Česku je obézní. Tloušťka ovlivňuje naše tělo a zdraví snad ve všech směrech. Jak tedy zdravě zhubnout? Pomohou moderní diety nebo zázračné přípravky? Co pro sebe můžeme udělat sami a jak nám mohou pomoci lékaři z IKEM prozradí přednosta Centra diabetologie prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

50 let IKEM s prof. Janem Pirkem

Prof. Jan Pirk vzpomíná na historii IKEM - začátky a problémy moderní medicíny v tehdejším Československu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít