CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Informace pro ošetřující lékaře

Pacientem Kliniky kardiologie IKEM se může stát jakýkoli nemocný z České republiky, který má doporučení od ošetřujícího odborného lékaře. V případě cizinců nepojištěných v České republice je před hospitalizací vhodná předchozí domluva o způsobu úhrady za ošetření.

V případě vašeho zájmu o spolupráci s Klinikou kardiologie je možno pacienta objednat k plánovanému přijetí na tel. 261 365 122, fax. 261 362 982 nebo emailem: magdalena.blahova@ikem.cz.

V případě, že se jedná o akutní ohrožení zdravotního stavu pacienta a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné odeslání nemocného na naše pracoviště domluvit přímo na tel. 730 182 222 Hotline 24 hodin denně.

Další kontakty:

oddělení
lékař
telefonfaxe-mail
Oddělení arytmologie - sekretariát
MUDr. R. Čihák, CSc.
236 055 122
261 362 982
roci@ikem.cz
Oddělení akutní kardiologie
MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC
236 055 202
261 362 927
msra@ikem.cz
Oddělení intervenční kardiologie
MUDr. M. Želízko, CSc.
236 055 114
261 362 987
mize@ikem.cz
Oddělení neinvazivní kardiologie
MUDr. M.Kotrč
236 055 034
261 363 012
mrkt@ikem.cz
Oddělení srdečního selhání
MUDr. V. Melenovský, CSc.
236 055 011
261 363 016
vome@ikem.cz
Lůžkové oddělení A
MUDr. J. Vrbská
236 055 107
261 362 986
javr@ikem.cz
Lůžkové oddělení B
MUDr. A. Reichenbach
236 055 108
261 362 987
adrian.reichenbach@ikem.cz 
Oddělení kardiologických ambulamcí
doc. MUDr. J. Šochman, CSc.
236 055 109
261 363 112
261 363 112
jaso@ikem.cz
Plícní hypertenze
MUDr. Hikmet Al-Hiti
261 365 259
800 888 068

hikmet.al-hiti@ikem.cz


Klinika kardiologie v současné době nabízí provedení invazivního vyšetření pro vybrané pacienty v plně ambulantním režimu. Vyšetření mohou objednat ambulantní specialisté na tel. 261 365 200. Více informací o výběru vhodných pacientů je uvedeno v tomto dokumentu.

Mezi nejčastější důvody plánované hospitalizace na Klinice kardiologie patří:

 • provedení diagnostického koronarografického vyšetření nebo plánované koronární i mimokoronární intervence
 • vyšetření pacientů s chlopenní vadou v případě zvažování chirurgické léčby
 • vyšetření pacientů s pokročilým srdečním selháním s úvahou jejich zařazení na čekací listinu transplantace srdce
 • hospitalizace s plánem invazivní diagnostiky srdečních arytmií a provedení katetrizační ablace
 • posouzení indikace k implantaci systému pro srdeční resynchronizační léčbu
 • vyšetřování pacientů s opakovanými synkopálními stavy

Klinika kardiologie IKEM patří mezi 2 akreditovaná centra v České republice, která se zabývají problematikou léčby plicní hypertenze.

Více o problematice plicní hypertenze je možno nalézt na stránkách: www.pah.cz.

Mezi nejčastější důvody k akutnímu příjmu na Kliniku kardiologie patří:

 • léčba pacientů s akutními koronárními symptomy
 • vyšetření pacientů s podezřením na mechanické komplikace infarktu myokardu
 • léčba pacientů po oběhové zástavě nebo nemocných s komorovými arytmiemi (zejména s elektrickou bouří)
 • léčba nemocných s akutními bradyarytmiemi
 • akutní srdeční selhání s úvahou o nefarmakologické léčbě (zavedení mechanické srdeční podpory) a další.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít