CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Virtuální procházka klinikou

Klinika kardiologie IKEM se skládá ze speciálních ambulancí, 3 lůžkových oddělení s celkovou kapacitou 84 lůžek a ze specializovaných oddělení k vyšetřování a invazivní léčbě nemocných s onemocněními srdce a cév. Jednotlivá oddělení kliniky se nacházejí v různých částech komplexu budov IKEM.

V 5. patře budovy - blok F se nachází vedení Kliniky kardiologie (administrativní úsek přednosty, zástupců a vrchní sestry).

Recepce a centrální příjem


Ve 3. patře budovy - blok B se nachází Oddělení kardiologických ambulancí. Zde jsou plánovaně vyšetřováni nemocní se širokým spektrem srdečních onemocnění, zejména s ischemickou chorobou srdeční, poruchami srdečního rytmu, implantovanými přístroji (kardiostimulátory, kardiovertery-defibrilátory), onemocněním chlopní a pacienti s vrozenými srdečními vadami.

Oddělení kardiologických ambulancí


V 1. patře budovy - blok G (v blízkosti vchodu u příjezdu sanitek) se nachází Oddělení akutní kardiologie. Zde jsou hospitalizováni nemocní s akutními onemocněními srdce a krevního oběhu, které představují přímé ohrožení života. Oddělení se skládá z jednotky intenzivní péče, oddělení intermediární péče a z ambulance akutního příjmu s nepřetržitým provozem. Na celém oddělení pracuje tým zkušených lékařů, kteří mají k dispozici nejmodernější přístrojové vybavení k zvládnutí život ohrožujících stavů.

Oddělení intenzivní péče

Ve 3. patře budovy- blok G je umístěno Oddělení intervenční kardiologie, které se zabývá katetrizační diagnostikou a terapií srdečních onemocnění. Léčí především pacienty s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdeční (například akutní infarkt myokardu, anginu pektoris a další). Na tomto oddělení se provádějí i další katetrizační výkony jako uzávěry defektu síňového septa a léčí se i některá onemocnění cév mimo oblast srdce (například zúžení tepen zásobujících mozek nebo ledviny).

Oddělení intervenční kardiologieImplantační sál

Diagnostikou a léčbou poruch srdečního rytmu se zabývá Oddělení arytmologie. Oddělení disponuje operačním sálem v 1. patře budovy - blok G, kde se provádějí implantace kardiostimulátorů a kardioverterů/defibrilátorů. Lékaři tohoto oddělení dále provádějí tzv. katetrizační ablace – výkony odstraňující srdeční arytmie zničením místa jejich vzniku nebo tkáně udržující arytmii pomocí speciálních katétrů. Tyto výkony se provádějí na 2 sálech, které jsou ve třetím patře budovy G v oblasti Oddělení intervenční kardiologie. Sledování pacientů s poruchami srdečního rytmu zajišťují 4 specializované ambulance, které jsou umístěny v zóně kardiologických ambulancí ve 3. patře budovy - blok B.

                                               Elektrofyziologický sál

Ve 3. patře budovy - blok D se nachází Oddělení neintervenční kardiologie. To se zabývá neinvazivním (tzv. “nekrvavým“) vyšetřováním struktury a funkce srdce a cév. Mezi základní metody patří echokardiografie (tj. ultrazvukové vyšetření srdce), ergometrie (zátěžové vyšetření srdce), spiroergometrie (podrobnější zátěžové vyšetření srdce), spirometrie (základní vyšetření plic) ambulantní monitorování EKG (tzv. Holter) a vyšetření na sklopném stole (tilt test).

Spiroergometrie

Ve 4. patře budovy - blok F a v 5. patře budovy - blok F má Klinika kardiologie dvě standardní Klinická lůžková oddělení (oddělení A ve 4. patře a oddělení B v 5. patře). Každé z oddělení má 33 lůžek na jedno nebo trojlůžkových pokojích s příslušenstvím. Oddělení A má kromě toho 12 lůžek intenzivní péče, především pro pacienty s pokročilým srdečním selháním, kteří jsou vyšetřováni a léčeni před transplantací srdce. Na obě oddělení jsou navíc plánovaně přijímáni pacienti k provedení diagnostických vyšetření nebo léčebných zákroků.

Lůžko intenzivní péče

V 1. podzemním podlaží budovy F se nachází i Oddělení srdečního selhání. Cílem tohoto oddělení je sledování pacientů s pokročilým srdečním onemocněním, vedení moderních postupů farmakoterapie i nefarmakologické léčby srdečního selhání, včetně implantabilních mechanických srdečních podpor. Oddělení dále koordinuje program transplantace srdce a disponuje specializovanou ambulancí pro transplantované pacienty. Ve stejné zóně se nachází i katetrizační sál k provádění endomyokardiálních biopsií a pravostranných srdečních katetrizací, který je provozován ve spolupráci s Oddělením intervenční kardiologie.

Oddělení srdečního selhání


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít