CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Duchovní péče

Duchovní péče v IKEM je poskytována všem lidem jakéhokoliv osobního přesvědčení, personálu,pacientům a jejich blízkým.

KDY a JAK:
Pondělí a středa vždy od 13:00 do 17:00 hod., docházka na oddělení mezi pacienty či na osobní vyžádání pacienta a kohokoliv, kdo projeví zájem o setkání.

KONTAKT: 
Mgr. Marie Immaculata Konvalinková, nemocniční kaplanka pro IKEM
Tel.: 702 270 408, 261 365 483
E-mail: marie.konvalinkova@ikem.cz 

„Smyslem služby nemocničního kaplana je být důvěryhodným i důvěrným partnerem pacientů, zdravotnických pracovníků, případně i návštěvníků při řešení osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb.“ (§ 3, Směrnice o činnosti nemocničních kaplanů v Arcidiecézy pražské)

Duchovní péče IKEM:

 • rozhovor, naslouchání
 • doprovázení
 • krizová intervence
 • poradenství v obtížné životní situaci
 • modlitba nebo četba Bible
 • hledání duchovních zdrojů v čase nemoci, s blízkostí smrti
 • zprostředkování kontaktu na kněze, který uděluje svátosti nebo podle přání pacienta, příp. jeho příbuzných, kontaktuje duchovní jiných církví a náboženských společností registrovaných v ČR
 • celková duchovní a psychická podpora zaměstnanců, pacientů a jiných rodinných příslušníkůPaliativní a podpůrná péče 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít