CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Centrum exp. medicíny

Centrum exp. medicíny

Úsek strategie a rozvoje

Centrum experimentální medicíny

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBA

Přednosta

Tel.: 23605 5441
E-mail: ludek.cervenka@ikem.cz

Bc. Zdenka Fialová

Asistentka

Tel.: 23605 5440
E-mail: zdenka.fialova@ikem.cz

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.

Zástupce přednosty

Tel.: 23 605 2773, 23 605 3193, 23 605 3194, 23 605 2263
E-mail: milan.jirsa@ikem.cz

Centrum experimentální medicíny (CEM)

Posláním Centra experimentální medicíny je soustředit výzkum molekulární biologie a genetiky a studium experimentálních patofyziologických a fyziologických modelů v oblasti výzkumu všech tří odborných center Institutu. Je financováno převážně z grantových prostředků, z prostředků Národních center výzkumu, institucionálních prostředků výzkumného záměru Institutu a sponzorských darů. Jednotlivé projekty jsou řešeny především kmenovými pracovníky jednotlivých laboratoří CEM a dále klinickými pracovníky v rámci spolupráce s jednotlivými odbornými centry Institutu. Organizuje a po administrativní stránce zajišťuje vědeckou přípravu pracovníků Institutu.

CEM slouží jako základna pro postgraduální studium v oblasti molekulární biologie a genetiky, fyziologie a patofyziologie, biochemie a patobiochemie a metabolických poruch.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít