CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kardiologická ambulance

doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.

Vedoucí lékař Kardiologických ambulancí

Tel.: 236 055 190, 236 055 109
E-mail: jan.sochman@ikem.cz

Zobrazit profil
Po absolvování studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil klinickou praxi na interním oddělení nemocnice v Kolíně, kde se věnoval nejen práci na lůžkovém oddělení, ale navíc i zajišťoval práci závodního a dorostového lékaře.

Na základě úspěšně vykonaného konkursního řízení v roce 1983 nastoupil do IKEM (tehdy II. interní výzkumné základny). Po získání prvních zkušeností v oboru kardiologie pracoval nejprve na Oddělení invazivní kardiologie, později jako vedoucí Klinického oddělení, vedoucí Koronární jednotky, vedoucí Jednotky intenzivní péče a v současné době vykonává funkci vedoucího všeobecných kardiologických ambulancí a je zástupcem přednosty pro výukovou činnost. Dále zastává funkci vedoucího Oddělení experimentální kardiologie CEVKOON.

Doc. Šochman má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, licence z invazivních diagnostických metod, licence primáře/vedoucího. Kromě klinické práce se věnuje experimentální, výukové a výzkumné činnosti.

Doc. Šochman je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, členem CIRSE, hostujícím výzkumným pracovníkem Dotter Interventional Institute, OHSU, USA, členem Vědecké rady IKEM, člen mnoha zahraničních redakčních rad a jiných organizací. Je držitelem několika mezinárodních ocenění a publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.
Skrýt profil

Mgr. Eva Hrivnáková

Staniční sestra kardiologické ambulance

Tel.: 23 605 5103
E-mail: eva.hrivnakova@ikem.cz

Ambulance všeobecné kardiologie se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží. Je součástí Kliniky kardiologie. Patří mezi specializované ambulance, kde jsou vyšetřováni pacienti, u kterých je zvažována ústavní péče, invazivní (koronarografie, implantace kardiostimulátoru či kardioverteru-defibrilátoru, srdeční operace aj.) či neinvazivní vyšetření (tlakový monitor, zátěžové testy, echokardiografie a mnoho dalších). Je zaměřena na komplexní léčbu s důrazem na nefarmakologické možnosti. U našich  pacientů, kteří podstupují antikoagulační léčbu (warfarin, lawarin), stanovujeme ambulantně hladinu INR (quick). 

Kontaktní linka pro objednávání nově příchozích pacientů, případně konzultace:


Kontakty na recepci kardiologické ambulance

  • Telefon:
  • 261 363 111
  • 261 365 109
  • 236 053 112 (fax)


Na všeobecné kardiologické a arytmologické ambulanci je zavedena forma vyvolávacího systému pacientů. 

V evidenci pacientů je umístěn monitor, který umožňuje sledovat aktuální fronty pacientů. Při evidování pacient obdrží lístek, který obsahuje pořadové číslo a číslo ambulance. Tato čísla jsou jasně zřetelná na hlavních, světelně označených displejích. 

Evidence kardiologické a arytmologické ambulance

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít