CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kardiologická ambulance

MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.

Vedoucí lékař Kardiologických ambulancí

E-mail: marketa.segetova@ikem.cz

Zobrazit profil
MUDr Markéta Segeťová je absolventkou 1.LF UK v Praze. Po získání odborné kvalifikace v kardiologii a roce stráveném v klinickém výzkumu na Cleveland Clinic v Ohiu - odd. elektrofyzilogie začala od roku 2004 pracovat na KK IKEM. V roce 2012 dokončila své PhD. studium na UK v Praze. Od roku 2018 pracuje jako vedoucí arytmologických ambulancí pro KK IKEM.
Skrýt profil

Mgr. Eva Hrivnáková

Staniční sestra kardiologické ambulance

Tel.: 23 605 5103
E-mail: eva.hrivnakova@ikem.cz

Ambulance všeobecné kardiologie se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží. Je součástí Kliniky kardiologie. Patří mezi specializované ambulance, kde jsou vyšetřováni pacienti, u kterých je zvažována ústavní péče, invazivní (koronarografie, implantace kardiostimulátoru či kardioverteru-defibrilátoru, srdeční operace aj.) či neinvazivní vyšetření (tlakový monitor, zátěžové testy, echokardiografie a mnoho dalších). Je zaměřena na komplexní léčbu s důrazem na nefarmakologické možnosti. U našich  pacientů, kteří podstupují antikoagulační léčbu (warfarin, lawarin), stanovujeme ambulantně hladinu INR (quick). 

Kontaktní linka pro objednávání nově příchozích pacientů, případně konzultace:


Kontakty na recepci kardiologické ambulance

  • Telefon:
  • 261 363 111
  • 261 365 109
  • 236 053 112 (fax)


Na všeobecné kardiologické a arytmologické ambulanci je zavedena forma vyvolávacího systému pacientů. 

V evidenci pacientů je umístěn monitor, který umožňuje sledovat aktuální fronty pacientů. Při evidování pacient obdrží lístek, který obsahuje pořadové číslo a číslo ambulance. Tato čísla jsou jasně zřetelná na hlavních, světelně označených displejích. 

Evidence kardiologické a arytmologické ambulance

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít