CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Elektrická kardioverze

Co je a k čemu slouží elektrická kardioverze?

Elektrická kardioverze je výkon, který se používá k přerušení srdečních arytmií, nejčastěji fibrilace či flutteru síní. Tyto arytmie obvykle zhoršují výkonost srdce (až o 25 % snižují množství přečerpané krve) a mohou také vést ke vzniku sraženin v srdečních oddílech.

Elektrická kardioverze je výkon, který se provádí na Klinice kardiologie IKEM ambulantně v prostorách ambulance akutního příjmu (tj. bez nutnosti hospitalizace).

Při kardioverzi je přes povrch hrudníku k srdci aplikován pomocí tzv. defibrilátoru výboj stejnosměrného proudu, který dovoluje přerušení arytmie a obnovení normálního rytmu srdce. K odstranění vnímání bolesti při výboji se kardioverze provádí za krátkodobého uspání. Kvůli nutnosti sledování základních životních funkcí (dýchání, krevní tlak, srdeční rytmus) se výkon odehrává ve zvlášť vybavené místnosti nebo na lůžku koronární jednotky (méně často ve speciální katetrizační laboratoři). Pokud arytmie trvá více než 48 hodin, je nutno k snížení rizika vzniku krevní sraženiny a jejího uvolnění brát před kardioverzí léky proti srážení krve (obvykle 3 týdny) nebo provést echokardiografické vyšetření pomocí jícnové sondy (k vyloučení přítomnosti viditelných krevních sraženin v síních).

Přiložení pádel defibrilátoru při elektrické kardioverzi

Výjimečně nevede elektrická kardioverze k obnovení normálního srdečního rytmu a fibrilace síní přetrvává. Jindy sice k přerušení této arytmie dojde, ale normální rytmus není možno udržet ani při podávání léků. V takových případech je možno s fibrilací síní žít, je však nutno zpomalit rychlost převádění elektrických vzruchů na komory. Toho lze dosáhnout obvykle pomocí léků. V krajních případech (při selhání léků) je možno odstranit vnímání arytmie přerušením normálního převodu elektrických vzruchů ze síní na komory pomocí katetrizační ablace. Po tomto výkonu je nutno implantovat kardiostimulátor k zajištění pravidelného stahování komor o přiměřené frekvenci. Díky přetrvávajícímu riziku vzniku krevní sraženiny bývají předpisovány současně léky proti srážení krve.

Pokyny pro pacienty před provedením elektrické kardioverze:

 • Neměli byste jíst a pít od půlnoci před dnem provedení plánované kardioverze.
 • Pokud trpíte alergií na některé léky nebo na včelí bodnutí, informujte před výkonem lékaře.
 • Pokud Vám neřekne Váš lékař jinak, pokračujte v braní všech léků i v den výkonu (se zapitím malým množstvím vody).
 • Počítejte s tím, že po výkonu budete zhruba 1-2 hodiny ponecháni pod dozorem a nebudete moci řídit automobil.

Výkon samotný – co očekávat?

 • Před vlastním výkonem Vám bude zavedena do žíly na předloktí malá kanyla, aby mohly být podávány léky.
 • Na hrudník nebo na končetiny budou umístěny nalepovací nebo klipsové elektrody k snímání EKG signálu.
 • Bude Vám změřen krevní tlak pomocí manžety na paži.
 • Poté budou podány léky, které navodí krátkodobý (několik minut) hluboký spánek a odstraní vnímání bolesti.
 • Po Vašem uspání se přiloží na hrudník 2 plošné elektrody defibrilátoru a jimi se aplikuje v zlomku vteřiny elektrický výboj (obr 1) - pokud nedojde k obnovení normálního srdečního rytmu, lze výboj ihned opakovat za použití vyšší energie.
 • Elektrický výboj byste neměli cítit a ani si pamatovat nějaké nepříjemné zážitky.

Vedlejší účinky a rizika

Závažné komplikace při kardioverzi jsou vzácné. Výjimečně může elektrický výboj spustit život ohrožující fibrilaci komor. Ta se léčí v první řadě aplikací podobného výboje o větší energii a lékař provádějící výkon je na toto riziko připraven. Další komplikací může být uvolnění drobné krevní sraženiny v průběhu výkonu. Toto riziko je však při fibrilaci síní přítomno trvale, a to bez ohledu na provádění elektrické kardioverze. K jeho výraznému snížení (odstranit zcela nejde nikdy) jsou obvykle podávány léky proti srážení krve.

Po výkonu

Po výkonu můžete cítit bolestivost na hrudníku nebo v zádech. Častěji můžete cítit mírné pálení na povrchu těla v místech, kdy byly přiloženy elektrody defibrilátoru. Tato místa bývají obvykle mírně zarudlá. V takových případech jsou ošetřena speciální mastí nebo krémem, který vede k ztišení potíží.

Budete monitorován(a), dokud nedojde k úplnému probuzení z narkózy. V této době nesmíte nic jíst a pít. Poté zůstanete pod dozorem po dobu 1-2 hodin (pokud nejste hospitalizováni z jiného důvodu).

Během následujících 24 hodin po výkonu byste neměli řídit motorová vozidla nebo těžké stroje a pít alkoholické nápoje. Měli byste počítat i s tím, že může být částečně narušena Vaše schopnost koncentrace nebo rozhodování a neponechávat na toto období závažná rozhodnutí nebo podpisy právních dokumentů.

Sledování

Po výkonu dostanete termín další kontroly k Vašemu ošetřujícímu lékaři.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít