CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Informace pro hospitalizované pacienty

Nástup k hospitalizaci

K plánované hospitalizaci se hlaste v přijímací kanceláři IKEM, která je umístěna ve 2. podlaží. K přijetí budete potřebovat občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře, příp. potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno), doporučení k přijetí, případně výsledky Vašich předchozích vyšetření, toaletní potřeby, pyžamo nebo noční košili, župan. Po vyřízení nezbytných administrativních formalit Vás přijímající pracovnice zavede na příslušné lůžkové oddělení.

Po příchodu na lůžkové oddělení budete sestrou uloženi na určené lůžko. Poté Vás vyšetří Váš ošetřující lékař, který se Vám úvodem představí. Nestane-li se tak, neváhejte se sami zeptat na jeho jméno. S ošetřujícím lékařem budete denně v kontaktu. Bude s Vámi rozebírat Vaše potíže, vyšetřovat Vás a sledovat změny Vašeho zdravotního stavu. Bude Vás současně informovat o postupu vyšetření a léčby. Na ošetřujícího lékaře se obracejte se všemi dotazy stran plánovaných vyšetření a léčby.

Provedení některých náročnějších vyšetření je podmíněno Vaším písemným souhlasem. Před podpisem Vám budou informace o charakteru vyšetření a možných komplikacích předloženy písemně. Nebudete-li v textu čemukoliv rozumět, obraťte se na ošetřujícího lékaře. Tyto informace jsou dostupné k stažení zde: dokumenty ke stažení.

Ošetřující lékař podá informaci o Vašem zdravotním stavu pouze těm osobám, které uvedete v souhlasu s hospitalizací. Tyto podrobné Informace se poskytují v běžné pracovní době - od 8 do 16 hodin.

Recepce

Co si vzít s sebou?

K hospitalizaci potřebujete:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře
 • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud vám bylo vystaveno
 • doporučení k přijetí
 • výsledky Vašich vyšetření
 • dlouhodobě užívané léky

Dále pak:

 • toaletní potřeby
 • pyžamo nebo noční košili
 • župan
 • doporučujeme vzít si něco k ukrácení času – např. knihu, časopisy, apod.

klinická lůžková oddělení


Podávání léků

Průběh léčby koordinuje ošetřující lékař ve spolupráci s vedoucím lékařem příslušného oddělení nebo s ostatními odborníky. Naordinované léky jsou podány zdravotními sestrami v určených hodinách. Nebudete-li si moci léky z jakéhokoliv důvodu vzít v uvedený čas, informujte o tom prostřednictvím sestry ošetřujícího nebo sloužícího lékaře. Případné otázky týkající se naordinovaných léků Vám zodpoví ošetřující lékař.

Používání teplé vody

V IKEM jsou prováděny transplantace životně důležitých orgánů a řada dalších náročných výkonů. Z toho vyplývají i velmi přísné požadavky na kvalitu a bakteriologickou nezávadnost teplé užitkové vody. Do teplé vody jsou proto přidávány chemikálie, které zajišťují její nezávadnost. Vaše zdraví však ohrozit nemohou. Žádáme Vás však, abyste dodržovali zákaz pití teplé vody, nepoužívali ji k čištění zubů a na přípravu nápojů.

Noční klid

Dodržování nočního klidu je nezbytné pro klidný spánek Váš i ostatních pacientů. Období nočního klidu platí od 22 hodin do 5.45 hodin. Výjimky z nočního klidu mohou nastat u pacientů, kteří podstupují časově přesně definovaná vyšetření (např. sběr moči), jsou připravováni k určitému výkonu nebo mají naordinovány noční léky. V době nočního klidu by měly být vypnuty i televizní přijímače na pokojích nebo v jídelnách. Pokračování ve sledování televizních programů lze povolit pouze po dohodě s ostatními pacienty.

Stravování

Strava pro pacienty se na oddělení přiváží již hotová a rozdělená na jednotlivé porce. Každý pacient má připravený podnos označený jménem, číslem diety a číslem pokoje. Dieta je součástí léčebného režimu, je ordinována ošetřujícím lékařem dle charakteru onemocnění. Pouze ošetřující lékař je oprávněn provést změnu diety. Nebudete-li spokojeni s určenou dietou, domluvte se o možných změnách se svým ošetřujícím lékařem. Sestry ani další personál nejsou oprávněny provádět změny. Nádobí i příbory je nutno po jídle vrátit na podnosu do termostabilního boxu, nelze si je nechávat na pokojích pro další použití.

Rozvrh pro podávání jídel

Snídaně: 8 – 8.30 hod.
Obědy: 11.30 – 12.30 hod.
Večeře: 17.30 – 18.30 hod.

Nebudete-li před plánovaným vyšetřením moci jíst, jídlo Vám uschováme na později. Je možno ho ohřát v mikrovlnné troubě. Jídlo je možné uschovat do dalšího chodu.

Před některými vyšetřeními či zákroky bohužel budete muset vydržet nalačno i několik hodin. Je to jistě nepříjemné, vezměte ale, prosím, v úvahu, že v žádné nemocnici nelze stihnou provést všechna vyšetření a zákroky pouze v ranních hodinách. Mějte, prosím, dostatek trpělivosti při čekání na vyšetření. O pořadí pacientů při vyšetřeních rozhoduje lékař provádějící vyšetření, ošetřující lékař ho nemůže ovlivnit. Pořadí při vyšetřeních není určováno jenom dle doby čekání, ale na prvním místě dle naléhavosti, přednost musí dostat pacienti léčeni inzulínem.

Lékařské vizity

Velká vizita přednosty kliniky nebo jeho zástupce probíhá postupně na všech odděleních každý pátek od 8.30 do 12.00.

Vizita vedoucího lékaře oddělení probíhá na jednotlivých odděleních různě, což je dáno charakterem oddělení. O době této vizity budete informován(a) ošetřujícím lékařem. S výjimkou případů, kdy budete posláni na objednané vyšetření nebo výkon, je třeba se v době vizity zdržovat ve svém pokoji. Vaše přítomnost je nezbytná pro určení dalšího postupu vyšetřování nebo léčby.

Pobyt na oddělení

Vzhledem k tomu, že je značná část nemocných na lůžkových odděleních kliniky monitorována prostřednictvím tzv. telemetrického systému, který dovoluje bezdrátový přenos EKG křivky, dovolujeme si Vás požádat o dodržování následujícího doporučení: neopouštět oddělení, kde jste hospitalizován(a) bez vědomí zdravotních sester.

Propustka z hospitalizace

K zajištění maximální ochrany Vašeho zdravotního stavu lze opustit kliniku jen se svolením ošetřujícího nebo sloužícího lékaře. Propustka z hospitalizace musí být zapsána do chorobopisu, což potvrdíte svým podpisem. V takovém případě je na Vás, abyste si zajistili dopravu. Pro odchod na propustku, ani pro návrat, není možno žádat dopravu sanitními vozidly.

Telefonování, internet

Svůj mobilní telefon používat můžete. Tam, kde dochází k tomu, že mobilní telefon ruší používané přístroje, můžete být požádáni o jeho vypnutí. Stejně tak vypínejte telefon při vyšetřeních. 

Připojení na internet je možné prostřednictvím wi-fi. Na detaily se zeptejte sestry na oddělení.

Návštěvy na lůžkovém oddělení

Návštěvní hodiny na oddělení jsou každý den od 14 do 18 hodin, mimo uvedené hodiny jsou návštěvy na pokojích možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem a se souhlasem ostatních pacientů. Na jednotkách intenzivní péče vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem. Smyslem omezení návštěv je pouze zachování klidu pro ostatní pacienty. Není vhodné, aby byly návštěvy na pokojích pacientů v dopoledních hodinách v době lékařských vizit, nebo v době provádění vyšetření a léčebných výkonů. Ve večerních hodinách je nutno návštěvu přijmout mimo pokoj, aby byl zachován klid pro ostatní pacienty.

Pracovní neschopnost

V případě, že potřebujete po dobu hospitalizace vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti (tzv. neschopenku), bude tak učiněno při Vašem nástupu k pobytu v přijímací kanceláři. Toto potvrzení zde zůstane až do ukončení Vaší hospitalizace. Při ukončení pobytu na klinice si jej nezapomeňte vyzvednout nebo požádat staniční sestru o jeho dodání.

Ukončení hospitalizace

O termínu propuštění z kliniky budete předem informováni ošetřujícím lékařem. V den propuštění obdržíte předběžnou nebo definitivní propouštěcí zprávu, v případě potřeby i recepty na léky. Pokud obdržíte pouze předběžnou propouštěcí zprávu, bude definitivní zpráva zaslána poštou Vašemu praktickému lékaři, případně i odbornému lékaři, který Vás bude ambulantně sledovat. Jména a adresy těchto lékařů proto sdělte Vašemu ošetřujícímu lékaři.

Pacienti, kteří nejsou při propuštění schopni vzhledem k svému zdravotnímu stavu cestovat sami domů, mají nárok na dopravu sanitním vozem. O způsobu dopravy se dohodněte předem s ošetřujícím lékařem.

V souvislosti s propuštěním z kliniky si Vás dovolujeme informovat, že v den propuštění je poslední poskytovanou stravou snídaně.

Služby a prodejny v areálu nemocnice

 • Kantýna, 1. patro, otevírací doba pondělí-pátek 7 – 18 hod., sobota–neděle 8 – 16 hod.
 • Kavárna, 1. patro, otevírací doba pondělí-pátek 7 – 18 hod., sobota–neděle 11 – 18 hod.
 • Ústavní lékárna, 2. patro, otevírací doba pondělí-čtvrtek od 7.15 – 18 hod.,pátek 7.15 – 16.30 hod.
 • Prodejna zdravotnických potřeb, 2. patro, otevírací doba pondělí, středa, čtvrtek 7.30 – 17 hod., úterý 7.30 – 18 hod., pátek 7.30 – 15 hod.
 • Květinářství, 2. patro, otevírací doba pondělí-pátek od 8 – 16 hod., sobota 8.30 – 11 hod.
 • Bankomat ČSOB, 2. patro za vstupní halou
 • Bankomat České spořitelny je u hlavního vchodu do Fakultní Thomayerovy nemocnice (mimo budovu cca 10 min. chůze)

Důležité upozornění

Doporučujeme Vám nebrat s sebou do nemocnice větší finanční obnosy a jiné cennosti. Vstup do budovy je sice trvale střežen, ale nelze jej nijak omezovat a příchozí kontrolovat nebo legitimovat. Osoby přicházející do budovy s nečestnými úmysly nelze snadno odlišit od osob přicházejících na návštěvu k hospitalizovaným pacientům. Chraňte si proto své věci. Nenechávejte cenné věci v nočním stolku, ale požádejte o jejich uložení do trezoru. Zamykejte si své skříně na pokojích. Nenechávejte pokoje prázdné bez dozoru, sestra Vám pokoj při odchodu na požádání zamkne a opět odemkne.

Případné stížnosti

Přestože se kolektiv všech pracovníků kliniky snaží o to, aby Váš pobyt vedl k co nejúčinnější léčbě Vašeho onemocnění a byl pro Vás co možná nejsnesitelnější, nelze zabránit za všech okolností vzniku případných nedorozumění. V případě, že nebude Vaše stížnost vyřízena uspokojivě ošetřujícím lékařem, obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce. Ti samozřejmě uvítají i veškeré návrhy nebo připomínky, které by mohly přispět k zlepšení kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče.

Důležité telefony

Sekretariát Kliniky kardiologie: 261 365 006
Vrchní sestra: 261 365 118
Telefon na oddělení, kde jste hospitalizován(a) získáte od sestry.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít