CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Často kladené dotazy

Nejčastěji kladené otázky:

1) Platnost receptů a poukazů

Recepty mají platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po jeho vystavení, pokud neurčí předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Recept na opakovaný výdej má platnost  6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení. Lékař však může prodloužit jeho platnost max. na 1 rok od data vystavení receptu.

Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí nejdéle 1 kalendářní den následující po dni jeho vystavení.

Poukaz na zdravotnické prostředky (např. berle, gázy, testovací proužky) má platnost 1 měsíc.

2) Kdy se platí regulační poplatek za recept?

Od 1. 1. 2015 se regulační poplatek 30Kč za recept již neplatí.

3) Jaké režimové opatření je třeba dodržovat při cukrovce, vysokém krevním tlaku, onemocnění ledvin, žaludku apod.?

Obecné informace o vhodných režimových opatřeních pro jednotlivá onemocnění naleznete v sekci Pro pacienty (Materiály ke stažení).

Přímo ve výdejně naší lékárny si lze zakoupit knižní publikace s dietními a režimovými opatřeními pro pacienty, tématicky rozdělené dle onemocnění. V případě zájmu je možné si domluvit bezplatnou konzultaci s magistrem.

4) Slovníček pojmů v lékárně

Tára - pracovní stůl lékárníků a farmaceutických asistentů, kde se vydávají léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a doplňkový sortiment
Oficína - místnost, v níž se odehrává výdej léků pacientům, veřejné prostory lékárny
Stojatka - zásobní nádoba na uchovávání surovin
Expedice - označení pro výdej přípravků v lékárně
Dispenzace - expedice přípravku s poskytnutím odpovídajících odborných informací pacientovi
Retaxace - zpětná kontrola vydaných receptů a jejich příprava k odeslání pojišťovně
OTC - z angl. "over the counter" - výdej léčivých přípravků přes táru, tedy bez předpisu, na tzv. volný prodej
Farmaceutický asistent - pracovník lékárny se středoškolským nebo vyšším odborným vzděláním se zaměřením na farmacii, poskytuje odborné poradenství při výdeji léků bez předpisu
Magistr, doktor farmacie - pracovník lékárny s vysokoškolským vzděláním na farmaceutické fakultě, poskytuje odborné poradenství v oblasti léčivých přípravků, konzultační činnost
HVLP - hromadně vyráběný léčivý přípravek
IPLP - individuálně připravovaný léčivý přípravek (v lékárně připravujeme např. některé čípky, nosní kapky, kapsle, masti...)
Doplatek - finanční rozdíl mezi cenou léčivého přípravku a úhradou pojišťovny; částka, kterou hradí pacient
Poplatek - regulační poplatek za recept, od 1.1.2015 se již neplatí

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít