CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Ambulance

MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.

Vedoucí lékař Kardiologických ambulancí

E-mail: marketa.segetova@ikem.cz

Zobrazit profil
MUDr Markéta Segeťová je absolventkou 1.LF UK v Praze. Po získání odborné kvalifikace v kardiologii a roce stráveném v klinickém výzkumu na Cleveland Clinic v Ohiu - odd. elektrofyzilogie začala od roku 2004 pracovat na KK IKEM. V roce 2012 dokončila své PhD. studium na UK v Praze. Od roku 2018 pracuje jako vedoucí arytmologických ambulancí pro KK IKEM.
Skrýt profil

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro výzkum, Vedoucí Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Zobrazit profil
Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 začal prof. Melenovský pracovat na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu a výživy, později kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikaci ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci zaměřenou na problematiku endoteliální dysfunkce a rizikových faktorů aterosklerózy. Později se začal věnovat výzkumu klinické patofyziologie regulace krevního oběhu při hypertenzi a srdečním selhání.
Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v Národním ústavu zdraví (NIH-NIA, Baltimore USA) zaměřeném na výzkum kardiovaskulárního stárnutí pod vedením prof. Edwarda Lakatty.
Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum.
V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace (visiting professorhip) a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).
V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě UK v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce: srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí).
V roce 2022 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na I. lékařské fakultě UK.

Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie.
Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a BIOCEV.

Je členem České kardiologické společnosti, Heart Failure Association (European Society of Cardiology) a American Heart Association a International Society for Heart and Lung Transplantation.

Za svou praxi prof. Melenovský publikoval 166 článků v mezinárodních lékařských časopisech, které byly citovány >20 000x, h-index: 48 (WOS). Je aktivním řešitelem několika grantů IGA a GAČR a výzkumného záměru IKEM.
Skrýt profil

Klinika kardiologie IKEM provozuje specializované ambulance zaměřené na pacienty se srdečním selháním, s poruchami srdečního rytmu, s dědičnými onemocněními srdce a s plicní hypertenzí. V rámci ambulantní péče je též poskytováno poradenství a konzultace v oblasti invazivních a neinvazivních vyšetření a hospitalizací. Seznam konkrétních pracovišť a ambulancí je uveden níže a v nabídce vlevo.

Návštěvu je možné objednat osobně v IKEM, případně telefonicky kontaktováním konkrétního pracoviště. Pro zajištění plynulého chodu pracovišť, návaznosti vyšetření, eliminaci čekacích lhůt a udržení nadstandardní kvality zdravotnické péče prosíme pacienty, aby se na každou kontrolu dostavili vždy včas a do příslušné ambulance - všechny informace jsou uvedeny v objednávkách k vyšetření.

Kontaktní linka pro objednávání nových pacientů k ambulantnímu vyšetření, případně ke konzultaci:

Ambulance jsou umístěny ve dvou částech budovy IKEM. Kliknutím na odkaz příslušné ambulance se zobrazí více informací a kontakty na příslušnou ambulanci.


3.p. blok B (Mapa) 

__________________________________________

 -1.p. bloku F (Mapa)


Recepce kardiologické a arytmologické ambulance

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít