CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Ocenění

  • Klinika kardiologie má od 1. 6. 2006 statut akreditovaného zařízení k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru kardiologie podle paragrafu 17, odstavce 8, zákona č. 95/2004 Sb. „O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta“.

  • V dubnu 2010 se stala Klinika kardiologie IKEM součástí Evropského výukového centra pro robotické katetrizační ablace podporovaného firmou Hansen Medical, Inc. Na projektu dále participuje Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce a Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze. Těžiště praktické výuky je v laboratoři Fyziologického ústavu. Na Klinice kardiologie probíhá v rámci výukového programu demonstrace klinického použití robotického systému Sensei při ablacích fibrilace síní.

  • Klinika kardiologie byla vybrána Evropskou asociací srdečního rytmu (EHRA) pro rok 2011 jako specializované školicí centrum pro roční školicí pobyt v oboru implantací přístrojů k léčbě srdečního rytmu. Lékařem, který v současnosti dlouhodobý školící pobyt absolvuje, je Dr. Milen Predovski ze Sofie.

  • Práce autorského kolektivu Melenovský, V., Al-Hiti, H., Kazdová, L., Jabor, A., Syrovátka, P., Málek, I., Kettner, J., Kautzner,J. s názvem "Transpulmonary B-Type natriuretic peptide uptake and cyclic guanosine monophosphate release in heart failure and pulmonary hypertension", publikovaná v časopise Journal of the American College of Cardiology 2009, vol. 54, no. 7, p. 595-600 byla vybrána k prezentaci v sekci "To nejlepší z české kardiologie" v průběhu XVIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně dne 18. 5. 2010. Tato práce se umístila na prvním místě ze všech původních českých prací s kardiologickou tematikou za rok 2009, a to podle prestižnosti časopisu (podle výše tzv. impact factor).

  • Sdělení autorů Kautzner, J., Mlčochová, H., Peichl, P., Čihák, R., Hlivák, P. a Wichterle, D. z Kliniky kardiologie IKEM s názvem „Selektivní katetrizační ablace v léčbě perzistující fibrilace síní u nemocných s chronickou srdeční insuficiencí“ bylo vybráno redakční radou časopisu Intervenční a akutní kardiologie jako nejlepší originální práce publikovaná v tomto časopise v roce 2009. Cena za tuto publikaci byla předána autorům v rámci XX. workshopu intervenční kardiologie, který se uskutečnil v Praze ve dnech 15. – 16. 4. 2010.

  • Práce autorského kolektivu Polák J., Kotrč M., Wedellová Z., Jabor A., Málek I., Kautzner J., Kazdová L., Melenovský V. s názvem “Lipolytic effects of B-type natriuretic peptide 1-32 in adipose tissue of heart failure patients compared with healthy controls”, publikovaná v časopise Journal of the American College of Cardiology 2011 Sep 6;58(11):1119-2, byla vybrána k prezentaci v sekci "To nejlepší z české kardiologie" v průběhu XX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně v roce 2012. Tato práce se umístila na prvním místě ze všech původních českých prací s kardiologickou tematikou za rok 2011.

  • Klinika kardiologie je opakovaně od roku 2009 vybírána Evropskou asociací srdečního rytmu (EHRA) jako specializované školicí centrum pro roční školicí pobyt v oboru implantací přístrojů k léčbě srdečního rytmu nebo v oboru katetrizačních ablací.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít