CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Ceník služeb

Ceník poplatků za úkony nehrazené zdravotními pojišťovnami vystavené na vlastní žádost pacienta

(nejedná se o dokumentaci, kterou dostává pacient pro zdravotnické účely bezplatně)

Potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely požadované pacientem:

 • potvrzení pro vydání řidičského průkazu 200,- Kč
 • potvrzení pro vydání zbrojního průkazu 300,- Kč
 • potvrzení pro sportovní účely 300,- Kč
 • potvrzení na přihlášky ke studiu 100,- Kč
 • potvrzení na soukromé pojištění 300,- Kč

Návrh na lázeňskou péči bez indikace lékaře 200,- Kč

Potvrzení o vyšetření neurologem pro vydání řidičského průkazu 1.200,- Kč

Konzultační služby 400,- Kč

 

Nadstandardní služby IKEM

O využití nadstandardních služeb informují pacienty při plánované hospitalizaci zaměstnanci Oddělení centrálního příjmu, archivu a recepce a poté na jednotlivých klinikách dojednává vždy vrchní sestra nebo staniční sestra podle aktuálních podmínek (u zajištění nadstandardního stravování za spolupráce nutriční terapeutky).

Použité zkratky

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny
KD -  Klinika diabetologie
KH -  Klinika hepatogastroenterologie
KN -  Klinika nefrologie
KTCH- Klinika transplantační chirurgie
KK - Klinika kardiologie
KKCH - Klinika kardiovaskulární chirurgie
OI – Odbor informatiky
ZD - zdravotnická dokumentace

Charakter nadstandardních služeb

 • Ubytování
  Ubytování při hospitalizaci v jednolůžkovém pokoji v případě zájmu pacienta, kdy toto umístění není dané závažnými zdravotními důvody a lze takovýto pokoj uvolnit  je nadstandardem za úhradu.
  Za nadstandard je tedy považován jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, televizí, ledničkou, varnou konvicí, stacionárním telefonem (na KD, KN, KH a KTCH i s rozkládacím křeslem).
 • Stravování
  V rámci hospitalizace lze pacientovi nabídnout za úhradu nadstandardní stravování (receptury připravené vrchní nutriční terapeutkou ve spolupráci s vedoucí stravování), které v případě zájmu předtím nutriční terapeuti u konkrétního pacienta zkonzultují s lékařem a pak průběžně zajišťují.
 • Doprovod pacienta
  V případě, že doprovod pacienta, který není hrazen zdravotní pojišťovnou, nebo musí být přítomen z důvodů nezastupitelné potřebné péče, projeví zájem o využití případného volného lůžka (na KKCH a KK propojené jednolůžkové pokoje, na ostatních klinikách mohou posloužit k tomu určená rozkládací křesla), jedná se rovněž o nadstandardní službu za úhradu.
 • IT technika
  Pacientovi lze za úhradu nabídnout zapojení internetu. Tuto službu zajišťuje podle požadavku příslušné vrchní sestry Odbor informatiky.

Ceník služeb

 • Ceník služeb spojených s pořizováním výpisů, opisů a kopií ze ZD 
  (nejedná se o dokumentaci, kterou dostává pacient pro zdravotnické účely bezplatně)

  Pokud je pacient hospitalizován nebo je v ambulantní péči, odvíjí se vyhledávání, výpisy ZD apod. od pokynu ošetřujícího lékaře. V případě, že se jedná o pacienta, který zde není léčen a má zde pouze ZD, postupuje se podle pokynů právního oddělení.

  • Zhotovení jedné strany kopie ZD formát A4    3,- Kč
     oboustranné kopie ZD formát A4   4,- Kč
     jedné strany kopie ZD formát A3   4,- Kč
     oboustranné kopie ZD formát A3    6,- Kč
  • Vyhledání a vytištění jedné strany z nemocničního
   informačního systému    200,- Kč
  • Vyhledání a zhotovení kopií snímků RTG, MR a CT (tzn. 2 kopie)  150,- Kč
  • Tlumočnické služby zaměstnancem IKEM    500,- Kč/hod.
  • Vyhotovení lékařské zprávy, vyplnění formuláře s použitím ZD
   pro komerční pojišťovny (např. vyplnění tiskopisu pojišťovny
   oznámení o úrazu)  150,- Kč
  • Vyhotovení lékařské zprávy v cizím jazyce                                       300,- Kč za normostranu*)
  • Poskytnutí lékařského nálezu/výsledku na CD nosiči  150,-Kč/kus 
  • Odeslání požadovaných dokumentů poštou dle aktuálních sazebníků České pošty.

 • *)normostrana, tj. 1800 úhozů (znaků včetně mezer – 30 řádků x 60 znaků)

Tyto služby hradí pacient předem v pokladně IKEM na základě „Příjmového pokladního dokladu“ vyplněného příslušným zaměstnancem IKEM.

 • Ceník ostatních služeb
  • Jednolůžkový pokoj   1 000,- Kč/den (Připojení na internet je v ceně.)
  • Nadstandardní strava   200,- Kč/den bohatá snídaně, oběd a večeře rozšířeny o předkrm, dezert a salát
  • Doprovod pacienta (bez stravy)  1000,- Kč/den propojený jednolůžkový pokoj na KKCH a KK
     500,- Kč/den přespání na rozkládacím křesle na ostatních klinikách IKEM
  • Připojení internetu
   - Jednorázový poplatek za zřízení připojení k internetu          100,- Kč  (Za celou dobu hospitalizace)
   - Denní poplatek za užívání připojení*)     50,- Kč/den  (Počítáno od následujícího dne po připojení)*) Při dlouhodobé hospitalizaci (delší než 7 dní) bude poplatek počítán za prvních 7 dní za každých 30 dní připojení; tzn. pacient zaplatí na denních poplatcích maximálně 350 Kč za každých 30 dní připojení.

   Příklad výpočtu:
 •   Pacient hospitalizován 34 dní:

    1. Jednorázový poplatek za připojení 100 Kč

    2. Poplatek za 30 dní připojení 350 Kč

   3. Poplatek za zbylé 3 dny připojení 150 Kč

    --------------------

    Celkem: 600 Kč

Pacient obdrží formulář "Uznání závazku", který obsahuje i vyúčtování těchto nadstandardních služeb. Úhradu realizuje pacient v pokladně IKEM v den ukončení hospitalizace, popř. jiným způsobem do osmi kalendářních dnů po ukončení hospitalizace.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít