CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Granty

Výzkumné granty řešené na Klinice kardiologie IKEM


Granty Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR

Přístup k pacientům s preformovanými protilátkami před transplantací srdce (NT11262-6/2010), řešitel doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

Analýza délky telomer jako potencionálního prediktivního faktoru úspěšnosti transplantace srdce (NT14023-3/2013), řešitel doc. MUDr. Ivan Málemk, CSc.

Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním (NT14050-3/2013), řešitel MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce - identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci (NT14203-3/2013), řešitel MUDr. Lenka Hošková

Grant programu Kontakt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Časná detekce a stanovení prognózy srdečního selhání za použití dynamických stanovení biomarkerů poškození myokardu (MŠMT), řešitel MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Účelová podpora MZ ČR - výzkumný záměr IKEM

Fibrilace síní: studium patofyziologie a nových možností léčby, řešitel prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Možnosti perkutánního ovlivnění chlopenních vad srdce, řešitel doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.

Mechanismy remodelace myokardu při chronickém srdečním selhání, řešitel MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Nové metody pro odhad vývoje onemocnění u recentně diagnostikované dilatační kardiomyopatie, řešitel MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů - porovnání účinnosti konvenční antihypertenzní terapie v prevenci rozvoje renálního poškození během dlouhodobého podávání imunosupresivní profylaxe, řešitel MUDr. Lenka Hošková

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít