CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Granty

Výzkumné granty řešené na Klinice kardiologie IKEM


číslo grantuřešitel (spoluřešitel)název projekturole začátek realizacekonec realizace
NV18-02-00080prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESCElektrická aktivace myokardu levé komory při aplikaci modifikovaného epikardiálního triventrikulárního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selháníhlavní řešitel1.5.201831.12.2022
NV18-02-00027MUDr. Adrian ReichenbachKatetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studiespoluřešitel1.5.201831.12.2022
NV19-02-00130MUDr. Jan Beneš, Ph.D. Proteomická analýza myokardu pokročilého srdečního selháni- identifikace biomarkerů podporujících klinické rozhodováníhlavní řešitel1.5.201931.12.2022
NV19-02-00046doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. Sekvenční hybridní ablace versus samostatný chirurgický CryoMAZE v léčbě fibrilace síní (studie SurHyb): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studiespoluřešitel1.5.201931.12.2023
NV19-02-00086doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc. FESCDuální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku - studie DAPT-SHOCK AMI spoluřešitel1.5.201931.12.2022
NV19-08-00122MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.Zdokonalení interpretace výsledků sekvenace nové generace u pacientů s dědičnou kardiomyopatií využitím funkčních modelů založených na indukovaných pluripotentních buňkách a pokročilého srdečního zobrazování v rodináchspoluřešitel1.5.201931.12.2022
NU20-02-00052prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupyspoluřešitel1.5.202031.12.2023
NU20-02-00244prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdcespoluřešitel1.5.202031.12.2023
NU20-02-00310MUDr. Michael Želízko, CSc.Hodnocení významnosti pravo-levého zkratu u pacientů s PFO po prodělané systémové embolizacispoluřešitel1.5.202031.12.2023
NU21-02-00402prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Vliv mechanické zátěže na vznik a udržení arytmogenního substrátu v srdečních síníchspoluřešitel1.5.202131.12.2024
NU22-02-00161prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Mechanismy plicní cévní dysfunkce u srdečního selhání (LUNG-HF)hlavní řešitel1.5.202231.12.2025
945125prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESCBEAT AF - Ground-BrEAking Electroporation-based inTervention for Atrial Fibrillation treatmentspoluřešitel1.3.202128.2.2026
945119prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESCSTOPSTORM - A Prospective European Validation Cohort For Stereotactic Therapy Of Reentrant Tachycardiaspoluřešitel1.5.202130.4.2027 
LX22NPO5104prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.CarDia - Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocněníhlavní řešitel1.6.202215.12.2025
22-20860Sdoc. MUDr. Martin Malý Ph.D.Protizánětlivé účinky bioaktivních sloučenin izolovaných z Cannabis sativa L.spoluřešitel1.1.202231.12.2024
MZO 00023001prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESCFibrilace síní: studium patofyziologie a nových možností léčbyhlavní řešitel2005 
MZO 00023001prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Remodelace myokardu při chronickém srdečním selháníhlavní řešitel2006 
MZO 00023001MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.Škodlivé účinky hyperaktivity systému renin-angiotensin a hypertenze na průběh srdečního selhání vyvolaného chemoterapií doxorubicinemhlavní řešitel1.6.2012 
MZO 00023001MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.Identifikace genetických příčin kardiomyopatií s familiárním výskytem - kolerace výsledků genetického vyšetření s expresními, funkčními a histopatologickými studiemihlavní řešitel1.6.2014 
MZO 00023001MUDr. Daniel TurekPoužití tubulárního grafu CorMatrix v tepenném systému ovce.hlavní řešitel1.6.2017 
MZO 00023001MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.Prospektivní zhodnocení  významu kombinace hs-troponinu, speckle-tracking echokardiografické metody a vyšetření protilátek proti leukocytárním antigenůmhlavní řešitel1.9.2019 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít