CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Informace pro pozůstalé

Vážená paní, vážený pane, vážení pozůstalí,

k naší velké lítosti zemřel Vám blízký člověk. Dovolujeme si poskytnout následující informace, které by Vám mohly usnadnit orientaci při zajištění nezbytných úkonů v této nelehké chvíli.


Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta informuje ošetřující lékař osobu blízkou zemřelému, případně osobu uvedenou ve zdravotnické dokumentaci zemřelého.


Pozůstalost

Osobní věci charakteru denní potřeby + doklady

Tato část pozůstalosti je předána příbuzným v nebo osobám blízkým na oddělení, kde pacient zemřel.

Pozůstalým, po předložení občanského průkazu, mohou být předány věci osobní potřeby (oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy, časopisy apod.) a osobní doklady (tj. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny) zemřelého. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem.

Telefonní kontakty na jednotlivá lůžková oddělení naleznete zde (Důležitá telefonní čísla | IKEM)

Cennosti

Cennosti (tj. platební karty, hotovost, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, elektronika, cenné papíry, klíče od bytu či domu, klíče od auta) se pozůstalým nevydávají – stávají se předmětem dědického řízení a jsou uloženy v depozitu IKEM. Dědici/dědicům budou předány na základě předloženého pravomocného rozhodnutí o dědictví místně příslušného okresního soudu a průkazu totožnosti.

Postup pro vyzvednutí cenností z depozitu IKEM:

Cennosti lze v úředních hodinách pokladny IKEM, každý pracovní den od 12:00 do 15:00.

K vyzvednutí cenností se dědic/dědicové dostaví do kanceláře Právního oddělení IKEM. Pro osobní setkání je nezbytné kontaktovat Právní oddělení předem. Kontakt na Právní oddělení: +420 236 055 099, pravni@ikem.cz.


Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení sloužící lékař vystaví List o prohlídce zemřelého, v souladu se zákonem rozhodne o případné pitvě. Pitva je určena především ke stanovení příčiny úmrtí, v případech stanovených § 88a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), od ní lze upustit.

Pohřeb lze sjednat v jakémkoli pohřebním ústavu. Pohřební ústav Vám poskytne veškeré potřebné informace (např. o způsobu pohřbu, o církevních obřadech atd.).

Na základě Vaší objednávky se pohřební služba postará o převoz zemřelého. Pohřební ústav vždy odesílá příslušné dokumenty na místně příslušnou matriku podle místa úmrtí, v případě úmrtí v IKEM se jedná o matriku Úřadu městské části Praha 4. Matrika následně zasílá úmrtní list na adresu objednavatele pohřbu.

Při objednání pohřbu je třeba předložit:

  • List o prohlídce zemřelého
  • občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
  • vhodné oblečení pro zesnulého
  • občanský průkaz objednatele pohřbu

V případě dotazu ohledně vyřízení pohřbu volejte službu Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, tel. +420 733 553 523.

V případě dotazu ohledně cenností uložených v depozitu IKEM volejte Právní oddělení, tel. +420 236 055 099

V IKEM působí intervenční tým v rámci Systému psychosociální intervenční služby, který poskytuje pomoc osobám blízkým a rodinným příslušníkům, u nichž vlivem událostí došlo k těžkému zasažení jejich psychického, emočního prožívání, jehož služby můžete využít. Koordinátor pro IKEM: PhDr. Iveta Krčová, MBA, tel: +420 720 027 152.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít