CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

IKEM online

Služba IKEMonline je určena ambulantním pacientům Institutu klinické a experimentální medicíny, kteří mají podepsaný "Souhlas s elektronickou komunikací". V pilotním provozu služba umožňuje odeslat žádost o zaslání e-receptu. Více se o postupu registrace a podmínkách služby IKEMonline dozvíte zde.
 1. Služba je určena ambulantním pacientům IKEM. Jejím účelem je zjednodušení a zrychlení komunikace mezi pacientem a personálem příslušného pracoviště IKEM.
 2. Služba nenahrazuje osobní návštěvy pacienta na daném pracovišti a její použití je omezeno na případy a účely, u kterých nebude narušena kvalita zdravotní péče.
 3. Pro použití služby je nutné podepsání "Žádosti o elektronickou komunikaci". Žádost je možné podepsat při návštěvě příslušného pracoviště IKEM.
 4. Po zadání a ověření kombinace registrovaného emailu a telefonního čísla je možné zvolit příslušné pracoviště a požadovanou akci, případně doplnit text upřesňující požadavek.
 5. Aktuální nabídka pracovišť a akcí je zobrazena přímo ve formuláři žádosti. IKEM si vyhrazuje právo měnit tuto nabídku bez dalšího upozornění.
 6. Po odeslání je žádost do 5 min předána klinickému informačnímu systému IKEM a o této skutečnosti je zaslán automatický potvrzovací email, který obsahuje i kopii Vaší žádosti.
 7. Personál příslušného pracoviště se žádosti bude věnovat bez zbytečného odkladu, zpravidla do 3 pracovních dnů od zadání žádosti.
 8. Příslušné pracoviště IKEM může žádost odmítnout, pokud má o takové žádosti jakékoli pochybnosti. K odmítnutí žádosti může dojít zejména v případě možného narušení kvality zdravotní péče o pacienta.
 9. O přijetí a naplnění žádosti či o odmítnutí žádosti a případné potřebě dalších kroků ze strany pacienta (např. osobní návštěvě) informuje personál příslušného pracoviště IKEM žadatele vhodným způsobem. Nekompletní, nekvalitní a zjevně nevážné žádosti nicméně mohou být ignorovány bez dalšího upozornění.
 10. Návrhy, připomínky a problémy k technickému řešení služby IKEMonline směřujte na email dci@ikem.cz.
 11. Služba je v pilotním ověřovacím provozu. Pacient nemá nárok na poskytnutí služby a IKEM neodpovídá za její dostupnost. IKEM si vyhrazuje právo kdykoli i bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost služby a její poskytování. IKEM neodpovídá pacientovi ani žádní třetí osobě za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku neposkytnutí služby řádně a včas.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít