CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s dědičným kardiovaskulárním onemocněním

European Reference Network (ERN) jsou evropské sítě specializovaných center, která byla ustavena za účelem zvýšení kvality péče o nemocné se vzácnými chorobami, podpory výměny informací a vědecké spolupráce v rámci států evropské unie. ERN GUARD-Heart je síť vysoce specializovaných center péče o vzácná srdeční onemocnění ve smyslu dědičných kardiomyopatií, dědičných arytmických syndromů, vrozených vad srdečních a některých dalších vzácných onemocnění srdce.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) byl založen v roce 1971 a slouží jako klinické a vědecko- výzkumné pracoviště. Hlavním cílem Institutu je poskytovat vysoce specializovanou lékařskou péči v oblasti kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, a orgánových transplantací.

Kardiocentrum IKEM se zaměřuje na léčbu vrozených i získaných srdečních a cévních onemocnění dospělých pacientů v celém jejich spektru. Skládá se ze čtyř oddělení, která nabízejí péči o pacienty v oborech kardiologie, včetně prevence civilizačních chorob a kardiovaskulární chirurgie.

Centrum pro dědičná kardiovaskulární onemocnění je součástí Kardiocentra a poskytuje pacientům genetické poradenství, v indikovaných případech molekulárně genetické vyšetření a v neposlední řadě také screeningové vyšetření jejich příbuzných (tzv. kaskádový rodinný screening). To vše může vést k upřesnění diagnózy onemocnění a individualizaci péče nejen u nemocných, ale také u jejich rodinných příslušníků v riziku onemocnění. Centrum úzce spolupracuje s Dětským kardiocentrem ve Fakultní nemocnici Motol a současně s Ústavem biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnici Motol. Na základě dosaženého standardu péče se Centrum dědičných kardiovaskulárních onemocnění Kliniky kardiologie stalo v r. 2021 jedním z vysoce specializovaných center péče o vzácná srdeční onemocnění sítě ERN GUARD-Heart.  

E-mail: rare.heart@ikem.cz 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít