CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Naše adresa

Institut klinické
a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

(GPS Loc: 50°1'21.04"N, 14°27'45.43"E) 
IČO: 00023001   DIČ: CZ00023001Informace  o přijímání podání do Institutu klinické a experimentální medicíny

Naše adresa
Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Podatelna
Úřední hodiny: Po – Pá 10:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

Na výše uvedené adrese jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání a datové zprávy na přenosných technických nosičích. Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelný) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, IKEM nezpracovává. Základní podmínky pro přijímání přenosných technických nosičů jsou uvedeny níže.

Podání  v digitální podobě
Podání v digitální podobě je možné uskutečnit prostřednictvím datové schránky, zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny a na přenosném technickém nosiči na pracovištích podatelny uvedených výše.
ID datové schránky: btgjvdm
E-mailová adresa podatelny určená výhradně pro příjem úředních elektronických podání: podatelna@ikem.cz

Pro přijetí podání zaslaného na e-mailovou adresu podatelna@ikem.cz je třeba, aby bylo opatřeno uznávaným  elektronickým podpisem, aby byl odlišen text podání od případných příloh, aby byl v přípustném formátu a aby neobsahoval škodlivý kód. Elektronické podání, které nesplňuje výše uvedené podmínky, nebude zpracováváno. Pokud z něj lze zjistit adresu odesilatele, bude na tuto adresu zasláno sdělení o důvodu nepřijetí zaslané zprávy.

Základní  podmínky pro podání doručená na přenosném technickém nosiči
Přijímaným přenosným technickým nosičem dat s dokumenty v digitální podobě je CD, DVD a USB flash disk. Přenosný technický nosič lze doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních a doručovacích služeb na podatelnu. Na jednom přenosném technickém nosiči může být předáno pouze jedno elektronické podání.

Přípustné  formáty datových zpráv
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
PDF, verze 1.7 a vyšší,
PDF/A, ISO 19005,
TXT,
RTF,
DOC nebo DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
XLS/XLSX,
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty: 
PNG, ISO/IEC 15948,
TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:
MPEG-2, ISO/IEC 13818,
MPEG-1, ISO/IEC 11172,
GIF.

Zvukové dokumenty:
MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
WAV

Maximální velikost jedné datové zprávy včetně přílohy je 20 MB.

Doručení elektronického podání na adresu elektronické podatelny je odesílateli automaticky potvrzeno, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení elektronického podání odesílateli nedojde, zpráva nebyla doručena. Zpráva potvrzující doručení není potvrzením splnění dalších náležitostí podání.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít