CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Oddělení výdeje léčiv pro nemocnici

PharmDr. Pavol Beca

Farmaceut, vedoucí oddělení

Tel.: 722 961 489, 261 363 387
E-mail: pavol.beca@ikem.cz

PharmDr. Romana Kadlecová

Farmaceut, zástupce vedoucího oddělení

Tel.: 731 648 041, 261 363 387
E-mail: romana.kadlecova@ikem.cz

Nemocniční lékárna zabezpečuje pro kliniky IKEM a externí odběratele:

 • léčivé přípravky (LP), infúzní a dialyzační roztoky, rentgenkontrastní látky, diagnostika, dezinficiencia
 • individuální dovozy neregistrovaných léků pro jednotlivé pacienty
 • farmaceutický servis ke klinickým studiím
 • pravidelnou jednoroční kontrolu skladování a používání léků na klinikách a ambulancích IKEM
 • pravidelnou kontrolu evidence a dokumentace návykových látek na klinikách IKEM
 • spolupracuje s Oddělením klinické mikrobiologie – předává přehledy spotřebovaných ATB na jednotlivé kliniky a aktuální ceny
 • agendu návykových látek s ročním hlášením o spotřebě pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
 • agendu stahování a pozastavování léčiv z oddělení za základě výstražné informace SÚKL
 • hlášení o podezření na závadu kvality u léčiva na SÚKL
 • pomoc hlásícímu pracovišti při podezření na nežádoucí účinky léčiv na SÚKL


Oddělení nemocniční lékárny zabezpečuje nákup a výdej sortimentu na jednotlivá pracoviště dle jejich požadavků - elektronických objednávek. Nákup a výdej LP pro lůžkovou část nemocnice se řídí pravidly generické substituce v souladu s platným pozitivním listem IKEM. 

Výdej LP je realizován přímo na jednotlivá pracoviště denně po 12:00 hod. Objednané LP jsou dodány do 24 hod, pokud jsou u distributorů skladem v Praze, statimy v den objednání. Nákup a výdej infúzních roztoků je realizován hromadně 1x týdně. Ostatní sortiment je dodáván na jednotlivá pracoviště průběžně.

Skladování léčiv probíhá za předepsaných podmínek a teplot, které jsou zajištěny klimatizací, chladícím boxem a 24-hodinovým monitoringem aktuálních teplot po 20 minutách s hlášením alarmu.

Farmaceutický servis pro klinické studie spočívá v přebírání dodávek léčiv ke klinickému hodnocení, jejich skladování za předepsaných podmínek s měsíčním výstupem a archivací teplot. Výdej léčiv z klinických studií je realizován na základě žádanek a receptů pověřeným osobám. Čtvrtletně, případně měsíčně, na žádost zadavatele klinického hodnocení probíhá kontrola uskladnění léčiv u studijních sester na oddělení a následná protokolární likvidace nepoužité a vrácené medikace. Archivace dokumentace je 15 let od ukončení studie.Provozní doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30 

Telefon: 

HVLP         261 363 387, 261 363 386

    DIAGNOSTIKA          261 363 385


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít