CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Úsek ošetřovatelské péče a kvality

Úsek ošetřovatelské péče a kvality

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu - hlavní sestra

Tel.: 23 605 4113, 23 605 4112
E-mail: martina.sochmanova@ikem.cz

Mgr. Jaroslava Holakovská

Zástupce náměstka pro ošetřovatelskou péči, Vrchní sestra kliniky

Tel.: 23 605 5118
E-mail: jaroslava.holakovska@ikem.cz

Renata Šubrtová

asistentka náměstka pro ošetřovatelskou péči a kvalitu

Tel.: 23605 4113, 23605 4112
Fax: 23605 2813
E-mail: renata.subrtova@ikem.cz

Úsek ošetřovatelské péče a kvality řídí náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu - hlavní sestra.

Pod Úsek ošetřovatelské péče a kvality spadá veškerý nelékařský zdravotnický personál, nižší zdravotnický personál (NZP) a pomocný zdravotnický personál (PZP).

Úsek ošetřovatelské péče a kvality zabezpečuje organizaci ošetřovatelské péče a vrcholové řízení v Institutu v oblastech sanitárních služeb, centrálního příjmu pacientů, centrálního archivu zdravotnické dokumentace a Centrální sterilizace. Do Úseku ošetřovatelské péče a kvality spadá Oddělení nutričních terapeutů, které poskytuje specifickou i specializovanou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb hospitalizovaných pacientů i pacientů v ambulantní péči Institutu.

Úzce spolupracuje s vrchními sestrami klinických pracovišť a vedoucími ostatních paraklinických pracovišť.

Úsek ošetřovatelské péče a kvality zajišťuje a provádí výběr, nástup nových nelékařských zdravotnických pracovníků a rozhoduje i v dalších oblastech pracovně-právních vztahů. Součástí Úseku je manažer kvality IKEM, který zajišťuje metodické vedení, koordinaci a další úkoly odborného charakteru při realizaci systému managementu kvality.

ÚOPK zajišťuje a připravuje semináře, a v přípravné fázi další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu na úrovni postgraduální, pro NZP formou odborných kurzů. Spolupracuje se zdravotnickými školami a lékařskými fakultami na dalším vzdělávání.

Zdravotně - sociální pracovnice v IKEM poskytuje sociální poradenství, včetně zprostředkování konkrétní sociální pomoci. Jedná se o bezplatnou službu odborného sociálního poradenství registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb.

Na přání pacienta Úsek zajišťuje duchovní služby církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

Do přímé působnosti hlavní sestry IKEM spadá:


KARIP


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít