CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Centrum komplexní léčby komorových arytmií

Cílem centra je specializovaná péče o pacienty s komorovými arytmiemi (KA). KA zahrnují široké spektrum poruch srdečního rytmu. U pacientů se strukturálním postižením srdce (např. po infarktu myokardu) představují setrvalé KA život ohrožující stav. Opakované KA u pacientů s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem výrazně zhoršují prognózu nemocného, a to obzvláště, pokud se kumulují ve formě tzv. arytmické bouře. Naopak některé formy KA (např. komorové extrasystoly) nejsou primárně život ohrožující, ale pokud se objevují často, mohou vést k symptomům a zhoršovat funkci srdce.

Nejúčinnější metodou intervenční léčby KA je katetrizační ablace. Standardním postupem je radiofrekvenční modifikace arytmogenního substrátu či eliminace ektopického ložiska. V některých případech je ale třeba použít alternativní přístupy a metody. Mezi ně patří mapování a ablace na povrchu srdce (epikardiální přístup), chemická ablace pomocí aplikace alkoholu do větve koronární tepny či žíly nebo kryoablace provedená miniinvazivním kardiochirurgickým přístupem. Nově se u vybraných pacientů používá tzv. stereotaktická radioablace, při které se cílové místo ozáří.

Klinika kardiologie IKEM se programu léčby komplexních forem KA věnuje dlouhodobě. Z hlediska počtu výkonů je největším centrem  léčby KA v ČR. Ve skupině nejzávažnějších  arytmií u pacientů se  strukturálním postižením srdce bylo například v r. 2021 v IKEM provedeno 152 ablací,  což odpovídá 45 % všech výkonů provedených pro tento typ arytmií v celé ČR.  Kontakty:

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

vedoucí elektrofyziologických sálů

Kontaktní e-mail: komorovky@ikem.cz

Telefon pro akutní stavy (dostupná 24 hodin denně): hotline KK IKEM: 730 182 222

      Číst více

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít