CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Centrum komplexní léčby komorových arytmií

Centrum komplexní  léčby komorových arytmií

Cílem centra je  specializovaná péče o pacienty s komorovými arytmiemi (KA). KA zahrnují  široké spektrum poruch srdečního rytmu. U pacientů se strukturálním postižením  srdce (např. po infarktu myokardu) představují setrvalé KA život ohrožující  stav. Opakované KA u pacientů s implantovaným  kardioverterem-defibrilátorem výrazně zhoršují prognózu nemocného, a to  obzvláště, pokud se kumulují ve formě tzv. arytmické bouře. Naopak některé  formy KA (např. komorové extrasystoly) nejsou primárně život ohrožující, ale  pokud se objevují často, mohou vést k symptomům a zhoršovat funkci srdce. 

Nejúčinnější metodou  intervenční léčby KA je katetrizační ablace. Standardním postupem je  radiofrekvenční modifikace arytmogenního substrátu či eliminace ektopického  ložiska. V některých případech je ale třeba použít alternativní přístupy a  metody. Mezi ně patří mapování a ablace na povrchu srdce (epikardiální přístup),  chemická ablace pomocí aplikace alkoholu do větve koronární tepny či žíly nebo kryoablace  provedená miniinvazivním kardiochirurgickým přístupem. Nově se u vybraných  pacientů používá tzv. stereotaktická radioablace, při které se cílové místo  ozáří. 

Klinika kardiologie IKEM se  programu léčby komplexních forem KA věnuje dlouhodobě. V r. 2020 zde bylo provedeno  224 katetrizačních ablací KA (29% výkonů v ČR), ve skupině nejzávažnějších  arytmií u pacientů se strukturálním postižením srdce to bylo 149 výkonů (44%  všech výkonů provedených v ČR). 

 

Kontakty:

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. 

Vedoucí elektrofyziologických sálů

Kontaktní e-mail: komorovky@ikem.cz.

Telefon pro akutní stavy (dostupná 24 hodindenně): hotline KK IKEM: 730 182 222


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít