CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Oddělení zdravotně sociální

Zdravotně-sociální péče v IKEM

Sociální pracovníci mají ve zdravotnictví své pevné místo. Základním principem jejich práce, je především úsilí o prevenci negativních důsledků nemoci ve smyslu sociálního znevýhodnění nebo vyloučení klienta. Jsou členy multidisciplinárního týmu zdravotnického zařízení.

Sociální pracovnice v IKEM provádí komplexní posouzení situace klientů, navazuje kontakt s blízkými, poskytuje podporu, pomoc, odborné poradenství včetně zajištění následné zdravotní, nebo sociální péče. Využívá všechny vhodné zdroje podpory, jak v rámci zdravotnického zařízení, tak i mimo něj. Podílí se na zkvalitnění života klienta se zaměřením na individuální potřeby.


Poskytované  zdravotně-sociální služby:

 • Komplexní poradenství dle typu onemocnění
 • V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zajištění následné zdravotní, rehabilitační, dlouhodobé, hospicové péče dle individuálních potřeb klienta
 • Zprostředkování kontaktu na zdravotně-sociální terénní služby v místě bydliště, pečovatelské služby, agentury domácí péče (Home Care), osobní asistenci, odlehčovací služby, kontakty na krizové linky, půjčovny kompenzačních pomůcek, možnosti lázeňské péče a podobně
 • Poskytnutí informací a kontaktů k vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, průkazu osoby se zdravotním postižením, poskytnutí informací ohledně získání invalidního důchodu
 • Pomoc osobám bez domova – zprostředkování kontaktů na kurátory, azylové domy, zařízení následné péče
 • Administrativní pomoc s vyřízením dokladů totožnosti, plné moci, notářské služby
 • Předání kontaktů na Domovy pro seniory, Domovy s pečovatelskou službou, případně pomoc s vyplněním požadovaných formulářů
 • Administrativní zajištění záležitostí spojených s úmrtím osamělých zemřelých pacientů
 • a jiné

Kontakt:
Po – pá   7:00 -15:30 (poslední klient 14:45)

 

Paliativní a podpůrná péče 

PhDr. Iveta Krčová, MBA

zdravotně sociální pracovníce a psychosociální pracovníce

Tel.: 236 052 636, 731 128 064
E-mail: iveta.krcova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít