CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Katedry a subkatedry IPVZ v IKEM

Katedra klinického inženýrství
Subkatedra alergologie a klinické imunologie
Katedra klinické biochemie
Subkatedra nefrologie
Subkatedra diabetologie
Subkatedra kardiologie
Subkatedra kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a resuscitace
Subkatedra kardiovaskulární chirurgie
Subkatedra intervenční radiologie


[ Cílová kotva 1 ]

Katedra klinického inženýrství (KKI):

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/kontakty-pracoviste

Ing. Jan Náhlík
odborný garant specializačního vzdělávání v oboru Klinické inženýrství
E-mail: jan.nahlik@ikem.cz
Tel.: 26 136 2760

Odborným garantem vzdělávání v oborech Biomedicínský technik, Biomedicínský inženýr a Klinický inženýr je Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (www.csbmili.cz) při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


[ Cílová kotva 2 ]

Subkatedra alergologie a klinické imunologie

Pracoviště klinické a transplantační imunologie
Institut klinické a experimentální medicíny , Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
vedoucí katedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 236 055 222, 236 055 173
E-mail: ilja.striz@ikem.cz


[ Cílová kotva 3 ]

Katedra klinické biochemie

Pracoviště laboratorních metod
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
vedoucí katedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 236 055 236
e-mail: antonin.jabor@ikem.cz

další informace:

Česká společnost klinické biochemie - člen
Commission/Committee for Nomenclature, Properties and Units IUPAC/IFCC - titular member

Ing. Štěpánka Strnadová
sekretariát

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 236 053 198
E-mail: stst@ikem.cz

doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

kontakt:
Ústav klinické biochemie, Poliklinika VFN, 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 121 11
Tel.: 224 966 917
E-mail: petr.stern@vfn.cz

další informace:

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP - člen


[ Cílová kotva 4 ]

Subkatedra nefrologie

Klinika nefrologie
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

vedoucí subkatedry
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Tel.: 261 364 110

Instruktorka
Simona Ptáčková
simona.ptackova@ikem.cz
tel.: 261 364 110
fax: 261 363 168

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 261 363 181
Fax: 261 363 168
www.ikem.cz


[ Cílová kotva 5 ]

Subkatedra diabetologie

Centrum diabetologie
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
vedoucí subkatedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 23 605 4101
e-mail: terezie.pelikanova@ikem.cz

Petra Šátková
sekretariát

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 23 605 4100
E-mail: satp@ikem.cz 


[ Cílová kotva 6 ]

Subkatedra kardiologie

Klinika kardiologie
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
vedoucí subkatedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 012, 236 055 013
Fax: 261 362 815
e-mail: vladimir.stanek@ikem.czvedoucí pracoviště

další informace:

Česká kardiologická společnost - čestný člen
Česká internistická společnost - člen
Vědecká rada IKEM - člen
Rada kardiocentra IKEM - člen
Etická komise při IKEM a FTN - předseda
European Society of Cardiology, Fellow of ESC - člen
Vedoucí redakční rady časopisu "Cor et Vasa" při České kardiologické společnosti
Pracovní skupina pro srdeční selhání při České kardiologické společnosti - člen výboru

Marie Burešová

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 261 365 012
E-mail: marie.buresova@ikem.cz

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta pracoviště

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 148 21
Tel.: 236 055 009
E-mail: josef.kautzner@ikem.cz

prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 148 21
Tel.: 236 055 012, 261 362 572
E-mail: jiri.widimsky@ikem.cz

další informace:

Fellow European Society of Cardiology
Člen Evropského výboru pro postgraduální vzdělávání v kardiologii (EBSC)
Čestný člen České kardiologické společnosti
Čestný člen České internistické společnosti
Člen výboru České společnosti pro hypertenzi
Předseda redakční rady časopisu JAMA CS
Čestný člen European Society of Hypertension
Držitel ocenění: Hlávkova medaile za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci
Čestný člen České společnosti pro aterosklerózu


[ Cílová kotva 7 ]

Subkatedra kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a resuscitace

Klinika anesteziologie a resuscitace
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958, Praha 4 - Krč, 140 21

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
vedoucí subkatedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 261 362 518
Mob.: 604 416 617
e-mail: lahe@ikem.cz

další informace:

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) - člen


Iveta Svobodová
instruktorka

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 196
E-mail: iveta.svobodova@ikem.cz


[ Cílová kotva 8 ]

Subkatedra kardiovaskulární chirurgie

Klinika kardiovaskulární chirurgie
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
vedoucí subkatedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 015
Fax: 236 052 776
e-mail: japx@medicon.cz

další informace:

Česká chirurgická společnost - člen
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie - člen výboru
Česká transplantační společnost - člen výboru
Komise lékařských věd GAČR - člen
International Society of Cardio-Thoracic Surgeons - člen
European Association for Cardio-Thoracic Surgery - člen
The Society of Thoracic Surgeons (USA) - člen

Marcela Prausová
sekretářka

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 015
Fax: 236 052 776
E-mail: mapa@medicon.cz


[ Cílová kotva 9 ]

Subkatedra intervenční radiologie

Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
vedoucí subkatedry

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 261 364 144, 261 364 145
Fax: 241 723 251
E-mail: jape@medicon.cz

další informace:

Česká radiologická společnost JEP - člen revizní komise
Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP - člen výboru
CIRSE - Evropská společnost kardiovaskulární a intervenční radiologie - vicepresident, zástupce České radiologické společnosti v CIRSE

Jana Špačková
sekretariát

kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 261 364 145
Fax: 241 723 251
E-mail: jana.spackova@ikem.cz


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít