CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Onemocnění, pro která je poskytována specializovaná klinicko-genetická péče

Dědičná forma onemocnění srdečního svalu (dilatační kardiomyopatie, hypertrofická kardiomyopatie,  restriktivní kardiomyopatie, non-kompaktní kardiomyopatie, arytmogenní kardiomyopatie).

Dědičné arytmické syndromy (syndrom dlouhého a krátkého QTc intervalu, katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie, syndrom bratří Brugádových, dědičné kanálopatie sodíkového kanálu).

Dědičné vzácné formy onemocnění aorty a chlopní, včetně vzácných forem vrozených vývojových vad srdce.

Náhlá nevyjasněná zástava srdce ,komplexní vyšetření pro přeživší i pozůstalé 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít