CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Kvalita poskytované péče

Metodické vedení, koordinaci a další úkoly odborného charakteru při realizaci systému managementu kvality zajišťuje Oddělení kvality IKEM


Akreditace

Sledování spokojenosti pacientů

Program podpory zdraví IKEM


Rada kvality IKEM

Předseda:
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Jednatel:
Mgr. Petra Purová, Ph.D.
Členové:
Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

Mgr. Daniela Jirásková, LL.M.

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.

MUDr. Pavel Kellovský

Ing. Ladislav Skulina, MHA

Mgr. Stanislava Fatorová

Bc. Jiří Kotrbatý, DiS.

Bc. Dagmar Kövešlygetyová

Bc. Alena Pařízková

Mgr. Petra Klímová


Naplňování Politiky kvality schválené vedením institutu je závazné pro všechny jeho zaměstnance a za její naplňování odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.


Politika kvality IKEM

Vedení Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) si je vědomo významu vazeb interních procesů na kvalitu své činnosti a jejích výsledků a zavazuje se dodržovat následující Politiku kvality dle platné legislativy a právních požadavků.

Institut chce sloužit ve prospěch zdraví občanů, v souladu s jejich potřebami a se zájmem společnosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, a to v duchu Hippokratovy přísahy a humanistických ideálů evropské a světové medicíny a lékařské vědy.

Institut chce budovat efektivní, inteligentní organizaci se stabilizovaným, motivovaným a profesně výkonným týmem zaměstnanců.

Institut chce být společensky odpovědnou organizací, která považuje ochranu životního prostředí a ochranu svých zaměstnanců v rámci PO a BOZP za jeden ze svých standardů.


K naplnění této politiky chce ve vztahu k pacientům

 • Vytvářet lidský vztah k nemocným na základě individuálního přístupu a pomoci každému jednotlivému pacientovi (klientovi).
 • Komplexním mezioborovým přístupem k pacientům (klientům) hledat nejúčinnější způsoby prevence a léčby chorob a také zvyšovat kvalitu jejich života.
 • Prostřednictvím sociálních sítí edukovat pacienty a veřejnost v oblastech podpory zdraví.
 • Důsledně dodržovat lékařskou etiku a práva pacientů.
 • Zajistit vysokou úroveň doprovodných nezdravotnických služeb.
 • Udržovat a zlepšovat systém kvality zdravotní péče tak, aby byl pro naše pacienty (klienty) zárukou důvěryhodnosti, spolehlivosti a trvale vysoké odborné úrovně našeho Institutu.
 • Zavádět do klinické praxe nové diagnostické a léčebné metody a vybudovat si tak pozici národního transplantačního centra zdravotní péče v oborech transplantologie, kardiovaskulární chirurgie, diabetologie a endokrinologie.


K naplnění této politiky chce ve vztahu k zaměstnancům

 • Ctít zásadu, že chybovat je lidské a že přiznat omyl není projevem slabosti. Bude však dbát na důslednou analýzu a poučení se z každé chyby.
 • Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci, dovednosti, zkušenosti a vysoké morálněvolní vlastnosti.
 • Vytvářet a dále podporovat podmínky pro péči o zaměstnance.
 • Vyžadovat od svých zaměstnanců aktivitu, loajalitu, kolegialitu, udržování dobrých mezilidských vztahů a vysoké morální úrovně.
 • Budovat a posilovat dobré jméno IKEM.


K naplnění této politiky chceme ve vztahu ke společnosti

 • Rozvíjet výzkumnou činnost v oblastech kardiovaskulárních chorob, transplantací, diabetologie a endokrinologie.
 • Sledovat vývoj legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a aplikovat jej do dokumentovaných postupů tak, aby tyto požadavky mohly být v praxi dodržovány, a aby vliv a dopady na životní prostředí nebyly významné.
 • Splňovat požadavky akreditačních standardů a dalších externích kontrolních organizací.
 • Klást důraz na proaktivní řízení rizik.
 • Rozvíjet Program prevence a kontroly infekcí v IKEM a dodržovat standardní postup antibiotické profylaxe.

Soubory ke stažení

pdf
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM_10_12_2021.pdf 188.735 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM_10_2021.pdf 2047.922 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_-_březen_2020.pdf 535.421 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2020.pdf 596.114 kB
Stáhnout
docx
Pruzkum_spokojenosti_ambulantnich_pacientu_v_IKEM_2019.docx 54.274 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_-_březen_2019.pdf 687.11 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_-_březen_2018.pdf 669.655 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_-_září_2018 (1).pdf 315.193 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2017 (1).pdf 437.367 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2017 (1).pdf 382.722 kB
Stáhnout
docx
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2016.docx 127.27 kB
Stáhnout
docx
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2016 (1).docx 56.101 kB
Stáhnout
docx
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2015.docx 62.756 kB
Stáhnout
docx
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2015.docx 115.351 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2014.pdf 221.53 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2014.pdf 237.005 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2013.pdf 276.824 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2013.pdf 263.861 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2012.pdf 567.567 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_ambulantních_pacientů_v_IKEM_v_roce_2012.pdf 143.465 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2011.pdf 533.579 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum_spokojenosti_pacientů_hospitalizovaných_v_IKEM_v_roce_2010.pdf 1358.557 kB
Stáhnout

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít