CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

Lékárna IKEM je výukovým pracovištěm pro pregraduální i postgraduální výchovu farmaceutů a farmaceutických asistentů. V rámci výuky spolupracuje s Katedrou lékárenství IPVZ (akreditace pro obory nemocniční a veřejné lékárenství), Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové a Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a dále Vyššími odbornými školami.

V rámci praxí a stáží nabízíme seznámení s komplexní lékárenskou péčí poskytovanou jak klinikám IKEM, tak ambulantním pacientů.

Farmaceuti a farmaceutičtí asistenti jsou aktivními členy:

  • Vědecké rady Farmaceutické fakulty VFU Brno, členy atestačních a akreditačních komisí,
  • Vedení stavovských organizací – České lékárnické komory, České farmaceutické společnosti JEP, České asociace sester - sekce farmaceutických asistentů,
  • Scientific advisory group Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP)

Pro absolvování praxe v naší lékárně je třeba:

1.       Domluvit v dostatečném předstihu termín, který bude vyhovovat oběma stranám. Zašlete prosím svůj požadavek na e-mail lekarna@ikem.cz.   Následně bude uchazeč požádán o krátký motivační dopis, s jakými cíli a očekáváními chce praxi (stáž) absolvovat.

2.       Uzavřít smlouvu mezi IKEM a Vaším zaměstnavatelem či školským zařízením.

3.       U postgraduálních praxí uhradit částku 300,- Kč za den stáže.

To vše v dostatečném předstihu před zahájením stáže!© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít