CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

Lékárna IKEM je výukovým pracovištěm pro pregraduální i postgraduální výchovu farmaceutů a farmaceutických asistentů. Patří mezi akreditovaná pracoviště pro základní lékárenský kmen a dále tyto obory: praktické lékárenství, nemocniční lékárenství, klinická farmacie a farmaceutická technologie.

V rámci výuky spolupracuje s Katedrou lékárenství IPVZ (akreditace pro obory nemocniční a veřejné lékárenství), Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Vyššími odbornými školami.

V rámci praxí a stáží nabízíme seznámení s komplexní lékárenskou péčí poskytovanou jak klinikám IKEM, tak ambulantním pacientům.


Farmaceuti jsou aktivními členy:

  • vedení stavovských organizací – České lékárnické komory, České farmaceutické společnosti JEP, Sekce nemocniční farmacie ČFS
  • Scientific Committee Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP)
  • atestačních a akreditačních komisí MZ 

Farmaceutičtí asistenti jsou aktivními členy:

  • České komory farmaceutických asistentů (ČKFA)
  • mezinárodní organizace European Association of Pharmacy Technicians (EAPT)
  • atestačních a akreditačních komisí MZ 


A/ Pro absolvování pregraduální (studentské) praxe v naší lékárně je třeba:

1/ Domluvit v dostatečném předstihu termín, který bude vyhovovat oběma stranám. Zašlete prosím svůj požadavek na e-mail lekarna@ikem.cz. Následně bude uchazeč požádán o krátký motivační dopis, s jakými cíli a očekáváními chce praxi (stáž) absolvovat.

2/ Uzavřít smlouvu mezi IKEM a Vámi či školským zařízením ještě před nástupem praxe.

 

 B/ Pro individuální postgraduální praxi farmaceutů je třeba: 

1/ Domluvit v dostatečném předstihu termín, který bude vyhovovat oběma stranám. Zašlete prosím svůj požadavek na e-mail lekarna@ikem.cz.   

2/ Uzavřít smlouvu mezi IKEM a Vámi či zaměstnavatelem.

3/ Uhradit částku 350 - 500 Kč na den (přesnou částku Vám sdělíme po dohodě termínu). 

 

C/ Pro absolvování postgraduální předatestační stáže na akreditovaném pracovišti pro přípravu IPLP a pro konzultační činnost v lékárně v roce 2023 jsou vypsány tyto termíny:

20. 2. - 23. 2. 2023

24. 4. - 27. 4. 2023 

02.10. - 05. 10. 2023

20. 11. - 23. 11. 2023

Jedná se vždy o kombinaci 2 dnů v laboratoři na přípravě IPLP (po, út) a 2 dnů na oddělení výdejně pro veřejnost se zaměřením na konzultační činnost (st, čt). Není povinnost absolvovat stáž na obou pracovištích ihned za sebou. Záleží na individuální domluvě účastníků a jejich preferované náplně. Na pracovišti IPLP je kapacita 4 farmaceuti a na konzultační činnost 6 farmaceutů. 


Pro absolvování stáže je nutné:

1/ Rezervovat si termín předem na emailu veronika.plucarova@ikem.cz . Na jeden den přijímáme maximálně čtyři účastníky.

2/ Uzavřít smlouvu mezi IKEM a Vaším zaměstnavatelem.

3/ Uhradit částku 350 Kč na den.

 

To vše v dostatečném předstihu před zahájením stáže!

 

 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít