EN

Interventional Cardiology Division

MUDr. Michael Želízko, CSc.

Senior consultant of the Interventional Cardiology Division

Phone: 236 055 128, 236 055 113
E-mail: michael.zelizko@ikem.cz

View profile
Dr. Želízko je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1985 promoval s Cenou rektora Univerzity Karlovy. Během studia a krátce poté pracoval v neurofyziologické laboratoři 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (farmakologické ovlivnění epilepsie).

V roce 1987 byl na základě konkurzu přijat na tehdejší II. interní výzkumnou základnu IKEM. V roce 1989 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1993 pak specializační atestaci z kardiologie. Od počátku se věnoval invazivní diagnostice, srdečním katetrizacím a intervenční kardiologii. Od roku 1992 je vedoucím lékařem oddělení Intervenční kardiologie na Klinice kardiologie IKEM. V roce 1998 získal funkční licence a v roce 2001 licence školitele pro invazivní diagnostickou i intervenční kardiologii. V roce 2001 mu byl na základě úspěšné obhajoby kandidátské dizertační práce na téma “Primární PTCA v akutní fázi infarktu myokardu s elevací ST segmentu“ udělen vědecký titul Kandidát lékařských věd (CSc./PhD.). Odbornou praxi získal i v rámci krátkodobých stáží v USA (Mayo Clinic v Rochesteru, University of Alabama v Birminghamu, Cleveland Clinic a Boston University).

Dr. Želízko byl členem a posléze i předsedou a místopředsedou Pracovní skupiny Intervenční kardiologie a členem výboru České kardiologické společnosti. V letech 1995 – 2010 jsem byl hlavním organizátorem 12 Workshopů intervenční kardiologie s mezinárodní účastí a živými přenosy. Zároveň působí jako náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči.

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou nové metody intervenční kardiologie, o čemž svědčí řada prvenství v oboru v rámci České republiky (1992 program primární PCI u akutního infarktu myokardu, 1993 první implantace koronárního stentu, 2008 první perkutánní implantace aortální chlopně).
Hide profil

Vladislava Skůpová

Charge nurse of the Interventional Cardiology

Phone: 23 605 5113, 23 605 5137
E-mail: vladislava.skupova@ikem.cz

The Interventional Cardiology Division is found on the 3rd floor of the building – block G. The division provides catheter diagnostic procedures and therapy of cardiac and some extracardiac diseases; this means that special thin catheters are inserted in the appropriate heart compartment or another place through the vascular system in order to view and treat the given place.

We provide the full spectrum of catheter cardiac procedures currently available in the Czech Republic. An overview of our activities and results can be found here.

Ischaemic heart disease (IHD) is the most common and serious heart disease responsible for the death of most people in our population. This disease causes gradual narrowing or even obstruction of the coronary arteries that supply nutrition to the heart muscle. An imaging assessment of these arteries – coronarography is therefore the most commonly performed test, and the so-called coronary angioplasty (PCI – percutaneous coronary intervention) is the therapeutic intervention consisting in dilating the arteries if adequate based on the finding.

We routinely also perform other catheter procedures in the extracoronary area (heart septal disorders, heart valvular disorders) and in some extracardiac arteries (carotid arteries and renal arteries).

Interventional Cardiology Division

Our division has long-term experience and tradition in the field, further demonstrated by the first selective coronarography performed in 1971 and the first coronary angioplasty in 1981 (both by Prof. Belán) in the then Czechoslovakia. In 1992, angioplasty was performed at our division in the case of an acute myocardial infarction (Dr Želízko), followed by the first comprehensive PCI programme in myocardial infarction in the Czech Republic. Currently, the Czech Republic is at the top of the world tables in this field.

Performed assessments and procedures:

  • Angiography of the heart and selective coronarography (SCG)
  • Angiography of coronary vessels and stent implantation (PCI, PTCA)
  • Angiography and angioplasty of carotid (cervical) arteries
  • Angiography and angioplasty of renal (kidney) arteries
  • Right heart catheterisation, endomyocardial biopsy (EMB)
  • Septal ablation (PTSMA – percutaneous transluminal septal myocardial ablation)
  • Closure of atrial septal defects – closure of septal defects
  • Percutaneous implantation of the aortic valve (pdf, 200 kB)

Day care centre (for patients undergoing interventional assessments in the outpatient setting)

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít