CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Čím se zabýváme

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro výzkum, Vedoucí Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Zobrazit profil
Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 začal prof. Melenovský pracovat na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu a výživy, později kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikaci ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci zaměřenou na problematiku endoteliální dysfunkce a rizikových faktorů aterosklerózy. Později se začal věnovat výzkumu klinické patofyziologie regulace krevního oběhu při hypertenzi a srdečním selhání.
Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v Národním ústavu zdraví (NIH-NIA, Baltimore USA) zaměřeném na výzkum kardiovaskulárního stárnutí pod vedením prof. Edwarda Lakatty.
Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum.
V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace (visiting professorhip) a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).
V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě UK v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce: srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí).
V roce 2022 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na I. lékařské fakultě UK.

Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie.
Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a BIOCEV.

Je členem České kardiologické společnosti, Heart Failure Association (European Society of Cardiology) a American Heart Association a International Society for Heart and Lung Transplantation.

Za svou praxi prof. Melenovský publikoval 166 článků v mezinárodních lékařských časopisech, které byly citovány >20 000x, h-index: 48 (WOS). Je aktivním řešitelem několika grantů IGA a GAČR a výzkumného záměru IKEM.
Skrýt profil

V Kardiocentrum IKEM jsou v současné době realizovány v léčbě chronického srdečního selhání téměř všechny na světě dostupné léčebné možnosti, včetně programu srdečních transplantací. Ten je rozvinutý na úrovni srovnatelné se špičkovými světovými transplantačními centry. Pacienti s chronickým srdečním selháním jsou vyšetřeni ambulantně a po posouzení stavu je stanoven další postup. Někteří pacienti mají prospěch z implantace specielní kardiostimulační soustavy, která je schopná stimulovat obě srdeční komory a synchronizovat jejich funkci (biventrikulární stimulátor), jiné pacienty je třeba zajistit proti život ohrožujícím arytmiím implantací přístroje, který dokáže závažnou poruchu rytmu rozpoznat a zrušit výbojem (automatický implantabilní defibrilátor). Tyto přístroje jsou implantovány pacientům za hospitalizace. Dalším důvodem k hospitalizaci jsou podrobná vyšetření potřebná při rozhodování o chirurgické léčbě. V některých případech zvažujeme chirurgickou rekonstrukci věnčitých tepen (aortokoronární bypass), náhradu nemocných srdečních chlopní nebo chirurgické ošetření levé srdeční komory. Většina nemocných je však léčena medikamenty a sledována ambulantně.

V Kardiocentru IKEM bylo od roku 1984 provedeno více než 1000 transplantací srdce u pacientů s velmi pokročilým srdečním selháním.

Péče o tyto nemocné má své specifické rysy. Dárcovské srdce vyvolává v organizmu příjemce imunitní reakci, která způsobuje odhojování transplantovaného orgánu. Každý pacient po transplantaci musí proto po celý svůj další život užívat kombinaci léků, které jsou prevencí odhojení transplantovaného orgánu - imunosupresiv. Tato imunosupresivní léčba musí být vedena lékaři-odborníky s velkou klinickou zkušeností. I při imunosupresní léčbě někdy dochází, zvláště časně po transplantaci, k epizodám odhojovaní transplantovaného srdce - akutním rejekcím. Aby byly tyto stavy objeveny dříve, než se projeví poruchou funkce srdce, a aby mohly být včas léčeny, je v pravidelných intervalech pacientům po transplantaci srdce prováděna endomyokardiální biopsie. Tento výkon se provádí na katetrizačním sále a spočívá v odebrání velmi malých vzorků srdečního svalu klíšťkami - bioptomem. Vzorky srdce jsou pak tentýž den vyšetřeny a podle výsledku je upravena další léčba.

V prvním roce po transplantaci srdce je většina kontrol spojených s endomyokardiální biopsií realizována za hospitalizace. Mezi kontrolními hospitalizacemi absolvují nemocní ambulantní kardiologické vyšetření. Po prvním roce po transplantaci jsou pacienti sledováni ambulantně.

Doporučené postupy pro srdeční transplantace

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít