CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Čím se zabýváme

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro výzkum, Vedoucí Oddělení srdečního selhání

Tel.: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

Zobrazit profil
Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 začal prof. Melenovský pracovat na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu a výživy, později kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikaci ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci zaměřenou na problematiku endoteliální dysfunkce a rizikových faktorů aterosklerózy. Později se začal věnovat výzkumu klinické patofyziologie regulace krevního oběhu při hypertenzi a srdečním selhání.

Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v Národním ústavu zdraví (NIH-NIA, Baltimore USA) zaměřeném na výzkum kardiovaskulárního stárnutí pod vedením prof. Edwarda Lakatty.

Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum.
V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace (visiting professorhip) a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).
V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce: srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí).
Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie.
Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a BIOCEV. Je členem České kardiologické společnosti, Heart Failure Association (European Society of Cardiology) a American Heart Association a International Society for Heart and Lung Transplantation.

Za svou praxi prof. Melenovský publikoval 103 článků v mezinárodních lékařských časopisech, které byly citovány >3200x, h-index: 26 (WOS). Je aktivním řešitelem několika grantů IGA a GAČR a výzkumného záměru IKEM.
Skrýt profil

V Kardiocentrum IKEM jsou v současné době realizovány v léčbě chronického srdečního selhání téměř všechny na světě dostupné léčebné možnosti, včetně programu srdečních transplantací. Ten je rozvinutý na úrovni srovnatelné se špičkovými světovými transplantačními centry. Pacienti s chronickým srdečním selháním jsou vyšetřeni ambulantně a po posouzení stavu je stanoven další postup. Někteří pacienti mají prospěch z implantace specielní kardiostimulační soustavy, která je schopná stimulovat obě srdeční komory a synchronizovat jejich funkci (biventrikulární stimulátor), jiné pacienty je třeba zajistit proti život ohrožujícím arytmiím implantací přístroje, který dokáže závažnou poruchu rytmu rozpoznat a zrušit výbojem (automatický implantabilní defibrilátor). Tyto přístroje jsou implantovány pacientům za hospitalizace. Dalším důvodem k hospitalizaci jsou podrobná vyšetření potřebná při rozhodování o chirurgické léčbě. V některých případech zvažujeme chirurgickou rekonstrukci věnčitých tepen (aortokoronární bypass), náhradu nemocných srdečních chlopní nebo chirurgické ošetření levé srdeční komory. Většina nemocných je však léčena medikamenty a sledována ambulantně.

V Kardiocentru IKEM bylo od roku 1984 provedeno více než 1000 transplantací srdce u pacientů s velmi pokročilým srdečním selháním.

Péče o tyto nemocné má své specifické rysy. Dárcovské srdce vyvolává v organizmu příjemce imunitní reakci, která způsobuje odhojování transplantovaného orgánu. Každý pacient po transplantaci musí proto po celý svůj další život užívat kombinaci léků, které jsou prevencí odhojení transplantovaného orgánu - imunosupresiv. Tato imunosupresivní léčba musí být vedena lékaři-odborníky s velkou klinickou zkušeností. I při imunosupresní léčbě někdy dochází, zvláště časně po transplantaci, k epizodám odhojovaní transplantovaného srdce - akutním rejekcím. Aby byly tyto stavy objeveny dříve, než se projeví poruchou funkce srdce, a aby mohly být včas léčeny, je v pravidelných intervalech pacientům po transplantaci srdce prováděna endomyokardiální biopsie. Tento výkon se provádí na katetrizačním sále a spočívá v odebrání velmi malých vzorků srdečního svalu klíšťkami - bioptomem. Vzorky srdce jsou pak tentýž den vyšetřeny a podle výsledku je upravena další léčba.

V prvním roce po transplantaci srdce je většina kontrol spojených s endomyokardiální biopsií realizována za hospitalizace. Mezi kontrolními hospitalizacemi absolvují nemocní ambulantní kardiologické vyšetření. Po prvním roce po transplantaci jsou pacienti sledováni ambulantně.

Doporučené postupy pro srdeční transplantace

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít