EN

Outpatient clinics

MUDr. Jan Šochman, CSc.

Senior consultant of cardiology outpatient offices, deputy director of the Teaching Department

Phone: 236 055 190, 236 055 109
E-mail: jan.sochman@ikem.cz

View profile
Po absolvování studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil klinickou praxi na interním oddělení nemocnice v Kolíně, kde se věnoval nejen práci na lůžkovém oddělení, ale navíc i zajišťoval práci závodního a dorostového lékaře.

Na základě úspěšně vykonaného konkursního řízení v roce 1983 nastoupil do IKEM (tehdy II. interní výzkumné základny). Po získání prvních zkušeností v oboru kardiologie pracoval nejprve na Oddělení invazivní kardiologie, později jako vedoucí Klinického oddělení, vedoucí Koronární jednotky, vedoucí Jednotky intenzivní péče a v současné době vykonává funkci vedoucího všeobecných kardiologických ambulancí a je zástupcem přednosty pro výukovou činnost. Dále zastává funkci vedoucího Oddělení experimentální kardiologie CEVKOON.

Doc. Šochman má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, licence z invazivních diagnostických metod, licence primáře/vedoucího. Kromě klinické práce se věnuje experimentální, výukové a výzkumné činnosti.

Doc. Šochman je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, členem CIRSE, hostujícím výzkumným pracovníkem Dotter Interventional Institute, OHSU, USA, členem Vědecké rady IKEM, člen mnoha zahraničních redakčních rad a jiných organizací. Je držitelem několika mezinárodních ocenění a publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.
Hide profil

Doc.MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Deputy director of the Research Department, senior consultant of the Heart Failure Division

Phone: 23 605 5190, 23 605 5100
E-mail: vojtech.melenovsky@ikem.cz srdecni.selhani@ikem.cz

View profile
Received medical training and graduated with summa cum laude at 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague in 1994.
After graduation he worked as junior physician at 3rd Internal Department of General University Hospital of 1st Faculty of Medicine in Prague, initially in the field of metabolism, but later he converted to cardiology. In 2001 he received board certification in cardiology and PhD degree equivalent, with thesis about endothelial dysfunction and risk factors and atherosclerosis. Later became involved in clinical research (with Dr. D. Wichterle) in pathophysiology of cardiovascular regulations in hypertension and heart failure.

In 2002-2005 he spent 3 years as post-doc fellow in the labs of David Kass, Johns Hopkins Hospital and of Edward D. Lakatta, NIA-NIH in Baltimore, MD, USA.

Since 2005 he works in the Institute of Clinical end Experimental Medicine- IKEM as Research deputy director of Cardiology department.

In 2012-2013 he was Fulbright visiting professor at Mayo Clinic working with Dr. Barry A. Borlaug.

In 2013 he was appointed as Associated professor at 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague.In 2022 was appointed as full professor of internal medicine at 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague.

Since 2013 he is medical director of heart failure service at IKEM.

Besides his clinical duties, he leads interdisciplinary research program focused on hemodynamic and metabolic aspects of heart failure pathophysiology, collaborating with Czech Academy of Sciences, Charles University, BIOCEV, Harvard University and Mayo Clinic. This research is funded by Czech Science foundation (GACR) and Agency for Health research (AZV). He is active member of Heart Failure Association of ESC, Czech Cardiology society, American heart Association and ISHLT.

Dr. Melenovsky published 166 peer-reviewed research papers that were cited >20 000x, h-index: 48 (WOS).
Hide profil

The Department of Cardiology IKEM provides various specialized outpatient clinics mainly focused on patients with heart failure, heart rhythm disturbances, cardiac arrhytmias, hereditary heart diseases, and pulmonary hypertension.

Ambulatory care also provides consultation with specialists in the field of cardiology and cardiac surgery, invasive and non-invasive procedures and hospitalisation.

Visit to dedicated specialist can be scheduled personally in IKEM, or preferably by email or phone call.

Please follow exact time and date of scheduled visit to avoid prolonged waiting time in clinic.

Specialised ambulatory units are located in two particular blocks of IKEM building. 

  • In the 3rd. floor block B are located Cardiology, Arrhytmology and Cardiogenetic outpatient clinics.
    • Contact: 


  • In the 1st. Floor block F is located Department of heart failure, which contains outpatient clinics of heart failure, pulmonary hypertension, mechanical heart support and clinic for patients after heart transplantation.


Reception

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2023. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít