CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

Vzdělávání

Klinika nefrologie je sídlem Subkatedry nefrologie IPVZ a slouží jako výukové postgraduální pracoviště pro nefrologii a interní obory.

Lékaři Kliniky nefrologie se podíleli na pregraduální výuce studentů všech tří lékařských fakult UK v Praze, v českém i anglickém jazyce. Prof. Viklický je školitelem postgraduálního doktorského studia v biomedicíně.

Vedoucí lékaři kliniky jsou členy:

  • vědeckých rad IKEM, IPVZ, lékařských fakult UK, předsedy a členy atestačních komisí a komisí pro státní zkoušky,
  • výborů České nefrologické společnosti, České transplantační společnosti, České společnosti pro metabolismus a výživu, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, České společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, Mezinárodní společnosti pro klinickou farmakologii, Evropské společnosti umělých orgánů, Organizačního výboru Dunajských symposií, Mezinárodní nefrologické společnosti, Evropské společnosti parenenterální a enterální výživy,
  • redakčních rad mezinárodních časopisů Nephrology Dialysis and Transplantation, Kidney and Blood Pressure Research, Nieren und Hochdrückkrankheiten, Akademie věd New York, Deutsche Gesellschaft Für Nephrologie, The European Dialysis and Transplant Association, The Transplantation Society, The European Dialysis Transplant Association, European Society for Organ Transplantation a jsou též reviewery řady mezinárodních časopisů.


Aktuální nabídka kurzů IPVZ

Kurz - Novinky v dárcovství orgánů k transplantacím - 26.září 2016, od 9.00 do 16.30 v hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4

Kurz - Nové trendy v transplantaci ledvin od žijících dárců - 17.řjna 2016, od 9.00 do 16.00, hotel ILF

Kurz - Co by měl praktický lékař vědět o pacientovi po transplantaci orgánů  - 30.listopadu 2016, od 9.00 do 17.35, hotel ILF

zájemci se mohou hlásit přes stránky IPVZ https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/nefrologie/vzdelavaci-akce

kontakt na IPVZ 

Milena Keslová

Studijní oddělení

tel.: +420 261 092 457

e-mail: keslova@ipvz.cz
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít