CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Klinika nefrologie

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Přednosta Transplantcentra, Přednosta Kliniky nefrologie, Vedoucí Transplantační laboratoře

Tel.: 23 605 5391
E-mail: ondrej.viklicky@ikem.cz

doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči
Vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení

Tel.: 26 136 2164, 2170
E-mail: alena.parikova@ikem.cz

Petra Binderová

asistentka Kliniky nefrologie

Tel.: 261 364 110,
E-mail: petra.binderova@ikem.cz

Klinika nefrologie IKEM zajištuje vysoce specializovanou a komplexní péči o pacienty s onemocněním ledvin. Hlavním předmětem činnosti je péče o nemocné po transplantaci ledviny.

"Naší primární snahou je pacientům s onemocněním ledvin vrátit zpět jejich plnohodnotný život."

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Kliniky nefrologie

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít