CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Klinika nefrologie

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Přednosta Transplantcentra, Přednosta Kliniky nefrologie, Vedoucí Transplantační laboratoře

Tel.: 23 605 4106, 4110
E-mail: ondrej.viklicky@ikem.cz

MUDr. Alena Paříková, PhD.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči
Vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení

Tel.: 26 136 2164, 2170
E-mail: alena.parikova@ikem.cz

Klinika nefrologie IKEM zajištuje vysoce specializovanou a komplexní péči o pacienty s onemocněním ledvin. Hlavním předmětem činnosti je péče o nemocné po transplantaci ledviny.

"Naší primární snahou je pacientům s onemocněním ledvin vrátit zpět jejich plnohodnotný život."

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Kliniky nefrologie

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500