CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Program renální osteopatie

Program renální osteopatie

 • Poskytujeme konsiliární vyšetření a konsultace v oblasti kostní nemoci při nemocech ledvin (CKD-MBD).
 • Konsiliární vyšetření poskytujeme pro všechna stadia nemocí ledvin (neobvyklé nálezy minerálového metabolismu při mírných formách CKD, "predialýza", dialyzovaní pacienti, pacienti s transplantovanou ledvinou).
 • Máme k dispozici veškeré vyšetřovací postupy, včetně komplexní laboratoratorní diagnostiky, sonografie, scintigrafie, CT, DXA. Tato vyšetření zajišťují odborníci s letitou zkušeností s metodou a se znalostí specifik u pacientů s nemocemi ledvin.
 • Podle domluvy je možné konsultovat i výsledky vyšetření, která má pacient již provedená, či zajistit vyšetření přímo na našem pracovišti.
 • Spolupracujeme s Klinikou transplantační chirurgie a v indikovaných případech jsme schopni zajistit chirurgické řešení hyperparathyreózy, včetně pooperační péče a dalšího sledování, nebo konsultace postupu.
 • Provádíme komplexní vyšetření pacientů se všemi formami kostního postižení (hyperparathyreóza, jiné formy, včetně atypických nálezů).
 • Zajišťujeme péči o pacienty s osteopatií po transplantaci ledviny.
 • Kostní program zajišťuje MUDr. Jitka Štěpánková.
 • Program koordinuje paní Katarína Barčíková - tel.: 731 648 399, e-mail: katarina.barcikova@ikem.cz.


Postup

 • Při referenci pacienta zašlete, prosím, lékařskou zprávu se základními údaji (včetně alergické anamnézy), s laboratorními výsledky (Ca, P, PTH, případně ALP) - pokud možno za posledních 12 měsíců - a s přehledem terapie ve vztahu ke kostnímu metabolismu (kalciové a nekalciové vazače, metabolity a analoga vitaminu D, kalcimimetika, kortikoidy, u dialyzovaných i údaj o koncentraci kalcia v dialyzačním roztoku).
 • Zprávu lze zaslat elektronicky (nebo poštou na adresu koordinátorky programu renální osteopatie p. Látové) e-mail: irena.latova@ikem.cz.
 • Pacienta pozveme do naší ambulance v nejbližším možném termínu (informaci o termínu obdržíte do dvou týdnů od žádosti o konsultaci), podle potřeby s již zajištěným termínem na zobrazovací vyšetření, bude-li indikace. Tato vyšetření budou naplánována na stejný den jako vstupní či opakovaná konsultace.
 • Pacienta s dg hyperparathyreózy jsme schopni komplexně vyšetřit během 2 ambulantních návštěv. Podle rozsahu a povahy nálezu ho můžeme dále sledovat či poskytovat konsultace.
 • Konsultace je možné uskutečnit i elektronicky, telefonicky nebo běžnou poštou – naše vyjádření, rozvahu a doporučení obdržíte do dvou týdnů.

Koordinátorka programu léčby renální osteopatie p. Katarína Barčíková - Tel.: 731 648 399  nebo e-mail katarina.barcikova@ikem.cz.
MUDr. Jitka Štěpánková - Tel.: 26 136 2690, 733 616 674


Pro pacienty

Mezi komplikace chronického onemocnění ledvin patří mimo jiné také porucha kalciofosfátového metabolismu. Jde o onemocnění kostí a příštítných tělísek, má ale i závažné kardiovaskulární důsledky zhoršující prognózu nemocných. V současné době se diagnostické a zejména farmakoterapeutické možnosti renální kostní choroby výrazně rozšířily.

Na doporučení ošetřujícího nefrologa poskytujeme konsiliární vyšetření a ambulantní sledování pacientů s renální kostní chorobou. Tuto péči zajištuje MUDr. Mgr. J. Štepánková.

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu léčby renální osteopatie p. Katarínu Barčíkovou na tel.: 731 648 399 nebo e-mailem barcikova.katarina@ikem.cz.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít