CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace ledviny od žijícího dárce

Program transplantace ledviny od žijícího dárce

V současné době je transplantace ledviny metodou léčby nezvratného selhání ledvin. V porovnání s transplantacemi od zemřelých dárců mají transplantace ledviny od žijícího dárce mnohem lepší dlouhodobé výsledky (přežívání příjemců ledviny a přežívání ledvinného štěpu). Klíčovým faktorem je možnost načasování a provedení transplantace ještě před zahájením dialýzy, tzv. preemptivně.

Zásadní úlohu zde hraje spolupráce ošetřujících nefrologů a hemodialyzačních středisek s naším transplantačním centrem. Již v preterminálním stádiu chronického selhání ledvin (CKD IV. st. dle K/DOQI) by měli být pacienti informováni o všech modalitách další léčby - výhodách a rizicích. V případě souhlasu nemocného s transplantací ledviny od žijícího dárce, po provedení základních standartních vyšetření, je vhodné potencionální dvojici odeslat co nejrychleji do našeho centra.

AB0 inkompatibilní transplantace ledviny (AB0i TxL)

Tento typ transplantace využíváme v případě inkompatibility (neshody) v krevní skupině dárce a příjemce ledviny. Překonání této bariéry umožňuje specifická příprava příjemce ledviny, kterou zahajujeme měsíc před vlastním operačním výkonem. Tento režim zahrnuje užívání imunosupresivních léků a imunoadsorpčních procedur. AB0i TxL lze provést u příjemce podstupující svou první transplantaci ledviny a současné negativitě křížové zkoušky (tzv. crossmatch) mezi dárcem a tímto příjemcem.

Řetězová transplantace ledviny, párová výměna

Tento typ transplantace od žijícího dárce představuje řešení v případě inkompatibility (neshody) v krevní skupině a/nebo v případě pozitivity křížové zkoušky mezi dárcem a příjemcem ledviny (párem), které znemožňují přímé darování ledviny v daném páru. Z tohoto důvodu jsme vytvořili registr těchto dvojic (párů), který provedení transplantace od žijícího dárce umožnuje. Tento registr je otevřen pro jakoukoli dvojici z celé České republiky.

Princip párové výměny spočívá v tom, že dárce z páru A daruje ledvinu příjemci z páru B a dárce z páru B pak daruje ledvinu příjemci z páru A.

Příprava příjemce k tomuto typu transplantace ledviny se v principu neliší od přípravy příjemce před standartní transplantaci od žijícího dárce, kterou obvykle zahajujeme tři dny před plánovaným operačním výkonem.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na:

e-mailu: zivi.darci@ikem.cz

koordinátorka transplantací od žijících dárců: Bc. Renata Zámečníková, tel.: 26 136 5300, 602 162 489

koordinátorka transplantací od žijících dárců: Mgr. Tereza Neradová, DiS, tel.: 26 136 5300, tel. 603 344 373

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít