CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Informace pro pacienty před hospitalizací

Příjem

Příjmová kancelář se nachází ve vstupní hale IKEM ve 2. nadzemním podlaží, část budovy A. Zde se Vás ujme (a hospitalizační dokumentaci vystaví) administrátorka klinického oddělení, Ta Vás dále doprovodí nebo nasměruje na klinické oddělení.

Alena Vyšínová, tel.: 26136 2254


Klinické oddělení

Klinické oddělení se nachází v části budovy E v 5. nadzemním podlaží.

Po příchodu na oddělení nahlaste svůj příchod sestřičkám, které se vás ujmou a ubytují Vás na pokoji, ukážou kde uložit oblečení a v případě potřeby uloží Vaše cennosti, na které dostanete doklad. Vysvětlí Vám chod oddělení, kde naleznete nádoby s pitím aj. Poté Vás zváží, změří výšku, tělesnou teplotu, krevní tlak a natočí EKG křivku. V případě potřeby Vám odeberou vzorek krve a moči na doplňující vyšetření. Dále během dne s Vámi ošetřující lékař provede a sepíše příjem - základní vyšetření, soupis předchorobí a diagnóz.

Na Klinice nefrologie je 28 lůžek, z toho 4 na pokoji intermediální péče. Pacienti jsou ukládáni na lůžka podle zdravotního stavu, diagnózy a volné kapacity oddělení.
Standardní pokoje jsou jedno až trojlůžkové. Každý pokoj je vybaven koupelnou, toaletou, zamykatelnými skříněmi a přípojkou pro televizi a internet.
Nadstandardní pokoje KN poskytuje za poplatek viz Nadstandardní služby.

Co si vzít s sebou k hospitalizaci

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • kartičku s telefonními kontakty (Vaše telefonní číslo po propuštění, osoba blízká)
 • jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře
 • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno
 • zprávu od ošetřujícího lékaře
 • výsledky Vašich vyšetření
 • seznam dlouhodobě užívaných léků včetně síly a dávkování
 • toaletní potřeby
 • pyžamo nebo noční košili
 • župan
 • přezutí
 • doporučujeme vzít si také něco k ukrácení času - např. knihu, časopisy, a pod.

Finance a cenné věci - obecně doporučujeme menší množství na drobný nákup (noviny, pití apod.), pokud z jakéhokoliv důvodu budete mít u sebe větší finanční obnos, doporučujeme jej po dobu hospitalizace uschovat v trezoru u staniční sestry, která Vám vydá potvrzení o jejich úschově. Jiné cennosti - šperky, hodinky, drahé mobilní telefony - doporučujeme ponechat doma. V případě, že nemáte možnost si je doma ponechat či předat někomu blízkému, taktéž je uschovejte u staniční sestry.

Návštěvy na oddělení a informace pro příbuzné

Informace podává ošetřující lékař dle možností v pracovní době. Telefonicky však jen v omezeném rozsahu.

Pokud si nepřejete podávat informace o zdravotním stavu, je nutné uvědomit ošetřující personál při příjmu, především přijímajícího lékaře.

Návštěvy jsou možné především v odpoledních hodinách (vzhledem k chodu oddělení, kdy např. v dopoledních hodinách je větší provoz kvůli překladům nemocných, provádění většiny vyšetření apod.). Je zapotřebí brát ohled na ostatní pacienty a jejich soukromí.

Návštěvu je třeba nejprve ohlásit sestřičkám na sesterně, po jejich souhlasu může návštěva na pokoj (například aby nepřišla ve chvíli, kdy se vyšetřuje jiný pacient, provádí toaletu apod.).

Tel.: JIP 26136 3213, oddělení 26 136 3220, 26 136 3222.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít