CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Informace pro pacienty před biopsií vlastní ledviny

Pro pacienty po transplantaci ledviny

V pracovní době kontaktujte koordinátorky péče o pacienty po transplantaci ledviny:

Martinu Ondrákovou nebo Bc. Adélu Suchou
Tel.: 261 362 161 nebo 261 363 220 
Mob: 739 681 960
e-mail: koordinator.nefrologie@ikem.cz

Mimo pracovní dobu kontaktujte službu konajícího lékaře na tel.: 261 363 220.

Pro nefrologické pacienty

V pracovní době kontaktujte ambulanci svého ošetřujícího lékaře.
Můžete nám také zaslat dotaz do poradny.


Kdy a proč se biopsie ledviny provádí

Biopsie patří k základním vyšetřovacím metodám u onemocnění ledvin. Je to výkon, který umožňuje získat malý vzorek tkáně ledviny k vyšetření pod mikroskopem. Provádí se v situaci, kdy ostatní vyšetřovací metody neumožňují bezpečně určit typ onemocnění a je předpoklad, že určení diagnózy přispěje k další léčbě. Nejčastěji to je při podezření na různé typy zánětů ve vlastních ledvinách (při podezření na rychle progredující glomerulonefritidu, při nejasném akutním renálním selhání, při podezření na chronickou glomerulonefritidu atd.). Samozřejmě provádíme biopse transplantovaných ledvin při podezření na zhoršení jejich funkce nebo podle protokolu.

Jak se biopsie provádí

Biopsie se provádí s pomocí ultrazvuku (sonografie) a v lokální anestézii. Vlastní vpich do ledviny s odebráním vzorku trvá jen několik vteřin. Většinou se provádí více než jeden vpich, aby bylo zaručeno, že množství vzorku bude dostatečné pro určení správné diagnózy. Po biopsii je nutné zachovávat klid na lůžku do druhého dne. Po výkonu je též potřeba dostatečně pít. Sestry Vám budou v pravidelných intervalech měřit krevní tlak a kontrolovat moč, jestli se v ní po biopsii neobjeví krev.

Možné komplikace biopsie

Komplikace biopsie ledviny nejsou časté. Nejvíce si pacienti po výkonu stěžují na bolesti zad související s dlouhým ležením na lůžku. Ledvina je bohatě prokrvený orgán, a proto může též dojít k poranění drobné cévy v ledvině, které se projeví vznikem krevní sraženiny v okolí ledviny nebo červeným zbarvením moči. Tato komplikace se vyskytuje asi u 10 % biopsií a vyžaduje pouze prodloužit klid na lůžku do té doby, než krvácení samo ustane. Jen velmi vzácně je nutné nahradit krevní ztráty transfúzí a zcela výjimečně je krvácení nutno zastavit angiografickým nebo chirurgickým zákrokem.

Kdy bude výsledek

Předběžný výsledek biopsie bývá k dispozici již v den výkonu nebo v den následující. Definitivní zhodnocení zahrnuje speciální zpracování, a proto trvá několik dní až 2 týdny.

Jak se chovat po zákroku

Po biopsii trvá ještě 1-2 týdny než se ledvina zhojí pevnou jizvou. V této době je třeba se vyvarovat nošení těžkých věcí, velké fyzické námahy, skoků atd.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít